NRK Meny
Normal

Løser nå halvparten av oppdragene til sjøs

Halvparten av alle oppbringelser ble i 2014 løst av Kystvakten i sjøen før ankomst havn.

KV Andenes

Kystvakten disponerer i dag 15 fartøy i tillegg til helikoptre og innleide sivile fly.

Foto: Marit Hommedal / SCANPIX

I juni 2014 fikk Kystvakten mulighet til å kunne gjøre avhør og etterforskning i fiskerisaker uten å bringe fiskebåtene til land.

Bedre kommunikasjonsmuligheter fra båten gjør at Kystvakten nå kan løse enkelte saker i sjøen.

Tidligere har alle båter blitt innbrakt til fastlandet før etterforskningen kunne starte, men med de nye retningslinjene blir halvparten av alle sakene løst på sjøen.

Bedre bruk av ressursene

En klar fordel, mener Morten Nyheim Jørgensen som er operasjonssjef på Kystvakten

– Vi slipper å bruke ressurser på å frakte båten inn, og dette er en operasjon som kan ta opptil tre dager. Dette er tid vi nå heller kan bruke til å foreta avhør og etterforskning som gjøres ferdig i Barentshavet, sier han til NRK.

I fjor ble det oppbrakt seks utenlandske fartøy, og halvparten av sakene ble avsluttet uten at båtene ble brakt til land.

Når det er mindre overtredelser som er gjort, får båtene fortsette fisket når avhør og etterforskningen er ferdig.

– Kystvakten er fra tid til annen kritisert for at utenlandske fartøy blir brakt opp til norsk havn og dermed må avbryte fiske, mens norske fartøy i tilsvarende saker blir anmeldt og får anledning til å fortsette fisket. Der hvor vilkårene er tilstede, og etterforskningen kan fullføres i sjøen, bidrar den nye praksisen til at også utenlandske fartøyer får et minst mulig avbrekk i sitt virke.

Han legger til at ordningen med å løse saker i sjøen er unntaket og ikke regelen.

– Alvorlige lovbrudd vil av hensyn til den mistenktes rettssikkerhet vil fortsatt kunne innebære behov for en mer omfattende etterforskning som gjør det nødvendig å bringe fartøyet til norsk havn