Hopp til innhold

Krafttak mot fiskekriminalitet

Over 100 beslaglagte fiskeredskaper og nærmere 30 anmeldelser. Det ble myndighetenes fangst under storaksjonen i Oslofjorden denne uka.

Aksjon i Oslofjorden

MOBILISERER: Nestkommanderende Magnus på KV Nornen (i midten) og seniorinspektør Ketil Grødahl i Fiskeridirektoratet (t.h) leter etter ulovligheter i skjærgården.

Foto: Lars Tore Endresen / NRK

Kystvakten, politiet, Fiskeridirektoratet og Statens naturoppsyn var alle i sving under aksjonen som strakte seg fra Skagerrak og opp hele Oslofjorden.

Hensikten er å hindre ulovlig fiske og fangst. Alle gytefelt for kysttorsk og hummerfredningsområder ble kontrollert.

vestfoldogtelemark-bidrag fra Magnus Nestkommanderende KV Nornen 4

Statens naturoppsyn stilte med egne båter i aksjonen.

Foto: KV Nornen/SNO

– Det er en aksjon som først og fremst retter seg mot vern av kysttorsken. Hovedfokuset er gytefeltene for torsk hvor det er forbudt å fiske med all redskap. Vi sjekker også hummerfredningsområder og det generelle verneområdet for torsk.

Det sier Stig André som er skipssjef om bord på kystvaktskipet KV Nornen. Av sikkerhetshensyn ønsker han ikke at NRK publiserer etternavnet.

Les også Rekordfunn i kampen mot spøkelsesfiske

På bildet ser man tegner på rekke og rad på brygga

– Viktig å vise synlighet

– Det er viktig å vise synlighet og godt samarbeid. Vi jobber jo med det samme for å ivareta miljøet i havet.

Det sier Magnus som er nestkommanderende på kystvaktskipet KV Nornen. Heller ikke han ønsker at NRK benytter etternavnet.

Aksjon i Oslofjorden

Magnus er nestkommanderende på KV Nornen.

Foto: Lars Tore Endresen / NRK

– Når vi jobber sammen, får vi forskjellige inngangsvinkler og kan ta i bruk forskjellige lovhjemler. Det gjør at vi får et veldig godt sluttresultat på kontrollen.

Han oppfordrer de som er usikre på hvilke områder som er fredet til å benytte fritidsfiske-appen som er utviklet av Fiskeridirektoratet.

– I denne appen kan man for eksempel få opp hummerfredningsområder og gytefeltområdene for torsk. Det gjør det enklere for oss å kontrollere og også for fritidsfiskerne å forholde seg til reglene.

Les også Stort teinebeslag etter kontroll: – Veldig skuffende

Stort beslag av teiner etter stikkontroll i i området Haugesund, Stord, Bømlo, Ålfjorden.

Teiner i gytefelt for torsk

I tillegg til kystvaktskipet benyttet kontrollørene flere småbåter i jakten på ulovligheter.

I løpet av et fire dagers intensivt tokt, ble det beslaglagt ikke mindre enn 107 ulovlige fiskeredskaper.

Aksjon i Oslofjorden

I operasjonsrommet på KV Nornen blir aksjonen planlagt i detalj.

Foto: Lars Tore Endresen / NRK

Det ble også skrevet ut 29 anmeldelser, blant annet for plassering av krabbeteiner og hummerteiner i gytefelt for torsk.

I Fossingfjorden ved Bamble ble det beslaglagt to ruser og ett såkalt spøkelsesgarn som var plassert i et gytefelt.

– Har blitt bedre

– Det har blitt bedre. Vi finner mindre redskap for hvert år, sier seniorrådgiver Espen Marker i Statens naturoppsyn.

Seniorinspektør Ketil Grødahl i Fiskeridirektoratet håper kontrollene resulterer i mer fisk og skalldyr.

Aksjon i Oslofjorden

Seniorinspektør Ketil Grødahl i Fiskeridirektoratet.

Foto: Lars Tore Endresen / NRK

– Vi håper at bestanden av både fisk og hummer skal øke etter hvert, men det er ikke gjort over natta. På sikt vil slike aksjoner forhåpentligvis hjelpe.

Fredningsområdene er opprettet i et forsøk på å få tilbake kysttorsken utenfor Vestfold og Telemark og området mot svenskegrensen.

– I de fredede områdene er det ikke lov til å fiske i det hele tatt. Da skal torsken kunne komme opp og gyte og formere seg. Det håper vi hjelper på bestanden etter hvert, sier Grødahl.

Flere nyheter fra NRK Vestfold og Telemark