Hopp til innhold

Bompengehopp i Oslo, men bare for elbiler

Sammenbruddet i Oslopakke 3-forhandlingene gjør at bompengehoppet for fossilbiler er avlyst. Takstene for elbiler øker derimot med inntil det dobbelte fra nyttår.

Bomstasjoner-Skøyen og Frogner i Oslo

DYRERE FOR ELBIL: Fra nyttår skal elbiler betale halvparten av det fossilbiler gjør i Oslos bomstasjoner. Det er det meste som er tillatt.

Foto: Nadir Alam / NRK

– Å ensidig øke takstene for elbiler er helt feil vei å gå, sier generalsekretær Christina Bu i Norsk elbilforening.

Christina Bu, Elbilforeningen

FEIL VEI Å GÅ: Generalsekretær Christina Bu i Norsk elbilforening.

Foto: Thomas Marthinsen / NRK

Hun viser til de ambisiøse målene politikerne har satt seg. Alle nye biler skal være elbiler i 2025. I Oslo skal det ikke rulle en fossilbil på veien i 2030.

– Hvis de skal få til det, må de ha en politikk som stimulerer folk til å ta riktige valg når de skal kjøpe bil, sier Bu.

Oslopakke 3-kollaps

Det som kan synes som et paradoks, kan forklares med kollapsen i Oslopakke 3-forhandlingene mellom Oslo og Viken.

Fra januar og fram til sommeren prøvde politikerne å bli enige om en ny avtale.

Oslopakke 3 handler om hva milliardinntektene fra Oslo-bommene skal brukes til og hvilke vei- og kollektivtiltak man skal bruke penger på i Oslo-området.

Pakka revideres i utgangspunktet hvert fjerde år. To stridstema pekte seg ut:

E18-spørsmålet viste seg å være en umulig floke å løse. Dermed brøt forhandlingene sammen.

Ingen reforhandling

Og uten en ny Oslopakke 3-avtale eksisterer heller ikke de nødvendige vedtakene om å øke bompengene for bensin- og dieselbiler.

Tonje Brenna

VIL IKKE FORHANDLE NÅ: Fylkesrådsleder i Viken, Tonje Brenna (Ap).

Foto: Anders Fehn / NRK

– E18 var en viktig del av en eventuell reforhandling for Viken, sier fylkesrådsleder Tonje Brenna.

– Når det nå ble slik at vi ikke greide å bli enige om det, og Viken måtte ordne det for egen maskin, så er det i dag ikke grunnlag for en full reforhandling.

– Det er heller ikke noe ønske fra Vikens side om å skru opp bompengene, understreker Brenna.

– Det toget har gått, supplerer Høyres gruppeleder Anette Solli.

Bomstasjon Ring 2

SLIPPER UNNA: Det blir ikke prishopp for bensin- og dieselbiler i denne omgang fordi Oslo og Viken ikke ble enige om en ny Oslopakke 3.

Foto: Heidi Fjørtoft Klokk / NRK

Elbil-økning allerede vedtatt

Men hvordan kan det da ha seg at elbil-takstene øker? Jo, det er fordi innføring og gradvis opptrapping av bompenger for elbil er et «etterslep» fra den forrige Oslopakke 3-avtalen.

Her ble de nødvendige vedtakene gjort allerede i 2016 og 2017.

– Vi har ventet for å se om vi kunne gjøre alt på en gang, men nå blir det jo ikke mer. Så da er det bare å forholde seg til det som er bestemt, sier Anette Solli.

– Vi jobber med å få den justeringen som er planlagt på plass, sier Tonje Brenna.

– Men det å skru opp bompengene for elbiler og ikke bensin- og dieselbiler kan virke litt bakvendt?

– Det har vært varslet i lang tid at elbilene må betale noe mer, sier Brenna.

Dobling utenom rush

Prisøkningen som er planlagt for elbiler er denne:

  • I de to ytre ringene øker prisen pr. passering fra fem til ti kroner utenom rush og fra ti til 15 kroner i rush.
  • I indre ring øker prisen pr. passering fra fire til åtte kroner utenom rush og fra åtte til ti kroner i rush.
  • En elbil-bilist fra Viken som må passere to bommer på vei til jobb, får 15 kroner dyrere jobbreise pr. dag (betaling kun mot Oslo i ytre ring).

– Nå går de fra at elbilene betaler 37 prosent til 50 prosent av det bensin- og dieselbiler gjør, sier elbilsjef Christina Bu.

– Bergen har stoppet på 40 prosent elbiltakst, mens de i Trondheim ikke har innført bompenger for elbil i det hele tatt. Og nå har Trondheim faktisk tatt igjen Oslo i elbilsalg, sier hun.

Bompengeforliket

Christina Bu ser én mulighet for å hindre prisøkningen. Det er at Oslo og Viken takker ja til pengene fra bompengeforliket mellom de fire daværende regjeringspartiene fra valgkampen i fjor.

5,8 milliarder kroner over ti år ligger i potten til Oslo-området. Forutsetningen er at halvparten brukes å redusere bompenge-belastningen. Det gjorde at byrådet i Oslo avviste tilbudet da det kom.

– Disse pengene mener jeg bør gå til å ikke øke takstene for elbil, sier Christina Bu.

– Bør økes betydelig

NRK kjenner til at det er en dialog i gang mellom Oslo og Viken om hva pengene fra bompengeavtalen eventuelt skal kunne brukes til. Byrådet er ikke lenger helt avvisende til å takke ja.

Samferdselsbyråd Lan Marie Berg under en pressekonferanse i Oslo Rådhus om koronasituasjonen i Oslo

VIL HA MER BOMPENGER: Oslos miljø- og samferdselsbyråd Lan Marie Berg (MDG).

Foto: Vidar Ruud / Ntb Scanpix

– Jeg opplever at Knut Arild Hareide er mer positivt innstilt enn sin forgjenger til å finne løsninger som passer for Oslo, sier miljø- og samferdselsbyråd Lan Marie Berg (MDG).

Hverken Berg, Tonje Brenna eller Anette Solli vil si om det eventuelt er aktuelt å bruke disse pengene på å nulle ut eller redusere elbil-økningen.

Lan Marie Berg gjør det klart at hun helst hadde sett en kraftig bompengeøkning.

– Byrådet i Oslo mener at bomtakstene bør økes betydelig fra dagens nivå dersom vi skal klare å nå klimamålene våre og sikre rein luft i byen, sier MDG-politikeren.