Hopp til innhold

Vedtok tidenes største bompengepakke – fire av hundre bomkroner til vei

Dyrere passeringer i bommene gir 93 milliarder kroner å rutte med. Onsdag ble Oslopakke 3 vedtatt i Oslo bystyre.

Biler og trafikk i bomringen, krysset Fagerheimgata og Chr. Michelsens gate i Oslo.

93 MILLIARDER: Oslopakke 3 forteller hvordan bompengene fra bilistene skal fordeles fram til 2045.

Foto: NRK

Den største bompengepakken i norsk samferdselshistorie sikrer nær 100 milliarder kroner til transport i Oslo og Akershus fram til 2045.

96 prosent går til kollektivtrafikk, sykkel og gange.

Men de fire prosentene til vei er tunge å svelge for noen. Det kommer vi tilbake til.

Røatunnel og Bjerke-trikk

Over halve pakka går til å drive, vedlikeholde og rehabilitere kollektivtrafikken. Det er alt fra flere bussavganger til å bytte ut gamle trikkeskinner.

Blant flere nye prosjekter finner vi tunnel under Røa og trikk i Trondheimsveien til Bjerke.

Røatunnelen var spesielt viktig for Høyres Mehmet Kaan Inan.

Dette er en stor dag for innbyggere i Oslo. Vi skal i dag vedta tidenes største satsing på miljø og samferdsel.

En avtale som sørger for at vi faktisk kan ta vare på det vi har, bygge ut kollektivsystemet vårt og til å bygge vei i tunnel eller lokk, sa Kaan Inan i debatten.

Vestre Aker bydelsutvalg feirer ny Røatunnel

GLEDE PÅ RØA: Bydelsutvalget i Vestre Aker feiret Røatunnelen sammen med Mehmet Kaan Inan (i dress og slips) da avtalen var klar.

Foto: Andreas de Brito Jonassen / NRK

Trondheimsveien

Trikk i Trondheimsveien var en kampsak for Aps Abdullah Alsabeehg. Det samme var en ombygging av veien til grønn bygate gjennom de støyutsatte boligområdene i Groruddalen.

Også han var full av lovord:

At vi har klart å holde bompengeinntektene fra personbiler på dagens nivå, samtidig som vi får til nye viktige kollektivprosjekter og kutt i klimautslippene, er en stor seier for Arbeiderpartiet, sa Alsabeehg.

Trondheimsveien, rv4

TRONDHEIMSVEIEN: Flertallet vil bygge ned veien gjennom Groruddalen, men det er enn så lenge bare satt av penger til planlegging.

Foto: Hallgeir Braastad / NRK

Tøffe forhandlinger

Nye Oslopakke 3 er forhandlet fram av sentrale politikere fra byråd og bystyre i Oslo og fylkesråd og fylkesting i Akershus.

Etter tøffe diskusjoner gjennom flere måneder ble enigheten lagt fram i slutten av mai.

Du kan lese mer om avtalen i saken NRK publiserte da.

Her kan du blant annet se at det blir dyrere bomtakster for alle bilister, og aller størst økning for tungtrafikken.

Les også Krever inn 93 milliarder i bompenger – dette går pengene til

Trondheimsveien, rv4

Det er denne avtalen Oslo bystyre vedtok onsdag.

Akershus fylkesting gjør det samme torsdag.

Frp, Rødt og MDG imot

Tre partier stemte imot pakka som helhet: Fremskrittspartiet, Rødt og MDG. Pluss den uavhengige representanten Lars Petter Solås.

Fremskrittspartiet og Solås mener bilistene betaler altfor mye bompenger.

De sier likevel ja til Røatunnelen.

Rødt synes folk i Groruddalen betaler for mye bompenger, i hvert fall i forhold til hva de får igjen for pengene.

Mens både Rødt og MDG er kritiske til at pakka inneholder veier.

Les også Raser over økte bompenger: – Kunne nesten ikke blitt verre

Bompenger i Oslo

– Milliarder til motorvei

– Det er naturligvis også gode satsinger i avtalen, sa partiets gruppeleder Sirin Stav i debatten.

– Men det hjelper ikke når det samtidig skal brukes milliarder til nye motorveier som bare skaper større trafikkproblemer, utrygge skoleveier og øker utslippene.

Det er særlig tre veiprosjekter i pakka som MDG er kritisk til:

  • Røatunnelen. Siste prisanslag er på drøyt 2 milliarder kroner inkludert usikkerhet. Halvparten skal komme fra bompenger, resten fra bykassa.
  • E6 Oslo Øst. Det er satt av penger til å fortsette planleggingen av miljølokk eller tunnel på Manglerud.
  • E18 Vestkorridoren. 2,5 milliarder kroner er satt av til framtidig utbygging. Inntil videre skal det brukes 10 millioner kroner i året til planlegging.

MDG erkjenner at dette ikke er de store pengene i Oslopakke 3-sammenheng. De mener imidlertid at det bereder grunnen for nye gigantiske veiprosjekter til milliarder av kroner.

– Om noen år vil vi se at enorme summer brukes til klima- og miljøfiendtlige motorveier, sa Sirin Stav.

Sirin Stav (MDG) står og ser inn i kameraet med en buss i bakgrunnen.

NEI TIL OSLOPAKKE 3: MDGs gruppeleder i Oslo bystyre, Sirin Stav.

Foto: Bård Nafstad / n14859

Stav fikk svar på tiltale fra miljø- og samferdselsbyråd Marit Kristine Vea (V).

– Setter alt på spill

Vea mener at MDG stiller seg på sidelinjen av politikken med sin manglende vilje til å inngå kompromiss.

Hun sa at det vanligvis bare er fløypartiene Rødt og Frp som pleier å stemme imot Oslopakke 3.

Nå har vi fremforhandlet en avtale på 93 milliarder, der nesten alt går til kollektiv, sykkel og gange. Det er den grønneste samferdselspakken bystyret noen gang har vedtatt.

Likevel stemmer MDG mot, slo Marit Vea fast og undret seg:

Mener MDG den prosenten av pakka som går til formål som ikke står aller øverst på deres liste, er verdt å sette alt det andre i spill for?

Marit Kristine Vea (V) er byråd for miljø og samferdsel i Oslo

JA TIL OSLOPAKKE 3: Miljø- og samferdselsbyråd Marit Kristine Vea (V).

Foto: Rolf Petter Olaisen / NRK

NTP-nei til E18

Samme dag som Oslo bystyre vedtar Oslopakke 3, behandler Stortinget forøvrig Nasjonal Transportplan.

Der blir ny E18 forbi Sandvika og videre vestover – ett av prosjektene MDG er kritiske til – lagt på is på ubestemt tid.

Les også Bærum-ordføreren om E18-vraking: – Jeg er både sint og skuffet

Fra venstre: Ordfører i Bærum Lisbeth Hammer Krog (for partiet Høyre) og Asker-ordfører Lene Conradi (også for partiet Høyre) avbilda utendørs i forbindelse med NTP.