Hopp til innhold

Forhandlinger starter tirsdag: Pengekrise for T-bane og sykkelveier

Både sentrumstunnel og sykkelsatsing er i fare. Flere titall milliarder kroner forsvinner fra Oslopakke 3 fordi elbilene slipper billigere unna i bommen.

T-bane Stortinget stasjon

SENTRUMSTUNNEL: Den nye sentrumstunnelen skal kobles sammen med dagens T-banetunnel på Stortinget. Pr. i dag fins det ikke penger til tunnelen.

Foto: Thomas Brun / NTB scanpix

– Man trenger ikke å være mattegeni for å skjønne at det er utfordrende, sier Andreas Halse (Ap).

Han representerer Oslo Arbeiderparti når forhandlingene om ny Oslopakke 3 starter tirsdag.

Mindre bompenger

NRK har fått tilgang til det dystre fremtidsbildet politikerne har blitt forelagt før forhandlingene.

Prognosene fra Oslopakke 3-sekretariatet viser at bompengeinntektene nærmest kollapser fram mot 2036.

Da pakken ble forhandlet i 2016, regnet politikerne med å håve inn om lag 90 milliarder kroner fra bilistene frem til 2036. Nå ligger inntektene an til å bli flere titall milliarder kroner lavere.

Stortinget har bestemt at elbiler skal betale maksimalt 50 prosent av det fossilbiler betaler i bomringen. Da sier det seg selv av pengestrømmen gradvis vil minke.

– Det er ikke en enkel situasjon å være i, sier Anette Solli (H), gruppeleder i Viken fylkesting.

Hun er tidligere fylkesordfører i Akershus og var sentral også sist Oslopakke 3 ble reforhandlet.

Ikke penger til mye

Av store kollektivprosjekter er det kun penger til Fornebubanen og nytt signalanlegg på T-banen.

Fremtidens T-banekart i Oslo

FREMTIDENS T-BANE: Slik ser både Ruter og politikerne for seg fremtidens linjekart for T-banen. Pr. i dag er det ikke penger hverken til tunnelen via Bislett og Grünerløkka eller T-bane til Lørenskog og Nedre Romerike.

Illustrasjon: Ruter

Om ti år er det knapt penger til annet enn daglig drift av kollektivtrafikken og nødvendige investeringer for å holde hjulene i gang på trikk og T-bane.

Lista over prosjekter det ifølge Oslopakke-byråkratene ikke er penger til, er lang:

  • Ny T-banetunnel fra Majorstuen til Tøyen.
  • Ny Majorstuen stasjon.
  • Baneløsning til Nedre Romerike.
  • E6 Oslo øst (Manglerud-prosjektet).
  • Lokk over E18 på Filipstad.
  • Omlegging av Rv. 4 Kjul – Rotnes i Nittedal.
  • Lokale veltiltak som Røatunnelen i Oslo.
  • Sykkelveisatsingen i Oslo.
Sykkelfelt Eilert Sundts gate

SYKKELSATSING: Også potten til sykkelveier vil gå tom, ifølge prognosene for Oslopakke 3.

Foto: Olav Juven / NRK

Elbil-boomen

Samferdselsprosjekter har en tendens til å bli dyrere og dyrere etter hvert som de planlegges. Det er én grunn til pengekrisen i pakken.

Men den viktigste årsaken er elbil-boomen. Ifølge prognosene vil halvparten av alle biler i bomringene være elbiler allerede i 2024. I 2036 er tallet ni av ti.

Ny bomstasjon på Gjelleråsen

ELBIL-BOOM: Stadig flere elbiler er den viktigste grunnen til at inntektene fra bomringen stuper de neste årene.

Foto: Olav Juven / NRK

Anette Solli er en av få politikere som har vært tydelig på at elbilfordelen i bomstasjonene må vekk.

Anette Solli, fylkesordfører i Akershu (H)

SKAL FORHANDLE: Gruppeleder i Viken fylkesting, Anette Solli (H).

Foto: Birgitte Wold Ingebretsen / NRK

– Vi er for elbil-utviklingen, men vi må bestemme oss for hva vi vil. Skal vi ha penger til kollektivtrafikk og infrastruktur, eller skal vi fortsette å subsidiere elbiler?

– Dette henger ikke i hop lenger, og det kommer til å forsterke seg kraftig de neste årene. Det kan ikke være slik at færre og færre bilister betaler mer og mer for kollektivtrafikken, sier Solli.

Kutt i prosjekter?

Alle NRK har snakket med, innser at enten må inntektene økes, eller så må prosjekter kuttes.

Arild Hermstad

SKAL FORHANDLE: Fungerende miljø- og samferdselsbyråd Arild Hermstad (MDG).

Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

– Det er ingen tvil om at vi må prioritere mye strengere i årene som kommer, sier fungerende miljø- og samferdselsbyråd i Oslo, Arild Hermstad (MDG).

– Vi mener at det er de store motorveiprosjektene som må ryke først, sier han.

Å kutte E18 Vestkorridoren vil imidlertid bare frigjøre to milliarder kroner fordi det meste av veien skal finansieres utenfor Oslopakke 3.

– Det vil ikke løse de utfordringene vi står overfor, sier Anette Solli i Viken.

Uklare om bompenger

Arild Hermstad vil ikke svare på hvordan han vil skaffe mer inntekter, om bompengetakstene må økes eller om elbilfordelen i bomringen skrotes.

– Alt dette må vi komme tilbake til i månedene som kommer. For byrådet er det viktigste at vi skal nå målene våre om å redusere biltrafikken og gjøre Oslo til verdens første utslippsfrie storby i løpet av dette tiåret, sier han.

Andreas Halse, Oslo Arbeiderparti

SKAL FORHANDLE: Miljø- og samferdselspolitisk talsperson i Oslo Ap, Andreas Halse.

Foto: Olav Juven / NRK

Heller ikke Aps Andreas Halse vil svare på om bilistene må betale mer bompenger.

– Det vi har sagt, er at vi må innrette systemet sånn at vi når klimamålene. Nå skal vi få en ordentlig faglig presentasjon når vi starter på tirsdag. Så får vi begynne snakke om detaljene etter det, sier Halse.