Hopp til innhold

Regjeringa foreslår årsavgift for elbilar: – Enormt dårleg

«Årsavgifta» for elbilar går frå 0 til 2135 kroner, foreslår regjeringa. – Håplaust, seier MDG.

Bompengering på Nygårdsbroen i Bergen fotografert i rushen

ELBIL: Frå 2021 må elbilistar betale 2135 kroner i trafikkforsikringsavgift, foreslår regjeringa.

Foto: Simon S. Brandseth / NRK

Regjeringa foreslår at også elbilistar må betale den såkalla trafikkforsikringsavgifta (tidlegare årsavgift). Tidlegare har elbilar vore fritekne.

I budsjettet skriv Samferdsledepartementet at avgifta er eit første steg mot meir berekraftige bilavgifter.

For neste år blir avgifta 2135,25 kroner.

– Dette kom overraskande og er ei kraftig skatteskjerping. 320.000 elbilistar får ei rekning dei ikkje har rekna med, seier generalsekretær Christina Bu i Norsk elbilforening.

Ho meiner at regjeringa burde lagt seg på eit langt lågare nivå, og peiker på at avgifta for elbilar no er høgare enn veteranbilar, traktor og moped.

– Det er knapt noko innfasing når det er eit så høgt nivå. Elbilar burde hatt absolutt lågaste sats, seier ho.

Fram til 2018 betalte elbilistar ei redusert årsavgift, i 2017 var denne 455 kroner. Frå 1. januar 2018 blei årsavgifta med ei trafikkforsikringsavgift. Denne blei elbilistane fritatt frå.

– Håplaust

Elbiforeininga er også frustrert over at regjeringa ikkje løyver pengar til ladestasjonar og ladepunkt i burettslag, sameiger og garasjelag, slik Granavolden-plattforma legg opp til.

– Dei tar inn 800 millionar i auka avgifter, men kan ikkje sette av noko til støtteordninga dei har lova. Det er enormt dårleg, seier Bu.

Også Miljøpartiet Dei Grøne reagerer på forslaget.

– Det er håplaust, seier partileiar Une Bastholm.

– Dette er alvorleg for norsk klimapolitikk. Regjeringa held bensinprisen nede, samstundes som alle som eigar elbil må betale 2000 kroner ekstra i året. Dei gjer det altså meir attraktivt å eige bensinbil, og mindre attraktivt å eige elbil, seier ho.

Også særfordelen for ladbare hybridbilar blir foreslått stramma inn. Regjeringa vil no at bilen må kunne ha ei elektrisk rekkevidde på 75 kilometer for å få maksimalt frådrag i eingongsavgifta.

På den travle ladestasjonen på Danmarks plass i Bergen møter NRK fersk elbilist Jan Erike Engebretsen. Han kjøpte seg elbil i juni.

– Vi har vel venta på denne avgifta lenge. Elbilkøyrarar må også betale litt for bruken av vegen, så dette er heilt ok, seier han

Jan Erik Engebretsen

– HEILT OK: Fersk elbileigar Jan Erik Engebretsen betaler gjerne trafikkforsikringsavgift.

Foto: Leif Rune Løland / NRK

Rekordhøg løyving til jernbane

  • Regjeringa løyver 32,1 milliardar kroner til jernbane – opp frå 26,8 milliardar i forslaget frå i fjor.
  • Dei foreslår 17,3 milliardar kroner til planlegging og utbygging av jernbanen.
  • 2,1 milliardar kroner er foreslått til Intercity-prosjekta på Dovrebanen mellom Oslo og Hamar. Under desse ligg utbygging dobbeltspor mellom Venjar og Langset, dobbelspor frå Kleverud til Sørli, i tillegg til planlegging av Sørli-Åkersvika.
  • Til fellesprosjektet Ringeriksbanen / E16 Høgkastet-Hønefoss løyver regjeringa om lag 170 millionar kroner. Dette kan gjere det mogleg å fatte investeringsvedtak neste år.

Nye vegprosjekt neste år

Når det gjeld store vegprosjekt, legg regjeringa opp til at midlane i hovudsak vil bli brukt på allereie vedtekne prosjekt.

Samstundes foreslår dei å starte opp desse vegprosjekta:

  • E18 Lysaker – Ramstadsletta i Viken. 415 mill. frå staten og 615 millionar som er forskot av framtidige bompengeinntekter.
  • E39 Myrmel – Lunde i Vestland. 606 mill. kroner.
  • E39 Lønset – Hjelset I Møre og Romsdal.
  • E39 Ørskogfjellet i Møre og Rosmdal.
  • Rv. 5 Roa – Gran i Innlandet og Viken.

Budsjettsprekkar

I statsbudsjettet viser regjeringa og at fleire vegprosjekt har store budsjettsprekkar: