Hopp til innhold

Trenger over 40 milliarder til sykehus som forfaller

Bare på Sørlandet sykehus er det behov for minst 4 milliarder for å sette byggene i stand. Ledelsen sier det haster med å finne løsninger.

Mange av balkongene på Arendal sykehus har vært stengt i årevis, i påvente av sikringstiltak.

Metall-støtter hjelper med å holde fasaden oppe.

– Over tid så har det akkumulert seg et stort vedlikeholdsetterslep. Det er nok rundt 4 milliarder kroner som må til får komme opp på ønsket tilstand på byggene våre.

Det sier Per Torgersen, som er leder for bygg og eiendom ved Sørlandet sykehus.

Per Torgersen er leder for bygg og eiendom ved Sørlandet sykehus.

Per Torgersen er leder for bygg og eiendom ved Sørlandet sykehus.

Foto: Espen Bierud / NRK

Forfallet forteller om manglende vedlikehold over mange år. Budsjettene strekker rett og slett ikke til.

– Og dette dreier seg om bygg. I tillegg kommer behov for modernisering og tilpassing til den kliniske driften.

Fasaden på sykehuset i Arendal alene trenger rundt 100 millioner, ifølge sykehusets beregninger.

Mangler over 40 milliarder

En rapport som ble utgitt i desember viser at svært mange av sykehusene i Norge har et vedlikeholdsetterslep.

I rapporten, som er laget av Menon Economics for Legeforeningen, står det blant annet:

«I nylige kartlegginger av vedlikeholdsetterslep i sykehusene har det tekniske oppgraderingsbehovet blitt estimert til mellom 40 og 55 milliarder kroner.»

Les også Norske sykehus sliter med gammelt utstyr – her har de behov for utstyr til 105 millioner

Ken E. Fjordtun og Frida Andræ

Presidenten i Legeforeningen, Anne-Karin Rime, mener situasjonen er i ferd med å få svært negative ringvirkninger.

Vedlikeholds- og opprustningsetterslep fører også til dårligere pasientbehandling, lavere kvalitet på utdanningen av helsepersonell og mindre forskning. På sikt vil dette føre til dyrere helsetjenester og høyere helsetap i befolkningen.

Anne-Karin Rime, president i Legeforeningen

Anne-Karin Rime, president i Legeforeningen

Foto: Martin Tangen Schmidt / NRK

En rapport fra Riksrevisjonen i 2022 viser vedlikeholdsetterslep i alle helseforetakene. Totalt har sykehusene et vedlikeholdsetterslep på 47,9 milliarder kroner.

Helse Sør-Øst, det største helseforetaket, står alene for et etterslep på 30,7 milliarder kroner.

Vedlikeholdsetterslep per helseforetak

Helseforetak

Vedlikeholdsetterslep

Årlig behov

Midt -Norge

4,9 mrd.

780

Nord

5,5 mrd

1000

Sør-Øst

30,7 mrd

1200

Vest

6,8 mrd

930

Sum

47,9 mrd

På Sørlandet sykehus har de regnet ut at vedlikeholdsetterslepet vokser med over 100 millioner hvert år.

I 2021 var det et vedlikeholdsetterslep på 3,3 milliarder kroner ved Sørlandet sykehus. Nå har det altså økt til 4 milliarder kroner.

Utenfor administrasjonsbygget i Kristiansand.

Dette er vanningsanlegget utenfor administrasjonsbygget i Kristiansand.

Foto: Espen Bierud / NRK

Liv og helse

Sykehusdirektør Nina Mevold sier situasjonen ikke er til fare for liv og helse.

Foreløpig.

Vi gjennomfører sikkerhetsvurderinger. Hvis vi kommer i en situasjon der dette forverrer seg og etterslepet øker betraktelig, så vil bekymringen være deretter.

Nina Mevold. Styremøte SSK

Nina Mevold er sykehusdirektør ved Sørlandet sykehus.

Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

Mevold sier det blir viktig å jobbe systematisk for å forhindre dette og dermed unngå negative konsekvenser for pasienter og ansatte.

– Jeg opplever at Helse Sør-Øst har fått veldig god innsikt i utfordringene hos oss og at vi blir lyttet til. Men her er det mange ledd i prosessen som skal gjennomføres.

Les også Har ikke plass i «nytt sykehus» – legene jobber i 20 år gammel brakkerigg

Overlege Frida Andræ går gjennom en mørk gang på Nordlandssykehuset. I gangen står en blå søppelkontainer, og det går rør langs taket.

Det «usynlige» er dyrest

Noe av det mest kostbare å fikse er ventilasjon, VVS og elektrisitet.

Per Torgersen åpner døra til et teknisk rom, og peker på mange titalls skru-sikringer fra 70-tallet.

– Dette er dyre ting å bytte ut. Deler av sykehuset er fra 70-tallet. Det trengs nok 6–700 millioner for å gjøre Arendal sykehus moderne på innsiden.

Det er lenge siden denne sikringstavla ble laget.

Det er lenge siden denne sikringstavla ble laget.

Foto: Espen Bierud / NRK

På Sørlandets største sykehus i Kristiansand står det ikke bedre til.

Med mange gamle bygninger og et driftsbudsjett som ikke strekker til – øker vedlikeholdsgapet for hver dag som går.

Direktør Mevold sier hun har tro på en løsning.

– Det er klart dette er bekymringsfullt. Men vi har en god prosess med Helse Sør-Øst for å finne rom for et større vedlikeholdsløft.

Les også Må stoppe ambulansen på humpete veier for å behandle pasientene

Nome ambulanse på dårlig fylkesvei i Telemark

– Kan ikke fortsette

Tor Erik Kaalaas er hovedverneombud ved Sørlandet sykehus.

Han beskriver tilstanden på byggene i sykehuset som varierende fra helt nye bygg, til veldig gamle, slitte og utdaterte lokaler.

Tor Erik Kaalaas

Hovedverneombud ved Sørlandet sykehus Tor Erik Kaalaas er bekymret over vedlikeholdsetterslepet.

Foto: Elisabeth Sandve / NRK

Garderobekapasitet er en utfordring flere steder, og de eldste byggene og brakkeriggene har selvsagt større utfordringer knyttet til arbeidsmiljø, skriver han i en e-post til NRK.

Les også Dette er ett av mange problemer på fødeavdelingen

Bøtte henger i tak

Han mener sykehuset trenger øremerkede midler til bygg og vedlikehold for å snu trenden.

Fra mitt perspektiv er det bekymringsverdig, og kan ikke fortsette uten at det vil påvirke de ansatte og arbeidsmiljøene negativt.

Endrer finansieringen

Statssekretær Karl Kristian Bekeng sier at Helse-
og omsorgsdepartementet er godt kjent med at det er betydelig investerings- og vedlikeholdsbehov i norske sykehus.

– Departementet la frem Nasjonal helse- og samhandlingsplan i mars. Der følger regjeringen opp flere av Sykehusutvalgets anbefalinger om å endre finansieringen av sykehusene.

Karl Kristian Bekeng, statssekretær i Helse- og omsorgsdepartmentet, fra Arbeiderpartiet

Karl Kristian Bekeng, statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet, fra Arbeiderpartiet

Foto: Fotograf Esten Borgos

Endringene, ifølge Bekeng, går ut på å redusere sykehusenes egenkapitalkrav, bedre rentebetingelsene og sikre bevilgninger som fullt ut tar hensyn til at befolkningen blir eldre, med økt behov for helsetjenester.

I tillegg foreslås andelen aktivitetsbasert finansiering redusert til 30 prosent for å gi økt strategisk handlingsrom for sykehusene.

Les også - God grobunn for bakterier

null
Spiller nå
Er bunaden din klar til 17. mai? 01:30
Neste

Økonomistatus

Strømpris i dag

Inkludert avgifter

Billigst kl. 14 0,58 kr
Dyrest kl. 20 1,04 kr

Strømkostnader nå

  • Steke pizza 0,2 kr 25 min.
  • Dusje 2,4 kr 10 min. / 100 liter vann
  • Vaske klær 0,3 kr En vask
  • Varmeovn 0,6 kr 1000w, en time

Styringsrenta i prosent

Høyere styringsrente betyr økte utgifter dersom en har boliglån

Økte matpriser

Hvor mye matprisene har økt det siste året, sammenlighet med lønnsutvikling

  • Matvarer Apr 2023 – apr 2024
    + 6,8 %
  • Lønnsutvikling Anslag for 2024
    + 4,9 %