Hopp til innhold

Dette er ett av mange problemer på fødeavdelingen

Jordmor Tone Gaudestad har lenge holdt tett om frykten for å skli med et nyfødt barn i armene på et sykehus med lekkasjer og store mangler. Nå vil hun ikke tie lenger.

Bøtte henger i tak

En bøtte er hengt opp på legenes arbeidsrom på fødeavdelingen. Der har det vært lekkasje over lengre tid.

Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

«Jeg har aldri fortalt høyt at jeg er redd for å skli i lekkasjevannet som drypper fra taket, når jeg haster ut med en nyfødt som trenger akutt hjelp.»

Slik beskriver jordmor Tone Gaudestad forholdene på kvinneklinikken ved Sørlandet sykehus i Kristiansand.

Hun har skrevet et innlegg på Facebook, som tidligere er publisert i Fædrelandsvennen.

Gaudestad forteller også om ventilasjon som ikke virker, vann som ikke blir varmt og som renner fra dusjen og ut på fødestua.

Hun forteller om løping med tunge pasientsenger i oppoverbakke for å få komme fortest mulig fram til operasjonsbordet:

Jordmor Tone Gaudestad og overlege Marte Ween-Velken illustrerer hvordan fødene kvinner må transporteres mellom fødeavdeling og operasjonssal ved akutte hendelser.

Jordmor Tone Gaudestad og overlege Marte Ween-Velken illustrerer hvordan fødene kvinner må transporteres mellom fødeavdeling og operasjonssal ved akutte hendelser.

Vil ikke kamuflere problemene lenger

Jordmora har lenge tiet om alt som ikke fungerer i bygget. Nå vil hun fortelle.

Grunnen er at løsningen hun har ventet på, likevel ikke blir noe av.

– Poenget er at vi har holdt ut fordi vi skulle få nytt bygg, sier hun.

De siste årene er det lagt planer for et nytt akuttbygg i Kristiansand, som også barne- og ungdomsavdelingen (BUA) og kvinneklinikken skulle tilknyttes.

Ifølge Fædrelandsvennen, som har fulgt saken tett, har planen vist seg å være svært vanskelig å gjennomføre.

Utfordringene er knyttet til både eierskap, prioriteringsrekkefølge og økonomi.

Dette har ført til at planene for nybygget har blitt nedskalert. Da blir ikke BUA og kvinneklinikken prioritert.

Gaudestad er skuffet.

– Jeg har tiet om feil og mangler og prøvd å gjøre det beste ut av situasjonen fordi vi var lovet noe veldig bra på sikt, sier hun.

Etter at kontrabeskjeden kom for noen uker siden, vil hun ikke kamuflere problemene lenger.

– Det vil jo ikke komme kvinnene til gode i det lange løp, sier hun.

Jordmor Tone Gaudestad

Jordmor Tone Gaudestad ønsker ikke å dekke over feil og mangler i det gamle bygget lenger.

Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

– Pasientene fortjener bedre

Overlege Marte Ween-Velken har også valgt å snakke, men sier at det ikke er lett.

– Det er en balansegang mellom å vise hvordan vi faktisk har det og å prøve å ikke skremme pasientene. De må jo komme til oss for å føde.

Hun sier det er én ting at ansatte må leve med slike forhold, men hun synes pasientene fortjener bedre.

Hun påpeker at avdelingen gjør det bra på kvalitetsmarkører, som blant annet viser at det er få barn som blir skadet under fødsel.

Overlege Marte Ween-Velken og jordmor Tone Gaudestad

Jordmor Tone Gaudestad og overlege Marte Ween-Velken forteller om vann som renner fra badet og ut på fødestua. Det prøver de å hindre ved å legge håndklær på gulvet i døråpningen.

Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

Kan ikke klare det økonomisk

Klinikkdirektør ved Sørlandet sykehus Nina Hope Iversen, forteller at det i flere år har vært fremmet behov for nye sykehusbygg i Kristiansand.

Hun sier at utgangspunktet var at akuttmottaket og intensivkapasiteten ikke vil være tilstrekkelig i årene fremover. Det trengs større og mer moderne bygg.

– Samtidig har vi fremmet behov for nye bygg for BUA og kvinneklinikken, som også har dårlige bygg.

Planene som inneholdt alt dette ville hatt en kostnad på over 2 milliarder kroner.

Det ble for dyrt.

– Helse sør-øst har gitt oss tilbakemelding om at vi ikke har økonomisk evne til å bære mer enn én milliard. Da må akuttbygget prioriteres.

For det er sykehuset selv som må finansiere nybygg.

Kvinne- og barneavdeling ved Sørlandet sykehus Kristiansand

Ifølge Gaudestad er bygget hvor fødeavdelingen holder til, blitt stemplet som kondemnerbart.

Foto: Tom Nicolai Kolstad / NRK

Iversen sier hun forstår frustrasjonen til de som jobber i avdelingene som nå blir nedprioritert.

– Synes du at tilbudet til de fødende i Kristiansand er bra nok?

– Jeg ønsker meg ny bygningsmasse. Så håper jeg vi kan gjøre noe innenfor det vi allerede har. Jeg ser det som min oppgave å fortsette å argumentere for nye bygg i årene framover.

Nina Hope Iversen

Klinikkdirektør ved Sørlandet sykehus Nina Hope Iversen ønsker også nye bygg for BUA og kvinneklinikken, men sier Helse sør-øst har gitt beskjed om at sykehuset ikke har økonomi til det nå.

Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

Kloakk kom opp i veggen

Ifølge Gaudestad er manglene ikke noe nytt.

Hun la merke til det for 15 år siden, da hun kom fra en jobb på et sykehus i Oslo.

– Bygningene var mye dårligere her, og etterpå har det dukket opp flere ting som har avslørt at de teknisk sett er elendige.

Gaudestad sier det ser bedre ut enn det er, fordi det som er dårlig gjerne blir dekket til.

Hun nevner en nylig hendelse hvor kloakk kom opp i veggene på poliklinikken, som er rett under fødestua.

Hun sier hun kunne ha levd med manglene en stund til om hun visste at det snart var over.

– Men nå snakker vi årevis. Jeg føler meg litt sviktet av de over meg i systemet, for jeg har vært lojal og hjulpet dem med å dekke over så mange feil og mangler for at våre brukere skal ha en god opplevelse av sykehuset vårt.

Overlege Marte Ween-Velken viser problemene inne på kontoret til legene på fødeavdelingen i Kristiansand.

Overlege Marte Ween-Velken viser problemene inne på kontoret til legene på fødeavdelingen i Kristiansand.

Siste nytt fra NRK Sørlandet

null
Spiller nå
Trolig landets blideste bussjåfør 00:59
Neste

Økonomistatus

Strømpris i dag

Inkludert avgifter

Billigst kl. 23 1,21 kr
Dyrest kl. 09 1,4 kr

Strømkostnader nå

  • Steke pizza 0,6 kr 25 min.
  • Dusje 5,4 kr 10 min. / 100 liter vann
  • Vaske klær 0,7 kr En vask
  • Varmeovn 1,3 kr 1000w, en time

Styringsrenta i prosent

Høyere styringsrente betyr økte utgifter dersom en har boliglån

Økte matpriser

Hvor mye matprisene har økt det siste året, sammenlighet med lønnsutvikling

  • Matvarer Jan 2023 – jan 2024
    + 8,7 %
  • Lønnsutvikling Anslag for 2024
    + 5 %