Hopp til innhold

Arkivdokumenter skadet av mugg – sykehus får krass kritikk

Mugg, vannskader og råte på permer og vegger. Sørlandet sykehus får kraftig kritikk i en tilsynsrapport for arkivholdet sitt. – Det verste vi har sett noen gang, sier riksarkivaren.

- Mugg på permer slik som dette er helseskadelig for de som jobber her, sier direktør for tilsyn ved Arkivverket, Kjetil Reithaug.

Det var synlig mugg og vannskader på flere permer som ble funnet da Arkivverket hadde tilsyn ved Sørlandet sykehus i mars 2023.

Foto: Arkivverket

– Det er skremmende, skuffende og svært trist. Er det et sted vi skal være trygge på at man har alt på stell, så er det jo på et sykehus, sier Kjetil Reithaug.

Han har ansvar for tilsyn og veiledning ved Arkivverket.

I mars 2023 var de på tilsyn hos Sørlandet sykehus for å sjekke arkivene deres.

Kjetil Reithaug ved Arkivverket Kristiansand

Kjetil Reithaug ved Arkivverket i Kristiansand viser frem hvordan et arkiv bør se ut.

Foto: Anna Rut Tørressen / NRK

Bare ved sykehuset i Kristiansand finnes det 28 arkivrom som inneholder papirdokumenter helt tilbake til 50-tallet.

Til sammen blir det over 10 kilometer med dokumenter, og mye er ennå ikke digitisert.

Dokumenter som i verste fall kan inneholde viktig pasientinformasjon om deg og meg.

Vannskader på dokumenter

Ifølge rapporten har flere rom vært utsatt for vanninntrengning.

Bildene som Arkivverket tok da de var på tilsynet i mars i år viser synlig mugg på permer og dokumenter.

Varmtvannstank sammen med arkivmateriale

I et av rommene er det en varmtvannstank. Ifølge rapporten var det så høy temperatur her at det var ubehagelig å oppholde seg i rommet.

Ifølge arkivloven skal alle arkiv være vernet mot vann og fukt.

Ifølge Ødelagte vann - og kloakkrør.

Flere av lokalene ved Sørlandet sykehus har synlige vann- og kloakkrør både over og ved siden av dokumenter.

Flere lokaler har også svak eller manglende adgangskontroll, blant annet i rom med sensitivt pasientarkiv, ifølge rapporten.

Flere av rommene har også vindu, stikk i strid med arkivloven.

Svært alvorlige avvik

– Som landets riksarkivar er dette det verste jeg har sett. Det er svært sjelden at vi gir så mange som ni pålegg til en statlig etat, sier Inga Bolstad.

Riksarkivaren er svært bekymret over tilstanden til arkivene ved sykehuset, og mener at slike forhold kan gå utover sikkerheten til tidligere pasienter.

– Vi forventer jo at informasjonen sykehuset har om oss blir tatt godt vare på. Også på en måte som gjør at man kan finne dette frem igjen senere, sier hun.

Inga Bolstad er sjokkert over funnene på arkivet ved Sørlandet sykehus

Inga Bolstad er sjokkert over funnene på flere arkiv ved Sørlandet sykehus.

Foto: Håvard Greger Hagen / NRK

Hun forteller videre at hvis du som pasient for eksempel har blitt feilbehandlet er det viktig både for deg og sykehuset at de kan finne frem informasjon som bekrefter eller avkrefter dette.

– Slik vi ser det vil Sørlandet sykehus ha store problemer med å kunne finne igjen dokumenter slik arkivene er nå, sier hun.

Kloakkrør rett ved åpne hyller på arkivet til Sørlandet sykehus

På tilsynet ble det funnet både vann- og kloakkrør rett ved åpne hyller på sykehuset i Kristiansand.

Foto: Arkivverket

– Kan føle seg trygge

I 2008 ble det innført digitale journalsystemer ved Sørlandet sykehus, men fortsatt er store mengder dokumenter ikke digitalisert.

I tillegg til fysiske forhold ved arkivlokalene har sykehuset også fått en rekke andre avvik som går på rutiner og internkontroll.

Ledelsen ved sykehuset mener likevel at sikkerheten blir ivaretatt.

– Pasienter trenger ikke være redde for sine journaler. Alt av pasientinfo siden 2008 er digitalisert og vi har veldig god kontroll på dette, sier direktør for teknologi og innovasjon Kjetil Nyhus.

– Hvorfor har dere så dårlige arkivlokaler?

– Det handler om mange års prioriteringer og etterslep på vedlikehold. Vi har dessverre ikke klart å heve arkivene våre fordi vi har vært nødt til å prioritere pasientrom og medisinteknisk utstyr, sier han.

Kjetil Nyhus, direktør for teknologi og innovasjon ved Sørlandet sykehus

Kjetil Nyhus forteller at Sørlandet sykehus allerede er godt i gang med å finne nye, egnede lokaler for papirarkivene deres.

Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

– Gjelder nok flere sykehus

Arkivverket fører hvert år rundt 60 tilsyn over hele landet.

I år er det blant annet landets sykehus de skal ta for seg. Til nå har de vært på tilsyn hos Innlandet - og Sørlandet sykehus.

Også hos Innlandet ble det funnet flere avvik, men ikke på langt nær så mange som hos sykehuset i Kristiansand.

Derfor er riksarkivaren redd arkivene ved flere sykehus vil stå til stryk.

– Det er ingenting som tyder på at det er annerledes andre steder. Manglene er så store at det er grunn til å være bekymret langt utover Agders grenser, sier hun.

Nå har Sørlandet sykehus fått en frist på seks måneder til å utbedre eller skaffe nye lokaler som oppfyller kravene i regelverket.

Mugg på permer og vindu i arkivlokalene til Sørlandet sykehus.

- Mugg på permer slik som dette er helseskadelig for de som jobber her, sier direktør for tilsyn ved Arkivverket, Kjetil Reithaug.

Foto: Arkivverket

Ingen straffemulighet

Sykehusene er lovpålagt å arkivføre all informasjon om deg som pasient ved sykehuset. Du skal ha tilgang til dine journaler langt tilbake i tid.

– Ta saken som ble avdekket om de mange babyene som kan ha blitt forbyttet i Herøy. Slike saker får man kanskje ikke vite om eller oppklart hvis man ikke har arkivene i orden, sier riksarkivaren.

Åpne kasser på arkivet til SSHF

– Guttene mine hadde fått kjeft om de hadde ryddet slik som dette på rommene sine, sier Kjetil Reithaug om bildet som ble tatt på tilsynet på sykehuset i mars.

Foto: Arkivverket

Selv om Sørlandet sykehus bryter loven har ikke Arkivverket mulighet til å gi ut bøter.

– Vår straffereaksjon er at vi gir pålegg. Men med en ny arkivlov på trappene ønsker vi å kunne bruke bøter som sanksjonsmetode i fremtiden, sier Bolstad.

Når sykehusene har et etterslep på mange milliarder kroner er det ikke riktig å heller prioritere pasientsikkerhet og utstyr til den daglige driften enn arkivene sine?

– Disse lovbruddene er så alvorlig at man bør ikke vurdere dette opp mot hverandre. Arkivene våre er nasjonens hukommelse. Til syvende og sist handler også dette om pasientsikkerhet, sier hun.

Hei!

Har du tips til hva min neste sak bør handle om? Eller har du noen tanker eller innspill til denne saken?

Send meg gjerne en e-post. 

Jeg har tidligere blant annet skrevet om nytt drop in-helsetilbud som hjelper mange mennden nye stavkirka som kan bli bygd i Setesdal og om mensen og hvorfor det fortsatt er så flaut å snakke om.

null
Spiller nå
Verdens farligste krokodilleart til dyrehage på Agder 00:42
Neste

Økonomistatus

Strømpris i dag

Inkludert avgifter

Billigst kl. 14 0,6 kr
Dyrest kl. 00 1,15 kr

Strømkostnader nå

  • Steke pizza 0,5 kr 25 min.
  • Dusje 4,7 kr 10 min. / 100 liter vann
  • Vaske klær 0,6 kr En vask
  • Varmeovn 1,2 kr 1000w, en time

Styringsrenta i prosent

Høyere styringsrente betyr økte utgifter dersom en har boliglån

Økte matpriser

Hvor mye matprisene har økt det siste året, sammenlighet med lønnsutvikling

  • Matvarer Mai 2023 – mai 2024
    + 5,4 %
  • Lønnsutvikling Anslag for 2024
    + 5,2 %