Forventer dyktigere kirurger med operasjonssimulator

Sørlandet sykehus i Arendal er først i landet til å bruke operasjonssimulator med VR-briller. Målet er mer presise kirurger og sikrere pasienter.

Den er unik og kan bli helt avgjørende ved hjerteinfarkt

En ambulanse rigget med utstyr for å avdekke hjerteinfarkt, har vært i drift det siste halvåret. Ambulansen som det bare skal finnes én av i verden, har vist seg å være svært nyttig.