– Vi må lære oss å leve med den som en ressurs

At stillehavsøsters kastes på søppeldynga, liker ikke havforsker Torjan Bodvin. Han mener vi må bli flinkere til å utnytte den som en ressurs.

Stillehavsøsters komposteres

Stillehavsøsters som har blitt plukket opp fra sjøen i Aust-Agder, blir kompostert på søppeldynga.

Foto: Miriam Grov / NRK

Forsker Torjan Bodvin ved Havforskningsinstituttet Flødevigen i Arendal er en av Norges fremste eksperter på skjell. Han mener det er feil å kaste stillehavsøsters.

– Dette er et av de mest etterspurte sjømatproduktene i verden. Hvert år konsumeres det mellom 5 og 6 millioner tonn på verdensbasis. Det er mer en dobbelt så mye som atlantisk laks, sier han.

Miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder har denne høsten betalt lag og foreninger for å plukke stillehavsøsters, i et forsøk på å bli kvitt fremmedarten.

– Feil å grave ned et praktfullt sjømatprodukt

Det har resultert i at 5,7 tonn har blitt hentet opp og kompostert. Bodvin mener det er en dårlig løsning.

– Jeg synes det er feil å grave ned et praktfullt sjømatprodukt, sier han.

Torjan Bodvin, havforsker, spiser stillehavsøsters

Torjan Bodvin mener stillehavsøsters bør spises, ikke kastes.

Foto: Espen Bierud / Havforskningsinstituttet

Bodvin hadde heller sett at stillehavsøstersen ble utnyttet som en ressurs. Han synes det er bra at folk hjelper til med å plukke stillehavsøsters, men mener det er lite bærekraftig på lang sikt.

– Vi vil aldri bli kvitt stillehavsøstersen. Hvert skjell produserer 100 – til 200 millioner egg, så det skal ikke så mange skjell til før vi har et problem. Vi må lære oss å leve med den, og da som en ressurs, sier Bodvin.

– Et vellykket prosjekt

Det er laget en nasjonal handlingsplan for å bekjempe stillehavsøstersen.

Prosjektleder og seniorrådgiver i Miljødirektoratet, Egil Posmyr, er enig i at det ville vært bra om stillehavsøstersen ble utnyttet bedre.

Han sier at kommersiell utnyttelse er en av mange muligheter som utredes, men han er ikke sikker på at det alene er nok til å få ned bestanden.

Postmyr mener pilotprosjektet med plukkedugnad i Aust-Agder, har vært en stor suksess.

– Arbeidet som har blitt gjort, er fantastisk. Det betyr ikke at det nødvendigvis er slik vi skal gjøre det over hele landet, sier han.

Stillehavsøstersen finnes nå i 119 land, fra Sibir i nord til New Zealand i sør.

Oppskrifter med østers:

Plukke-dugnad Stillehavsøsters

I høst har det mange stilt opppå plukkedugnad av stillehavsøsters i Aust-Agder.

Foto: Miriam Grov / NRK

.