Fiskere øst i fylket ønsker forbud mot reketråling på nattestid for å skåne bestanden. De større båtene i vest mener forslaget handler om å begrense konkurrentene.

Forslag om rekefredning møter motstand

Et forslag om å frede reka på nattetid skaper strid blant fiskerne langs Skagerrak-kysten.