Hopp til innhold

Dugnad skal hindre østers-invasjon

Stillehavsøsters er et økende problem langs sørlandskysten. Nå håper man at dugnadshjelp skal gjøre sitt til å fjerne arten.

sanking av stillehavsøsters

Stillehavsøsters etablerer seg på Sørlandet. Det bekymrer havforskere. De håper en plukkedugnad kan redusere problemet.

Foto: Alexander Joyce / NRK

Den hører ikke hjemme i norsk natur, men trives godt og har de siste årene nærmest eksplodert i antall langs Skagerrak-kysten. Dermed fortrenger den naturlige norske arter, sier miljøverndirektør Ørnulf Haraldstad hos Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder.

Han er allerede bekymret for verneverdiene i Raet nasjonalpark, og antallet ser bare ut til å øke. (Se faktaboks.)

Lokker med dugnad

Nå håper Haraldstad at dugnad kan være et virkemiddel for å få bukt med problemet. Miljøverndirektøren tilbyr penger til lokale lag og foreninger som kunne tenke seg å hjelpe til.

Fylkesmannen stiller med 200 000 kroner til dugnaden. Vannregionmyndighet Agder stiller med 100 000 kroner til samme formål.

Tidligere i sommer la Miljødirektoratet frem en handlingsplan for hvordan man kunne begrense dette. Ett av tiltakene er å dra ut og plukke manuelt i spesielt utsatte områder, i første omgang Raet nasjonalpark.

Ørnulf Haraldstad

Miljøverndirektør hos Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder inviterer til dugnad.

Foto: Thomas Sommerset / NRK

Norge er ikke det første landet som forsøker seg på dette. Tidligere har det vært arrangert liknende dugland i blant andre Nederland, Australia og Irland.

Likevel ikke nok

Selv om dugnad på definerte steder skal forsøkes som et virkemiddel, vedgår miljøverndirektøren at det ikke er tilstrekkelig.

– Per i dag har vi ikke god nok kunnskap til å legge frem en konkret plan for å få bukt med stillehavsøsteren.

Oppfordringen om å være med på en slik dugnad går ut til foreninger i Grimstad, Arendal og Tvedestrand.

For å få effekt av et slikt tiltak må det foregå over tid. Helst må noen ut å plukke hvert eneste år.

Miljøverndirektøren sier det kan være mye penger å tjene for organisasjoner som vil plukke stillehavsøsters.

– En «plukkepakke» som dette vil gi rundt 20 000 kroner, sier Haraldstad.

null
Spiller nå
Hvem er NRKs nye ekspert? 00:45
Neste

Økonomistatus

Strømpris i dag

Inkludert avgifter

Billigst kl. 23 1,29 kr
Dyrest kl. 07 1,47 kr

Strømkostnader nå

  • Steke pizza 0,6 kr 25 min.
  • Dusje 5,7 kr 10 min. / 100 liter vann
  • Vaske klær 0,7 kr En vask
  • Varmeovn 1,4 kr 1000w, en time

Styringsrenta i prosent

Høyere styringsrente betyr økte utgifter dersom en har boliglån

Økte matpriser

Hvor mye matprisene har økt det siste året, sammenlighet med lønnsutvikling

  • Matvarer Jan 2023 – jan 2024
    + 8,7 %
  • Lønnsutvikling Anslag for 2024
    + 5 %