Hopp til innhold

Vurderer pengestøtte til reineiere som går til rettsak mot gruvedrift

Sametinget kommer ikke til å gå til rettssak mot staten eller gruveselskapet, etter at sistnevnte nylig fikk gruvedriftstillatelse i reindriftsområde – og utslippstillatelse i nasjonal laksefjord. – Men de som går til retten kan få pengestøtte, sier sametingsråd.

Silje Karine Muotka

STØTTER – MEN GÅR IKKE SELV TIL RETTEN: Sametingsråd Silje Karine Muotka (NSR) er sterkt kritisk til gruvedriftsplanene og -tillatelsen i Kvalsund-området i Vest-Finnmark, som Miljødirektoratet nylig ga tillatelse til.

Foto: Silje Karine Muotka/Kenneth Hætta / Sametinget

– Det jeg har sagt er at vi vil vurdere å gi økonomisk støtte til den eller de næringsaktører som eventuelt går til retten for å stoppe gruvedriften og sjødeponeringen.

– Dette gjelder særskilt reindriftsnæringen i området.

Dette sier sametingsråd, Silje Karine Muotka, etter at et oppslag i Dagens Næringslivs nettutgave kunne gi inntrykk av at Sametinget har varslet å gå til rettssak mot gruveselskapet Nussir (ekstern lenke).

Dette fordi gruveselskapet har fått gruvedriftstillatelse i Kvalsund, med medfølgende tillatelse til å deponere gruveutslipp i Repparfjorden som har status som nasjonal laksefjord.

– Det er ikke aktuelt for selve Sametinget å gå til rettssak mot verken Nussir eller staten, sier Muotka.

– Reindrifta kan søke pengestøtte til rettssak

Sametingsråd Muotka viser til en støtteordning fra Sametingets side, som et sametingsflertall står bak.

– Ordningens formål er å styrke det samiske rettighetsgrunnlaget. Her er det anledning for de reindriftsgrupperingene som ønsker å søke om økonomisk støtte til å gå til en eventuell rettssak.

– Vi gjør disse vurderingene fortløpende, etter hvert som søknadene måtte komme til oss, sier Muotka.

Repparfjord

HER SKAL DET FORURENSES: Miljødirektoratet har gitt Nussir tillatelse til sjødeponi i Repparfjorden i Finnmark.

Foto: Allan Klo/NRK

Trenger ikke et samlet sameting

Sametingets budsjettflertall består av Arbeiderpartiet og Muotkas parti; Norske Samers Riksforbund.

Disse to partiene trenger med andre ord ikke støtte fra øvrige partier på Sametinget, for å kunne bevilge penger til reindriftsaktører for å kunne gå til rettssak.

– Tror du likevel at andre partier, eksempelvis Frp, vil stille seg bak en slik pengestøtte, som skal gå til å finansiere reindriftsparten i en eventuell rettssak?

– Dette er en ordning som et flertall i Sametinget har vedtatt i budsjettet, så dette vil i så tilfelle bli en ordinær budsjettoppfølgingssak. Og det er jo ikke absolutt alle sametingspartiene som er med i dette flertallet – men en stor del av plenum har allerede stilt seg bak denne ordningen.

Kalte myndighetene «verdensmestere i uansvarlighet»

Sametingsråd Silje Karine Muotka deltok nylig i TV- og radiodebatt med direktør Ellen Hambro i Miljødirektoratet, og Maren Esmark fra Naturvernforbundet.

I debatten kalte Muotka direktoratet for verdensmester i uansvarlighet, grunnet direktoratets sjødeponi- og gruvedriftstillatelse til Nussir.

– Jeg må korrigere på én ting. Det er ikke snakk om giftig utslipp. Det er snakk om «veldig, veldig lav utlekking av metaller», sa Ellen Hambro i Dagsnytt Atten.

Se og Hør debatten her:

Silje Karine Muotka

DAGSNYTT ATTEN: – Grønt lys for miljøkriminalitet?

Korte nyheter

 • Sámegiel nama Innlandet fylkii

  Innlandet fylkkadiggi galgá mearridit galgá go fylkkas maiddái leat máttasámegiel namma.

  Fylkkalávdegoddi hilggui dán vahkus árvalusa ja mearridii bidjat nammaášši gulaskuddamiidda.

  Ovddádusbellodaga Truls Gihlemoen lei áidna guhte jienastii vuostá go oaivvilda nama buktit dárbbašmeahttumis lassigoluid fylkkagildii.

  Mona Cicilie Stormoen Bargiidbellodagas dadjá gis iežaset leat geatnegahtton bidjat maiddái sámegiel nama Innlandet fylkii.

  Det nye fylkesskiltet til Innlandet fylke.
  Foto: Mette Finborud Børresen / NRK
 • Olmmošlohku lassána - maiddái amasgielagat

  Olmmošlohku Anáris lassána. – Okta buorre Anára gielddas lea ahte dohko fárrejit olles áiggi eambbo olbmot, daddjo gieldda buresveadjin plánas boahtte jahkái.

  Olmmošlogu lassáneapmi Anáris lea stuorát go eará guovlluin Lappis. Jahkemolsumis Anáris ásse 7048 olbmo, jagi ovdal gis 7008.

  Statisihkkaguovddáža mielde lassánit maid amasgielagat Anára gielddas, čállá Inarilainen áviisa.

  TURISME ENARE
 • Ohcet lobi báhčit albasa Ivggus

  Guovddášbelodaga sámediggejoavku gohčču Dálkkádat- ja birasdepartemeantta bargat váttivuođaiguin maid albbas dagaha Ittunjárggas.
  Dan čállá Fremtiden i Nord.

  Maŋimuš áiggiid lea albbas dahje albasat speadjan bohccuid ja sávzzaid Ittonjárggas. Maŋŋebárgga bođii diehtu Romssa ja Finnmárkku stáhtahálddašeaddjis ahte Ivgu sávzaguohtunguovlu ii oaččo báhčinlobi.

  – Sihke boazodoallu ja boanddat ribahit misiid, áldduid, lábbáid ja sávzzaid boraspiriide ja gillájit nie stuorrát. Go ealáhusat ohcet heahkkalobi jávkadit speaddji boraspiriid, de ádjána menddo guhká ovdal go vástiduvvo sidjiide. Ja go ožžot vástádusa, de eai doala vástádusat deaivása, dadjá Kirsten Inger Anti ávisii.

  Les på norsk

  En ung gaupe er avlivet etter at den ble funnet påkjørt og skadet i Tvedalen i Larvik kommune.
  Foto: Helena Rønning / NRK