Hopp til innhold

Vurderer pengestøtte til reineiere som går til rettsak mot gruvedrift

Sametinget kommer ikke til å gå til rettssak mot staten eller gruveselskapet, etter at sistnevnte nylig fikk gruvedriftstillatelse i reindriftsområde – og utslippstillatelse i nasjonal laksefjord. – Men de som går til retten kan få pengestøtte, sier sametingsråd.

Silje Karine Muotka

STØTTER – MEN GÅR IKKE SELV TIL RETTEN: Sametingsråd Silje Karine Muotka (NSR) er sterkt kritisk til gruvedriftsplanene og -tillatelsen i Kvalsund-området i Vest-Finnmark, som Miljødirektoratet nylig ga tillatelse til.

Foto: Silje Karine Muotka/Kenneth Hætta / Sametinget

– Det jeg har sagt er at vi vil vurdere å gi økonomisk støtte til den eller de næringsaktører som eventuelt går til retten for å stoppe gruvedriften og sjødeponeringen.

– Dette gjelder særskilt reindriftsnæringen i området.

Dette sier sametingsråd, Silje Karine Muotka, etter at et oppslag i Dagens Næringslivs nettutgave kunne gi inntrykk av at Sametinget har varslet å gå til rettssak mot gruveselskapet Nussir (ekstern lenke).

Dette fordi gruveselskapet har fått gruvedriftstillatelse i Kvalsund, med medfølgende tillatelse til å deponere gruveutslipp i Repparfjorden som har status som nasjonal laksefjord.

– Det er ikke aktuelt for selve Sametinget å gå til rettssak mot verken Nussir eller staten, sier Muotka.

– Reindrifta kan søke pengestøtte til rettssak

Sametingsråd Muotka viser til en støtteordning fra Sametingets side, som et sametingsflertall står bak.

– Ordningens formål er å styrke det samiske rettighetsgrunnlaget. Her er det anledning for de reindriftsgrupperingene som ønsker å søke om økonomisk støtte til å gå til en eventuell rettssak.

– Vi gjør disse vurderingene fortløpende, etter hvert som søknadene måtte komme til oss, sier Muotka.

Repparfjord

HER SKAL DET FORURENSES: Miljødirektoratet har gitt Nussir tillatelse til sjødeponi i Repparfjorden i Finnmark.

Foto: Allan Klo/NRK

Trenger ikke et samlet sameting

Sametingets budsjettflertall består av Arbeiderpartiet og Muotkas parti; Norske Samers Riksforbund.

Disse to partiene trenger med andre ord ikke støtte fra øvrige partier på Sametinget, for å kunne bevilge penger til reindriftsaktører for å kunne gå til rettssak.

– Tror du likevel at andre partier, eksempelvis Frp, vil stille seg bak en slik pengestøtte, som skal gå til å finansiere reindriftsparten i en eventuell rettssak?

– Dette er en ordning som et flertall i Sametinget har vedtatt i budsjettet, så dette vil i så tilfelle bli en ordinær budsjettoppfølgingssak. Og det er jo ikke absolutt alle sametingspartiene som er med i dette flertallet – men en stor del av plenum har allerede stilt seg bak denne ordningen.

Kalte myndighetene «verdensmestere i uansvarlighet»

Sametingsråd Silje Karine Muotka deltok nylig i TV- og radiodebatt med direktør Ellen Hambro i Miljødirektoratet, og Maren Esmark fra Naturvernforbundet.

I debatten kalte Muotka direktoratet for verdensmester i uansvarlighet, grunnet direktoratets sjødeponi- og gruvedriftstillatelse til Nussir.

– Jeg må korrigere på én ting. Det er ikke snakk om giftig utslipp. Det er snakk om «veldig, veldig lav utlekking av metaller», sa Ellen Hambro i Dagsnytt Atten.

Se og Hør debatten her:

Silje Karine Muotka

DAGSNYTT ATTEN: – Grønt lys for miljøkriminalitet?

Korte nyheter

 • Bare fire prosent av beitemarkene er uberørt

  Bare fire prosent av reinbeitemarkene i Norge, Sverige og Finland er uberørt av virksomhet som forstyrrer reinen. Det viser en studie fra Stockholms universitet.

  Det handler om påvirkning fra turisme, skogsbruk, veier og jernbane, gruver og vindturbiner, skriver oddasat.se.

  Det vil påvirke veksten til det reinen spiser hvis beitet stadig konsentreres i de områdene som er minst påvirket.

  Reinsdyr på Storheia, Fosen
  Foto: Heiko Junge / NTB
 • Ruošša gieldá riikkaidgaskasaš gálvofievrrideami Stuoravuovddi čađa

  Ruošša eisseválddit ásahit gildosa riikkaidgaskasaš gálvvofievrrideapmái Stuoravuovddi čađa, muitala ruošša generálakonsuláhta Girkonjárggas.

  Gielddis doaibmagoahtá golggotmánu 10. B rájes ja guoská fievrruide mat leat registrerejuvvon Norgii, EUii, Stuorra-Británniai ja Ukrainai.

  Gálvofievrrideami oktavuođas fertejit de sirdit gálvvuid ruošša dahje vilgesruošša fievrruide Stuoravuovddis, čállá generálakonsuláhta.

  Dán gildosis spiehkastit jus lea sáhka gálvvuid birra mat sáhttet billošovvat nu mo omd. medisiinnalaš gálvvut.

  Den norsk-russiske grensa ved Storskog
  Foto: Stian Strøm / NRK
 • Njiedjan 40 proseanttain

  2012 rájes lea lohku olbmuin geat leat registrerejuvvon váibmodohppehagain njiedjan badjel 40 proseanta.

  Dán čájehit logut váibmo- ja varrasuotnaregisttar Álbmotdearvvašvuođainstituhtas.

  Váldodoavttir váibmo- ja varrasuotnaregistaris Rune Kvåle dadjá ahte positiiva rievdadusat riskabeliin nugo varradeatta, kolesterola ja borgguheapmi čilge stuorra oasi njiedjamis.

  Illustrasjonsfoto. Lege måler blodtrykk på pasient.
  Foto: Mari Aftret Mørtvedt / NRK