Vurderer pengestøtte til reineiere som går til rettsak mot gruvedrift

Sametinget kommer ikke til å gå til rettssak mot staten eller gruveselskapet, etter at sistnevnte nylig fikk gruvedriftstillatelse i reindriftsområde – og utslippstillatelse i nasjonal laksefjord. – Men de som går til retten kan få pengestøtte, sier sametingsråd.

Silje Karine Muotka

STØTTER – MEN GÅR IKKE SELV TIL RETTEN: Sametingsråd Silje Karine Muotka (NSR) er sterkt kritisk til gruvedriftsplanene og -tillatelsen i Kvalsund-området i Vest-Finnmark, som Miljødirektoratet nylig ga tillatelse til.

Foto: Silje Karine Muotka/Kenneth Hætta / Sametinget

– Det jeg har sagt er at vi vil vurdere å gi økonomisk støtte til den eller de næringsaktører som eventuelt går til retten for å stoppe gruvedriften og sjødeponeringen.

– Dette gjelder særskilt reindriftsnæringen i området.

Dette sier sametingsråd, Silje Karine Muotka, etter at et oppslag i Dagens Næringslivs nettutgave kunne gi inntrykk av at Sametinget har varslet å gå til rettssak mot gruveselskapet Nussir (ekstern lenke).

Dette fordi gruveselskapet har fått gruvedriftstillatelse i Kvalsund, med medfølgende tillatelse til å deponere gruveutslipp i Repparfjorden som har status som nasjonal laksefjord.

– Det er ikke aktuelt for selve Sametinget å gå til rettssak mot verken Nussir eller staten, sier Muotka.

– Reindrifta kan søke pengestøtte til rettssak

Sametingsråd Muotka viser til en støtteordning fra Sametingets side, som et sametingsflertall står bak.

– Ordningens formål er å styrke det samiske rettighetsgrunnlaget. Her er det anledning for de reindriftsgrupperingene som ønsker å søke om økonomisk støtte til å gå til en eventuell rettssak.

– Vi gjør disse vurderingene fortløpende, etter hvert som søknadene måtte komme til oss, sier Muotka.

Repparfjord

HER SKAL DET FORURENSES: Miljødirektoratet har gitt Nussir tillatelse til sjødeponi i Repparfjorden i Finnmark.

Foto: Allan Klo/NRK

Trenger ikke et samlet sameting

Sametingets budsjettflertall består av Arbeiderpartiet og Muotkas parti; Norske Samers Riksforbund.

Disse to partiene trenger med andre ord ikke støtte fra øvrige partier på Sametinget, for å kunne bevilge penger til reindriftsaktører for å kunne gå til rettssak.

– Tror du likevel at andre partier, eksempelvis Frp, vil stille seg bak en slik pengestøtte, som skal gå til å finansiere reindriftsparten i en eventuell rettssak?

– Dette er en ordning som et flertall i Sametinget har vedtatt i budsjettet, så dette vil i så tilfelle bli en ordinær budsjettoppfølgingssak. Og det er jo ikke absolutt alle sametingspartiene som er med i dette flertallet – men en stor del av plenum har allerede stilt seg bak denne ordningen.

Kalte myndighetene «verdensmestere i uansvarlighet»

Sametingsråd Silje Karine Muotka deltok nylig i TV- og radiodebatt med direktør Ellen Hambro i Miljødirektoratet, og Maren Esmark fra Naturvernforbundet.

I debatten kalte Muotka direktoratet for verdensmester i uansvarlighet, grunnet direktoratets sjødeponi- og gruvedriftstillatelse til Nussir.

– Jeg må korrigere på én ting. Det er ikke snakk om giftig utslipp. Det er snakk om «veldig, veldig lav utlekking av metaller», sa Ellen Hambro i Dagsnytt Atten.

Se og Hør debatten her:

Silje Karine Muotka

DAGSNYTT ATTEN: – Grønt lys for miljøkriminalitet?