Flere språk - mindre hærverk

Vegvesenet er åpen for å skilte enda mer på flere språk dersom det kan føre til at veiskilt langs veiene i Norge får stå i fred.

Skilt

Ville dette skiltet fått stå i fred dersom det også hadde vist vei på kvensk og finsk?

Foto: NRK/montasje

Torbjørn Naimak

Torbjørn Naimak.

Foto: NRK

Regionvegsjef i nord, Torbjørn Naimak, vil vurdere å skilte steder på flere språk dersom det kan føre til at veiskiltene får stå i fred.

– Vi har en mye større geografisk utbredelse i nord av samisk, slik at det vil nok være områder hvor det vil være bare naturlig å skilte på norsk og samisk.

Kan forhindre hærverk

– Men det er nok grunnlag å vurdere om det er flere områder i nord hvor vi har kvensk og finsk bakgrunn og hvor det er aktuelt å vurdere å skilte på kvensk og finsk. Hvis det kan være med på å bidra til at skiltene får stå i fred, så kan det være grunn til å vurdere det, sier Torbjørn Naimak til NRK.

Leder i Norske Kveners Forbund, Rune Sundelin

Rune Sundelin.

Foto: Kristin Nicolaysen

Har fått stå

Leder i Norske Kveners Forbund, Rune Sundelin, har samme kurs som Statens vegvesen. Han viser til at skilt med kvenske navn i Norge ikke har blitt vandalisert, og at skiltene er trespråklige.

Forbundslederen mener at «massiv» flerspråklig skilting kan føre til færre ødeleggelser av veiskilt som ikke bare er på norsk.

Ufarliggjøring

– Jeg tror at et grep kan være å få til en massiv skilting på flere språk. Hvis man ville fått gjennomgående trespråklig skilting i Nord-Norge, i hvert fall på de stedene hvor det er naturlig, tror jeg det ville vært med på å gjøre dette til en helt normal ting, sier Rune Sundelin.

Korte nyheter

 • “Årets kvalitetsfisker” vuoiti

  Gilivuotnalaš Daniel Lauritzen lea vuoitán Norges Råfisklaga “Årets kvalitetsfisker” bálkkašumi. Son eaiggáduššá ja lea skihpahoavda «Tinder» nammasaš fatnasis. Bálkkašumi olis lohket su vuovdit guoli ja gonagasreappá máilmmidásis. - Dát lea erenoamáš, muhto maid somá go mu ruovttubáikái lean mielde sihkkarastimin bargosajiid, lohká bálkkašumi vuoiti Daniel Lauritzen. Son fidne maid 50.000 kruvnna ruhtavuoitun.

  Daniel Lauritzen på båten «Tinder» er kåret til Årets kvalitetsfisker for sitt arbeid med å levere fisk og kongekrabbe i verdensklasse.
  Foto: Amalie Oda Harland / Norges Råfisklag
 • Ovttasbargošiehtadusa Murmánskkain

  Romssa ja Finnmárkku fylkaráđi jođiheaddji Bjørn Inge Mo dáhttu ođđa ovttasbargošiehtadusa kránnjá fylkkain Murmánskkain Ruoššas. Dát bođii ovdan Norgga ruošša ovttasbargobeivviid olis ikte. Gaskariikkalaš ovttasbargu lea fylkkagieldda deháleamos doaibma, go mii geat orrut davvin mis leat oktasaš hástalusat ja vejolašvuođat, lohká Mo.

  Bjørn Inge Mo (AP), fylkesrådsleder Troms og Finnmark fylkeskommune.
  Foto: Lars Åke Andersen
 • Vuoitán Gullsekken bálkkašumi

  Marja Mortensson Trio lea vuoitán dán jagi Gullsekken 2021 bálkkašumi. Sii vuitet beannot čuohte duhát kruvnna, suorggis jagi mátkkoštanbuvddaheapme. Lea Den kulturelle skolesekken mii juohká dáid bálkkašumiid. Máttasámi artista Marja Mortensson ja su joavku leat maid ovddet jagi vuoitán Spellemannbálkkašumi dainna buvttadeamen maid leat fievrredan ja ovdanbuktán skuvllain Norggas. Marja Mortensson Trios leat Marja Mortensson, Daniel Herskedal ja Jakop Janssønn.

  Daniel Herskedal, Marja Mortensson, Jakop Janssønn og Kringkastingsorkesteret
  Foto: Ellen Agneta Norvang