NRK Meny
Normal

Vil la fylkesmennene få fastsette reintallene

Regjeringen foreslår å gi Fylkesmannen makt og myndighet til å fastsette hvor mange rein reineierne har lov å ha. – Det vil bli verst for de små reineierne – de med færrest rein, sier reindrifts-nestleder.

Reinflokk

VIL HA FÆRRE AV DISSE PÅ VIDDA: Regjeringen har nå sendt ut et forslag til lovendring som skal sikre dette målet.

Foto: Ewa-Mari Hedmann / NRK

Per John A. Anti

ENGSTELIG FOR «DE SMÅ REINEIERNE»: Per John Anti hos Norske Reindriftssamers Landsforbund (NRL).

Foto: NRK

Landbruksministeren ønsker å endre reindriftsloven slik at fylkesmennene får myndighet til å fastsette de maksimale reintallene innenfor hver enkelt «siidaandel».

(Se begrepsforklaring nederst i artikkelen).

– Dette er vi i Norske Reindriftssamers Landsforbund helt imot. Det er et svært dårlig endringsforslag.

Dette sier forbundets nestleder, Per John Anti.

Nylig sendte Landbruksdepartementet lovendringsforslaget ut på høring.

Målet med endringen er at det ikke skal bli mulig for reineierene å øke reinflokkene sine – utover de fastsatte reintallsgrensene.

– Dette er for å sørge for at vi ikke får en betydelig vekst i enkelte siidaer, sier landbruksminister Jon Georg Dale (Frp).

Skulle redusert – økte flokkene isteden

De siste årene har reineiere i Finnmark blitt pålagt å redusere reintallet, etter at staten vedtok at det maksimale reintallet for fylket skal være på 140.800 reinsdyr.

På tre år har reintallet sunket med 42.000 rein.

I den siste reindriftsmeldingen fremkom det at det offisielle reintallet nå er 2.700 under den maksimale reintallgrensen.

I redegjørelsen for lovendringsforslaget skriver regjeringen blant annet følgende:

«Det har over tid kommet signaler fra ulike hold, herunder næringen selv, som kan tyde på at en del reineiere øker, eller vil øke sitt reintall for å komme bedre ut ved en eventuell ny reintallsreduksjon, såkalt posisjonering. (...)

Landbruks- og matdepartementet ser nå behov for å gjennomføre en lovendring for å forhindre at siidaer etter gjennomført forholdsmessig reduksjon, på nytt øker reintallet.»

(NRKs uthevelser).

– Nå må vi holde nivået

– Enkelte reineiere har klart å få ned reintallet til det som det er beitegrunnlag for. Det vi nå er opptatt av, er å sikre at vi klarer å holde det nivået, sier landbruksminister Dale.

Men nestleder Per John Anti hos Norske Reindriftssamers Landsforbund frykter det nye lovforslaget, hvis det vedtas, vil ramme reineiere som har få rein fra før av.

Dette fordi fylkesmannen, etter den eventuelt nye paragrafen, kan låse reintallet for fem år fremover.

– Dette betyr jo i praksis at de som har få rein fra før av, ikke kan få øke sitt reintall – ikke litt en gang på hele fem år, sier Anti.

– Vi i reindriftsforbundet har et enstemmig landsmøtevedtak bak oss, der vi heller foreslår å se på, og evaluere, hele loven, tillegger han.

Fersk statsråd med reintallsproblematikk i fanget

Jon Georg Dale har vært landbruksminister i rundt to uker, etter å ha overtatt statsrådstittelen etter partikollega Sylvi Listhaug.

Han viser til forgjengerens arbeid med å få ned reintallet i Finnmark, og lover å fortsette dette arbeidet – riktig nok «på sin egen måte».

– Jeg skal forsøke å bidra med mitt. Jeg håper det bidrar til at vi får en fornuftig, effektiv og økologisk bærekraftig reindriftsnæring.