Vil kjempe for Sameskolen

Flere stortingspolitikere fra Nordland vil jobbe for at Sameskolen for Midt-Norge i Hattfjelldal ikke blir lagt ned slik regjeringen har foreslått det.

Kjell Idar Juvik, ordfører i Hemnes

Arbeiderpartiets stortingsrepresentant Kjell Idar Juvik mener at Solberg-regjeringa har fremmet nedleggelsesforslaget på et sviktende grunnlag.

Foto: Helge Aarrestad / NRK

Ifølge avisa Helgelendingen er Aps stortingsrepresentant Kjell Idar Juvik en av de som vil forsøke å få et flertall i Stortinget for å beholde Sameskolen for Midt-Norge/ Gaske-nøørjen Saemienskovle (GNS).

Med nedleggelse av skolen vil staten Norge spare cirka tre millioner kroner. Men Aps stortingsrepresentant mener at Solberg-regjeringa har fremmet nedleggelesesforslaget på et sviktende grunnlag.

Gaske-Nøørjen saemienskovle, Hattfjelldal

Det er denne skolen Solberg-regjeringa vil legge ned.

Foto: Torild Wika, Helgeland Arbeiderblad

– Det blir framstilt som om det ikke er aktivitet på skolen, men det er helt feil, sier Kjell Idar Juvik.

Han forventer å få full støtte for sitt syn i resten av Aps stortingsgruppe.

Jobber for å få Venstre og KrF med

Også Senterpartiets stortingsreprsentant vil kjempe for skolen. Nå jobber hun for å få Venstre og Kristelig Folkeparti også med på laget.

– Skolen er en viktig institusjon for det sørsamiske miljøet og Hattfjelldal kommune, både innen språk og kultur, sier Janne Sjelmo Norås til Helgelendingen.

Hun har allerede nevnt for partifeller i utdanningskomiteen at dette er en viktig sak for henne.

Umoralsk arbeidsmåte

Sametingsrepresenant Silje Karina Muotka (NSR) hadde tidligere i denne uka møte med Stortingets kirke-, utdannings- og forskningskomite om saka. Her ga hun uttrykk for at regjeringa driver med systematisk forskjellsbehandling av samisk barn .

– Dette er veldig alvorlig. Det er ikke lenge siden Norge fikk kritikk fra internasjonale menneskerettighetsorganisasjoner for å ikke gjøre noe for urbefolkningen. Så er svaret å foreslå å legge ned et av de få fagmiljøene vi har i sørsamisk opplæring, svarer hun til Helgelendingen.

Ivaretar rettigheter

Høyres stortingsrepresentant Margunn Ebbesen sier til Helgelendingen at det er lett for opposisjonen å være uenig med regjeringa.

– Men det spørs hva de hadde gjort i posisjon selv, svarer Ebbesen.

Hun har sett forslaget og spurt Utdanningsdepartementet hvordan de skal sikre samisk undervisning i framtiden.

– Det viktigste for meg er at vi ivaretar retten til opplæring i og på samisk. Jeg vet ikke om løsningen er å opprettholde skolen. Kanskje ressursene kunne blitt forvaltet annerledes, spør Ebbesen seg.