Slår ring om Sameskolen for Midt-Norge

Konstituert sjefredaktør Rune Pedersen i Helgelendingen advarer mot nedleggelse av Sameskolen for Midt-Norge slik Solberg-regjeringen har gått inn for i nesteårs statsbudsjett.

Rune Pedersen, konstituert sjefredaktør i Helgelendingen

Nå er det viktig å få politikerne på banen og deretter ut i krigen i kampen for å redde skolen, mener konstituert sjefredaktør Rune Pedersen i Helgelendingen.

Foto: Torild Wika

Det er i dagens lederartikkel at konstituert sjefredaktør Rune Pedersen tar et oppgjør med Solberg-regjeringens kuttforslag.

Gaske-Nøørjen saemienskovle, Hattfjelldal

Sameskolen for Midt-Norge i Hattfjelldal representerer en betydningsfull kraft og er svært viktig for at den sørsamiske befolkningen skal beholde sin kultur, sitt språk og sin identitet, mener foreldregruppa for samiske barn i Hattfjelldal.

Foto: Torild Wika, Helgeland Arbeiderblad

– Og ærlig talt - tre millioner kroner er småpenger i de fleste sammenhenger. I hvert fall denne - hvor et utrydningstruet språk og en marginal kultur ligger i potten, skriver sjefredaktøren.

– Rammer hardt et sårbart miljø

Skolen går usikre tider i møte etter at Solberg-regjeringen har foreslått å legge ned skolen i sitt forslag til statsbudsjett for 2016 .

Pengebruken som brukes på Sameskolen i Hattfjelldal er meningsløst sløseri , mener FrPs stortingsrepresentant fra Nordland, Kenneth Svendsen.

Konstituert sjefredaktør i Helgelendingen, er helt uenig.

  • HØR:

– En eventuell nedlegging vil ikke bare ramme Hattfjelldal, men hele det sørsamiske miljøet, sier Rune Pedersen.

Han viser til at miljøet er lite lite og sårbart, og det samme er sørsamisk som språk. I dag er det bare 600 som snakker sørsamisk, og språket må betegnes som direkte truet.

– Skolen må bestå

Dersom stortingsflertallet er enig, vil inneværende skoleår være det siste for den tradisjonsrike skolen i Hattfjelldal.

Redaktøren håper at det ikke skjer og at skolen fortsatt kan fungere som kompetansesenter for det samiske sørsamiske miljøet.

– I strid med FNs barnekonvensjon

Også foreldregruppen til samiske barn reagerer på forslaget om å legge ned skolen.

– Dette er brudd på FNs barnekonvensjon, artikkel 30, mener foreldregruppa.

I henhold til denne, skal barn som tilhører språklige minoriteter eller urfolk, ikke nektes retten til å leve i pakt med sin kultur eller språk.

– Sameskolen for Midt-Norge er nettopp en slik samlingsplass for våre barn, skriver foreldregruppa i et leserinnlegg i dag.

– Samisk og norsk må være sidestilt

Foreldregruppa mener at den samiske kulturarven skal være sidestilt den norske.

– På samme måte som norske barn lærer norsk kultur i skolen, bør samiske barn få den samme muligheten når det gjelder å lære samisk kultur, sier foreldregruppa.

Sløyd, tradisjonsmat, musikk og dans er eksempler på kulturkunnskap som norske barn skal ha, men som regjeringen nå foreslår å legge ned for de samiske elevene.

– Å legge ned sameskolen for Midt-Norge vil i praksis innebære at samiske barn fratas retten til kunnskap om egen kultur, en rett som burde være en selvfølge, mener foreldregruppa for samiske barn.

Tar opp saka på Stortinget

Silje Karine Muotka

Sametingsråd Silje Karine Muotka reagerer på at regjeringen har foreslått å legge ned skolen uten å konsultere saka med Sametinget på forhånd.

Foto: Juliane Kravik / NRK

Sametingsråd Silje Karine Muotka (NSR) er glad for engasjementet fra konstituert redaktør Rune Pedersen og foreldregruppa for samiske barn.

Hun skal i dag ha et møte på Stortinget med Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen.

– Det er alvorlig når regjeringen velger å legge ned en av få miljøer vi har for sørsamisk språk. Dette gjør man bare kort tid etter at Norge har fått internasjonal kritikk for å ikke sette nok innsats for sørsamisk og lulesamisk opplæring, sier sametingsråd Silje Karine Muotka.

  • HØR: