Vil ikke ha samiske navn i Narvik

Formannskapet i Narvik kommune går inn for at verken Narvik eller de andre tettstedene i kommunen skal ha samiske stedsnavn.

Narvik
Foto: Stian N. Andreassen

Formannskapet i Narvik behandlet torsdag spørsmålet om Narvik kommune skal vedta en offisiell samisk skrivemåte på stedsnavnene Narvik, Beisfjord, Fagernes og Bjerkvik.

Ingen samiske navn

Rådmann Wiggo Lauritzen hadde innstilt på at det kun er navnet og skrivemåten Narvik som skal gjelde - også på samisk . Tettstedene Beisfjord, Fagernes og Bjerkvik, kunne imidlertid i tråd med forslaget fra den nordsamiske navnekonsulenten, få de samiske skrivemåtene henholdsvis Usmá, Čoalmbi og Ráhkká.

Som en alternativ innstilling hadde rådmannen foreslått at heller ikke tettstedene skulle få egne samiske navn.

Den nordsamiske navnekonsulenten har foreslått for kommunen at Nárviika skal være et offisielt samisk navn for Narvik.

Formannskapet valgte å ikke gå inn i noen realitetsbehandling av navnesaken, annet enn at man oversendte saken til bystyret med anbefaling om at rådmannens alternative innstilling skulle gjelde – altså ingen samisk skrivemåte for kommunen og de nevnte tettstedene.

Samtlige partier tok imidlertid forbehold om at man kunne endre standpunkt innen bystyrets møte 21. juni. Det skriver avisa Fremover .

Tar forbehold

Narviks ordfører Karen Margrethe Kuvaas (Ap) har ikke vært tilgjengelig for intervju, men formannskapsmedlem og gruppeleder for Ap i bystyret Rune Edvardsen sier at den alternative innstillingen bare er en innstilling for å få saken videre. Arbeiderpartiet gikk inn for rådmannens opprinnelige innstilling, som var samiske navn på alle plassene utenom Narvik, men den innstillingen fikk ikke flertall.

– Verken den opprinnelige innstillingen eller den alternative innstillingen fikk flertall og vi kunne ikke behandle saken hvis vi ikke hadde fått en eller annen innstilling videre til bystyret. Så alle har tatt forbehold fram til bystyret og det var den alternative innstillingen gruppelederne ble enige om. Den ble enstemmig vedtatt fram til bystyremøtet. Så kommer alle tilbake til sine ønsker til bystyret og da blir det forhandlinger mellom partiene, sier Edvardsen.

– Er man redd for konflikter om samiske stedsnavn i Narvik, som det har vært andre plasser i landet, for eksempel i Bodø?

– Nei, slett ikke. Vi tar beslutninger på selvstendig grunnlag. Det har ingenting med konflikt å gjøre, sier Edvardsen.