Vil gjøre ære på Samedagens «mor»

På Samenes nasjonaldag blir det for første gang en minnemarkering ved graven til Elsa Laula Renberg.

Dolstad kirke med kirkegård

Dolstad kirke med kirkegård i Mosjøen.

Foto: Lars-Petter Kalkenberg / NRK

– Vi har også vært i kontakt med en av hennes barnebarn, Sten Renberg, som har sagt seg villig til å legge ned blomster på hennes grav og si noen ord til de fremmøtte der, opplyser prosjektleder Jørn Are Gaski ved Samisk kultursenter Sijti Jarnge i Hattfjelldal.

Det er kultursenteret som har tatt initiativet til minnemarkeringen og som står bak feiringen av Samenes nasjonaldag i Hattfjelldal og Mosjøen.

– Håper det blir en tradisjon

Feiringen i Mosjøen begynner i Dolstad kirke på formiddagen hvor Samenes nasjonaldag vil bli markert under gudstjenesten.

Etter gudstjenesten blir det enkel minnemarkering ved graven til Elsa Laula Renberg.

Jørn Are Gaski

Prosjektleder Jørn Are Gaski.

Foto: Elvi Rosita Norvang / NRK

– Det er første gang at det blir en markering på 6. februar ved Elsa Laula Renberg sin grav. Så vidt jeg kjenner til er det også første gang at Dolstad kirke blir brukt til markering av 6. februar. Jeg håper at det ikke blir siste gangen, men at det blir en tradisjon, håper Gaski.

Prosjektlederen mener det er viktig å markere Elsa Laula Renberg på 6. februar, fordi denne dagen så sterkt er knyttet opp til hennes navn.

– Dette blir også en synliggjøring av det samiske og det sørsamiske i Mosjøen. Det viser at Mosjøen også har en samisk historie, som også er knyttet opp til Samenes nasjonaldag, sier Gaski.

– En synlig sørsamisk kultur

Jørn Are Gaski er opprinnelig fra Tana og har bodd i Bergen i flere år. Han har vært i prosjektlederjobben i Hattfjelldal i snart et år og sier han er overrasket over hvor synlig den sørsamiske kulturen er i dette området.

– Det sørsamiske samfunnet er mye større enn det jeg hadde trodd på forhånd. Jeg har på følelsen av at det samiske er i en oppvåkningsprosess her i området, tror Gaski.

Adjágas

Adjágas.

Foto: Sara Ellen Anne Eira

Etter minnemarkeringen ved Elsa Laula Renbergs grav blir det filmfremvisning ved Sijti Jarnge – Samisk Kultursenter i Hattfjelldal. Der vises filmen "Firekeepers", som er en dokumentarfilm om Adjágas.

Filmen skildrer møtet med de to unge samiske joikerne Sara Marielle Gaup og Lawra Somby og deres musikalske prosjekt Adjágas - som på samisk betyr tilstanden mellom søvn og oppvåkning.

Korte nyheter

 • Historisk samedokument kom hjem

  Etter 270 år har samenes viktigste dokument, Lappekodisillen, i dag kommet hjem til Sápmi. Dokumentet ble undertegnet i 1751 av Danmark-Norge og Sverige, og har vært avgjørende for å fastsette samers rettigheter. Høyesterett har slått fast at det fortsatt gjelder i dag, og det sikrer blant annet at samer kan flytte reinsdyr over landegrensene.

  Tirsdag deltok kong Harald på en seremoni i Kautokeino hvor dokumentet ble overført fra riksarkivet til Samisk Arkiv.

  Kong Harald er til stede når statssekretær i Kultur- og likestillings departementet Gry Haugsbakken overfører dokumentet Lappekodisillen til avtroppende Sametingspresident Aili Keskitalo og Samisk arkiv på Samisk høyskole i Kautokeino tirsdag kveld.
  Foto: Terje Bendiksby / NTB
 • Dá lea Lappekodisilla

  Sámi arkiivva direktevra Inga Marja Steinfjell muitala ahte lea dovdduidečuohcci doallat Lappekodisilla gieđaid siste. Geahča olles video dá:

  Sámi arkiivva direktevra Inga Marja Steinfjell čájeha Lappekodisilla.
 • Inflensavaksijnav buorren gávnni

  Suohkana dal vaksijnav ieme influensa vuosstáj fálli. Nav aj Hábmera suohkanin ma li tsirgunijn jådon duorastagá rájes. Dasi ij la dárbbo tijmav diŋŋgut. Álmmukvarresvuodainstituhtta aj buorren gávnná vaksijnav giehpesvuolssjema vuosstáj divnajda gudi lij vuorrasabbo gå 65 jage, ja Hábmerin de máhtá dakkár vaksijnav oadtjot sæmmi bále. Suohkana næhttabielen gávna aj gudi bierriji vaksineriduvvat duodden varresvuodabarggijda, ja sij gudi årru sijá siegen gænna lij gænodis dávddasuodje.

  BioNTech-Pfizer vaksine
  Foto: Simon Skjelvik Brandseth / NRK