Hopp til innhold

Foreslår ny flaggdag til ære for samisk pionér

– Et forbilde og en av de største samepolitiske ledere vi har hatt. Det sier sametingsrepresentant Kirsti Guvsám om Elsa Laula Renberg.

Sameflagget
Foto: Sigve Nedredal / NRK

Kirsti Guvsam

Kirsti Guvsám.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Kirsti Guvsám har overfor Sametinget foreslått at Elsa Laula Renbergs fødselsdag 29.november, blir offisiell flaggdag i Sápmi, både i Finland, Norge, Russland og Sverige.

Guvsám og Norske Samers Riksforbunds sametingsgruppe mener at Elsa Laula Renberg er en foregangskvinne.

– Hun kjempet hele sitt liv for samiske rettigheter, var en av de største samepolitiske ledere vi har hatt og er et viktig forbilde for oss kvinnelige samepolitikere.

Nordisk ambisjon

– Jeg både håper og tror at det norske Sametinget vil gå inn for forslaget på norsk side, og dernest at flaggdagen blir felles i alle fire land, sier hun.

Da må flaggreglene endres, men Guvsám forventer at dette gjennomføres.

– Hun var rett og slett en fascinerende kvinne som bør hedres, sier Guvsám.

Idelog

Elsa Laula Renberg var drivkraften til det første samepolitiske møtet 6.februar 1917. Dette møtet er grunnen til at den samiske nasjonaldagen feires nettopp dennedagen. Hun skrev også et samepolitisk manifest som berørte datidens problematikk, men som i følge Guvsám er aktuelt den dag i dag.

– Eiendomsrett, skatt, reindrift, skolesituasjon, stemmerett. Hun var en stor ideolog, mener Guvsám.

Støtte fra kvinneforum

Gudrun E. Eriksen Lindi

Gudrun E. Lindi mener det er på høy tid å hedre Elsa Laula Renberg.

Foto: Liv Inger Somby / NRK

Dette synes deles av Gudrun E. Lindi, styremedlem i Samisk kvinneforum. Forumet har flere ganger tidligere fremmet forslag om at nettopp Renberg skal hedres med egen flaggdag, men hittil har ingenting skjedd.

-Renberg var ikke bare en idelog, men også en viktig pionér.

Det var noe helt særegent ved henne, og hun har hatt en spesiell betydning for det samiske samfunnet, mener Lindi.

Menn ses, kvinner overses

Det er i dag 11 samiske flaggdager . Lindi er provosert av at Renberg hittil ikke er blitt hedret med egen flaggdag.

– Mens menn har fått sin heder og ære blant annet gjennom flagging, så har man ikke brydd seg med Elsa Laula Renberg.

– Det er som om man ikke fullt ut forstår hvilken innsats hun har gjort som samepolitiker i en tid der det var ekstremt vanskelig å være same og kvinne i politikken, mener Lindi.

Korte nyheter