Foreslår ny flaggdag til ære for samisk pionér

– Et forbilde og en av de største samepolitiske ledere vi har hatt. Det sier sametingsrepresentant Kirsti Guvsám om Elsa Laula Renberg.

Sameflagget
Foto: Sigve Nedredal / NRK

Kirsti Guvsam

Kirsti Guvsám.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Kirsti Guvsám har overfor Sametinget foreslått at Elsa Laula Renbergs fødselsdag 29.november, blir offisiell flaggdag i Sápmi, både i Finland, Norge, Russland og Sverige.

Guvsám og Norske Samers Riksforbunds sametingsgruppe mener at Elsa Laula Renberg er en foregangskvinne.

– Hun kjempet hele sitt liv for samiske rettigheter, var en av de største samepolitiske ledere vi har hatt og er et viktig forbilde for oss kvinnelige samepolitikere.

Nordisk ambisjon

– Jeg både håper og tror at det norske Sametinget vil gå inn for forslaget på norsk side, og dernest at flaggdagen blir felles i alle fire land, sier hun.

Da må flaggreglene endres, men Guvsám forventer at dette gjennomføres.

– Hun var rett og slett en fascinerende kvinne som bør hedres, sier Guvsám.

Idelog

Elsa Laula Renberg var drivkraften til det første samepolitiske møtet 6.februar 1917. Dette møtet er grunnen til at den samiske nasjonaldagen feires nettopp dennedagen. Hun skrev også et samepolitisk manifest som berørte datidens problematikk, men som i følge Guvsám er aktuelt den dag i dag.

– Eiendomsrett, skatt, reindrift, skolesituasjon, stemmerett. Hun var en stor ideolog, mener Guvsám.

Støtte fra kvinneforum

Gudrun E. Eriksen Lindi

Gudrun E. Lindi mener det er på høy tid å hedre Elsa Laula Renberg.

Foto: Liv Inger Somby / NRK

Dette synes deles av Gudrun E. Lindi, styremedlem i Samisk kvinneforum. Forumet har flere ganger tidligere fremmet forslag om at nettopp Renberg skal hedres med egen flaggdag, men hittil har ingenting skjedd.

-Renberg var ikke bare en idelog, men også en viktig pionér.

Det var noe helt særegent ved henne, og hun har hatt en spesiell betydning for det samiske samfunnet, mener Lindi.

Menn ses, kvinner overses

Det er i dag 11 samiske flaggdager . Lindi er provosert av at Renberg hittil ikke er blitt hedret med egen flaggdag.

– Mens menn har fått sin heder og ære blant annet gjennom flagging, så har man ikke brydd seg med Elsa Laula Renberg.

– Det er som om man ikke fullt ut forstår hvilken innsats hun har gjort som samepolitiker i en tid der det var ekstremt vanskelig å være same og kvinne i politikken, mener Lindi.

Korte nyheter

 • 4045 ođđa njoammuma Norggas

  Norggas lea duođaštuvvon 4045 ođđa koronanjoammuma ikte. Dát lea 2525 njoammuma eanet go mannan maŋŋebárgga. Maŋimuš čieža beaivve áigge leage ovtta jándora gaskamearálaš njoammunlohku badjelaš 3000. Ovddit vahkus njoammunlohku jándoris lei 1997.

  Testsenter
  Foto: Jørn Inge Johansen / NRK
 • Evttohit heaittihit

  Norgga oaivegávpoga Sámi mánáidgárdi, sáhttá massit sámegielat pedagogalaš beaivválaš jođiheaddji, jus Grünerløkka gávpotoassi bušeahtta 2022 dohkkehuvvo. Váhnemat dáhttut dál jierpmálaš meannudeame. Geahča dán ášši dás.

  Norga oaivegávpot Sámi mánáidgárdi, sáhttá šaddá dahe bahát massit sámegielat pedagogalaš beaivválaš jođiheaddji, jus Gávpotráđi direktevra, Grünerløkka gávpotoassi bušeahtta 2022 dohkkehuvvo. Váhnemat dáhttut dál jierpmálaš meannudeame dan áššis.
 • Eai áiggošii giddet Oslo

  Oslos leat maŋemus jándora leamaš badjel 831 koronanjoammuma. Ja dat lea ođđa olahus. Dál lohka Oslo gávpotráđejođiheaddji Raymond Johansen ahte sii eai áiggošii giddet gávpoga, muhto atnet čalmmis mo dillii ovdána. – Lea olu maid eat dieđe omikron-virusa birra, ja eat dieđe movt dat leavvá ja doaibmago boahkku dasa, lohka son. Sii leat ovdalaččas ávžžuhan buohkaid geavahit njálbmesuoji go vánddardit dakkár báikkiin gos ii leat vejolaš gaska doallat. Árabut otne de bohte ođđa nationála korona ávžžuhusat.