– Helsepersonellet trenger tolk, ikke pasienten

– Det er helsepersonellet som trenger tolk, ikke den samiske pasienten, men det er den samiske pasienten som må lide om de ikke ordner tolk, sier seniorrådgiver i samisk samfunnsmedisin Ole Mathis Hetta.

Ole Mathis Hetta

Seniorrådgiver i samisk samfunnsmedisin Ole Mathis Hetta.

Foto: Ravdna Nilsdatter Buljo / NRK

HØR HELE INTERVJUET: Ole Mathis Hetta

Direktørmøtet i Helse Nord uttaler at samisk tolketjeneste er tilfredstillende på Universitetssykehuset i Tromsø og Hammerfest sykehus, og at samiske tolketjenester derfor forblir slik som de er nå.

– Helsetjenesteyteren ansvarlig

– Den som har plikt til å skaffe seg tolk, det er helsepersonellet, fordi de skal gi faglig forsvarlige tjenester, og hvis du ikke kan kommunisere med pasienten på en forsvarlig måte, så blir det ikke forsvarlige helsetjenester, sier Hetta og poengterer at det er helsetjenesteyteren - leger, sykepleiere, sykehusdirektøren - som er anvarlig for at det skaffes tolk og at det brukes tolk i nødvendig utstrekning.

– Hvis ikke det skjer, så blir dette et problem for pasienten.

– Uforvarlig praktisering

Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) har satt fram krav i sitt oppdragsbrev fra nyttår i år til alle regionale og underliggende helseforetak at de skal vektlegge samisk og ta samiske pasienter på alvor. Dette var et resultat av Sametingets arbeid overfor HOD, men Hetta opplever at kravene kommer i bakgrunnen under den daglige drift.

– Om det er det at de ikke forstår viktigheten av det, at de ikke vil forstå det, eller penger som gjør det, det vet jeg ikke, men det er iallefall uforsvarlig og galt slik som dette praktiseres i Universitetssykehuset i Nord-Norge og Hammerfest sykehus fordi at en sykdom og skade spør ikke etter klokkeslett og arbeidstid, den kan komme når som helst, sier Hetta.