Vil at Tromsø blir samisk

– Det er på tide at Tromsø kommune blir med i samisk språkforvaltningsområde, sier Raimo Valle.

Statssekretær Raimo Valle.
Foto: Anne Randi Oskal

Valle er Aps 3. kandidat i valgkrets 3 - Gáisi.

Han viser til at det i denne kommunen er registrert over 900 personer i sametingets valgmanntall.

Urfolksby

– Tromsø har selv definert seg som en urfolksby, og i så måte er det naturlig at det samiske språket blir enda mer synlig i kommunen, sier Valle.

Torsdag hadde han og de andre kandidatene på Arbeiderpartiets sametingsliste i Gáisi valgkrets møte med kommunens ledelse hvor dette temaet ble diskutert.

– Jeg er glad over at den politiske ledelsen i Tromsø stiller seg positivt til å søke om å komme innenfor forvaltningsområdet for samisk språk. Dette vil gi det samiske språket en ny status, samtidig som dette muliggjør bruk av samisk i den daglige kontakten med det offentlige, sier Valle.

– Godt forbilde

Dersom Tromsø innlemmes i forvaltningsområdet for samisk språk, vil det være den første store bykommunen som tar dette skrittet.

Randi A. Skum

Randi A. Skum.

Foto: NSR

– Tromsø ville i så fall være et godt forbilde for andre byer, slik som Alta og Oslo, sier Randi A. Skum , 2. kandidat for NSR i Gáisi valgkrets.

NSR stiller imidlertid spørsmål om det på det nåværende tidspunkt er et riktig virkemiddel for å løfte det samiske språket i området.

Vil ha Samisk hus

– Selv om det er viktig at de samiske innbyggerne skal kunne kommunisere på samisk med kommunen, er det vel så viktig å få videreutviklet samiskundervisning på skolene, sier Randi Skum,

Hun mener også at det er viktig å få etablert Samisk hus i Tromsø som vil være en viktig språkarena for byens samer, samtidig som Gáisi språksenter i Ullsfjord må styrkes, sier Skum.

Forundret

– Jeg symes det er forunderlig at NSR, som ellers er ivrig med å støtte samiske rettigheter, ikke er klar til å gi Tromsøs befolkning mulighet til å bli med i forvaltningsområdet for samisk språk, sier Raimo Valle.

Han mener at det ikke er noen motsetning mellom det å være med i forvaltningsområdet og det å videreutvikle samiskundervisningen på skolene.

– Heller tvert i mot, å være med i forvaltningsområdet for samisk språk gir bedre grunnlag for å styrke samisk språk både i skolen og ellers, sier Valle.