Hopp til innhold

Vil at Tromsø blir samisk

– Det er på tide at Tromsø kommune blir med i samisk språkforvaltningsområde, sier Raimo Valle.

Statssekretær Raimo Valle.
Foto: Anne Randi Oskal

Valle er Aps 3. kandidat i valgkrets 3 - Gáisi.

Han viser til at det i denne kommunen er registrert over 900 personer i sametingets valgmanntall.

Urfolksby

– Tromsø har selv definert seg som en urfolksby, og i så måte er det naturlig at det samiske språket blir enda mer synlig i kommunen, sier Valle.

Torsdag hadde han og de andre kandidatene på Arbeiderpartiets sametingsliste i Gáisi valgkrets møte med kommunens ledelse hvor dette temaet ble diskutert.

– Jeg er glad over at den politiske ledelsen i Tromsø stiller seg positivt til å søke om å komme innenfor forvaltningsområdet for samisk språk. Dette vil gi det samiske språket en ny status, samtidig som dette muliggjør bruk av samisk i den daglige kontakten med det offentlige, sier Valle.

– Godt forbilde

Dersom Tromsø innlemmes i forvaltningsområdet for samisk språk, vil det være den første store bykommunen som tar dette skrittet.

Randi A. Skum

Randi A. Skum.

Foto: NSR

– Tromsø ville i så fall være et godt forbilde for andre byer, slik som Alta og Oslo, sier Randi A. Skum , 2. kandidat for NSR i Gáisi valgkrets.

NSR stiller imidlertid spørsmål om det på det nåværende tidspunkt er et riktig virkemiddel for å løfte det samiske språket i området.

Vil ha Samisk hus

– Selv om det er viktig at de samiske innbyggerne skal kunne kommunisere på samisk med kommunen, er det vel så viktig å få videreutviklet samiskundervisning på skolene, sier Randi Skum,

Hun mener også at det er viktig å få etablert Samisk hus i Tromsø som vil være en viktig språkarena for byens samer, samtidig som Gáisi språksenter i Ullsfjord må styrkes, sier Skum.

Forundret

– Jeg symes det er forunderlig at NSR, som ellers er ivrig med å støtte samiske rettigheter, ikke er klar til å gi Tromsøs befolkning mulighet til å bli med i forvaltningsområdet for samisk språk, sier Raimo Valle.

Han mener at det ikke er noen motsetning mellom det å være med i forvaltningsområdet og det å videreutvikle samiskundervisningen på skolene.

– Heller tvert i mot, å være med i forvaltningsområdet for samisk språk gir bedre grunnlag for å styrke samisk språk både i skolen og ellers, sier Valle.

Korte nyheter

 • Ønsker å sette opp 33 vindturbiner i reindriftsområde

  Loga sámegillii.

  Holmen energi vil sette opp 33 nye vindturbiner i Örnsköldsvik kommune, hvor Vilhelmina norra sameby har vinterbeite. I samebyens område er det flere vindkraftverk, og hvis det kommer en til, så vil det være svært skadelig for reindrifta, mener reindrifsutøver Neila Fjellström.

  – Vi har tilpasset oss så mye allerede, så nå er det slutt. Vi har ingen reserver å gå til noen steder, sier Fjellström.

  – Så er det ikke bare vindkrafta i området. Holmen driver et stort skogbruk i dette området, noe som gjør at arealene våre har vært utnyttet i lang tid. Vi har ikke lenger mulighet til å flytte, sier reindriftsutøver Margret Fjellström.

  Forsvaret, som også bruker arealene, har ikke sagt ja til utbygging av mer vindkraft. Men de sier at det vil ha konsekvenser også for deres drift.

  Det melder SVT Sápmi.

  SVT Sápmi har vært i kontakt med Holmen energi, de ønsker ikke å kommentere saken nå.

 • Háliidit cegget 33 bieggajorri boazodoalloguvlui

  Les på norsk.

  Holmen energi háliida cegget 33 ođđa bieggaturbiinna ruoŧabeale Oorestarei gildii, gos Vilhelmina norra čearus lea dálveguohtun. Čearu guovlluin leat máŋga bieggafápmorusttega, ja jos boahtá okta vel, de dat lea sidjiide stuorra vahát, dadjá boazodoalli Neila Fjellström.

  – Mii leat heivehan iežamet ovdánahttima mielde, nu ahte dát lea min loahppa. Mii leat geavahan visot liigeeatnamiid, dadjá Fjellström.

  – Holmen doaimmaha maid stuorra meahccedoalu guovllus, ja dat mearkkaša ahte min eatnamat leat geavahuvvon guhká, ja mii eat beasa šat sirddašit, muitala boazodoalli Margret Fjellström.

  Suodjalus, mii maid geavaha seamma eatnamiid, eai leat vel mieđihan bieggafápmorusttega huksemii. Muhto dadjet ahte sin doaibma maid boahtá váikkuhuvvot.

  Dan dieđiha SVT Sápmi.

  SVT Sápmi lea váldán oktavuođa Holmen energi:an, muhto sii eai hálit kommenteret ášši dál.

 • Loahpahit bieggafápmoplánaid Muosáin

  På norsk

  Aneo AS ii áiggo šat bargat viidáseappo bieggafápmorusttet plánaiguin Muosáin Finnmárkkus.

  – Suohkan lea addán dieđu ahte eai háliit ahte mii joatkit prošeavttain. Midjiide lea dehálaš juohke prošeavttas ahte olbmot báikkálaččat dorjot prošeavtta.

  Nu vástida prošeaktajođiheaddji Marit Riiber dasa manne loahpahit prošeavtta.

  Plánaid mielde galge cegget bieggaturbiinnaid Niipavárrái.

  Aneo AS fitnodagas leat guokte eará prošeavtta Finnmárkkus maiguin áigot bargat viidáseappo.

  Dáid prošeavttaid sii sáddejit Norgga čázadat ja energiijadirektoráhtii ovdal áigemeari mii lea dán mánu 22. beaivi.

  Dát prošeavtta leat Hámmerfeasttas ja Davvesiiddas.