Vil at Tromsø blir samisk

– Det er på tide at Tromsø kommune blir med i samisk språkforvaltningsområde, sier Raimo Valle.

Statssekretær Raimo Valle.
Foto: Anne Randi Oskal

Valle er Aps 3. kandidat i valgkrets 3 - Gáisi.

Han viser til at det i denne kommunen er registrert over 900 personer i sametingets valgmanntall.

Urfolksby

– Tromsø har selv definert seg som en urfolksby, og i så måte er det naturlig at det samiske språket blir enda mer synlig i kommunen, sier Valle.

Torsdag hadde han og de andre kandidatene på Arbeiderpartiets sametingsliste i Gáisi valgkrets møte med kommunens ledelse hvor dette temaet ble diskutert.

– Jeg er glad over at den politiske ledelsen i Tromsø stiller seg positivt til å søke om å komme innenfor forvaltningsområdet for samisk språk. Dette vil gi det samiske språket en ny status, samtidig som dette muliggjør bruk av samisk i den daglige kontakten med det offentlige, sier Valle.

– Godt forbilde

Dersom Tromsø innlemmes i forvaltningsområdet for samisk språk, vil det være den første store bykommunen som tar dette skrittet.

Randi A. Skum

Randi A. Skum.

Foto: NSR

– Tromsø ville i så fall være et godt forbilde for andre byer, slik som Alta og Oslo, sier Randi A. Skum , 2. kandidat for NSR i Gáisi valgkrets.

NSR stiller imidlertid spørsmål om det på det nåværende tidspunkt er et riktig virkemiddel for å løfte det samiske språket i området.

Vil ha Samisk hus

– Selv om det er viktig at de samiske innbyggerne skal kunne kommunisere på samisk med kommunen, er det vel så viktig å få videreutviklet samiskundervisning på skolene, sier Randi Skum,

Hun mener også at det er viktig å få etablert Samisk hus i Tromsø som vil være en viktig språkarena for byens samer, samtidig som Gáisi språksenter i Ullsfjord må styrkes, sier Skum.

Forundret

– Jeg symes det er forunderlig at NSR, som ellers er ivrig med å støtte samiske rettigheter, ikke er klar til å gi Tromsøs befolkning mulighet til å bli med i forvaltningsområdet for samisk språk, sier Raimo Valle.

Han mener at det ikke er noen motsetning mellom det å være med i forvaltningsområdet og det å videreutvikle samiskundervisningen på skolene.

– Heller tvert i mot, å være med i forvaltningsområdet for samisk språk gir bedre grunnlag for å styrke samisk språk både i skolen og ellers, sier Valle.

Korte nyheter

 • Vuorbbesávadusá Prinsæssaj

  Le gus Diggeluttene birra gullam? (Prinsæssa l má iesj namáv biedjam). Diedá gus Prinsæssa Ingrid Alexandra l Vuonarijka gilppusav akti vuojttám?

  Ja diedá gus rinsæssa Ingrid Alexandra berus Snapchat, valla Tik-Tokaj ij lijkku?

  Dat de åvddån bådij TV-prográmman mij bierjjedak iehkeda NRKan sáddiduváj.

  Sæmmi prográmman de aj Sámi joatkkaskuvla oahppe Gárasjågån sávvin prinsessav vuorbbe biejvijn. Ja Kajsa Balto lij maŋen aktan KORKajn vuorbbesávaduslávllagin.

  Gehtja iesj!

  Prinsessen 18
  Foto: Skjermdump / NRK
 • Vanntsa prinsessa namán

  Vanntsa mij galggá merragáttev dutkat, oadtju dal prinsessa namáv. Da la Merradutkaminstituhtta ja Nuortta universitiehtta ma de libá nammagilppusav almodam. Akta oajvvadusájs lej de «Prinsesse Ingrid Alexandra».

  – Stuorra guddne l vantsav oadtjot mij la prinsessa namán – nuorravuoda namma mij aj árbbedábijt guoddá, javllá merradutke Nils Gunnar Kvamsø Merradutkaminstituhta næhttabælláj.

  Ola Staverløkk Trøndelágas vuojttij gilppusav, ja sån de javllamánon gåhtjoduvvá gå de dát 35 miehttara guhka vanntsa Bådådjon gástaduvvá. Vantsa sijddahámnna l Råmså stádan.

  Prinsesse Ingrid Alxandra og "Prinsesse Ingrid Alexandra"
  Foto: Ida Bjørvik/Det kongelige hoff/LMG Marin
 • Dette gir Sametinget til prinsessen

  Sametinget gir to gaver til prinsessen, både en tradisjonell og en moderne gave. Duojár Pia Jannok har sydd en veske av garvet reinskinn, og hun har pyntet den med tinntrådbroderinger. Denne vesken har hun laget fra bunnen av. Bant annet har hun garvet skinnet selv.

  Den andre gaven er samisk sølv, et smykkesett av Erica Huuva. Serien som Sametinget gir til Prinsesse Ingrid Alexandra er sølvsmykker fra kolleksjonen Fápmu og Árbevierru. Loga dán sámegillii Se overrekkelsen her.

  Her er gavene fra Sametinget til prinsesse Ingrid Alexandra
  Foto: Liv Inger Somby/Sametinget / Montasje av NRK / NRK