Hopp til innhold
Aili Keskitalo og Ronny Wilhelmsen

Goabbá geasuha eanemusat?

Eanáš smávva bellodagat eai vuos čielgasit dovddat goappáin hálidit náittosdili, Bargiidbellodagain (Bb) vai Norgga Sámiid Riikkaservviin, (NSR) jus bohtet dakkár dillái ahte sáhttet válljet.

Valgsedler til sametingsvalget i Sverige

Inga Evelyn Gaup – 2. kandidat for Šiella

NRK Sápmi og Ávvir har bedt om at listetoppene i hvert parti, som stiller til sametingsvalget 2017, svarer på noen spørsmål om seg selv. Her er én av kandidatene:

Nils Mikkelsen Utsi

Nils Mikkelsen Utsi – 2. kandidat for NSR

NRK Sápmi og Ávvir har bedt om at listetoppene i hvert parti, som stiller til sametingsvalget 2017, svarer på noen spørsmål om seg selv. Her er én av kandidatene:

Ridnoaivi ja nieguidoaidni bihttás

Bergstø (SG): – Norgga stáhta ferte heahpanit

– Lea heahpat go Beaivváža huksenplánat eai vel leat ollašuvvan, oaivvilda SG stuorradiggeevttohas. Muhto Gurubellodat lea áidna bellodat mii válgaprográmmastis addá čielga lohpádusaid.

Skoleelever i klasserom

Vil ha samisk som obligatorisk fag for alle elever

Sametingspresident Vibeke Larsen vil ha samisk som obligatorisk språk i den norske skolen – over hele landet. Kunnskapsministeren er skeptisk og tror det er å gape over for mye.

Nordre valgkrets / Davveguovllu válgabiire

Davveguovllu válgabiire / Nordre valgkrets

Sametingsvalget 2017 er delt inn i syv valgkretser. Her får du en innføring i én av disse. Norsk tekst finner du nederst i denne artikkelen.

Siv Jensen og Helge Andre Njåstad

Samepolitiker vil gi borgerlønn til samer: – Uaktuelt, svarer Frp

På grunn av fornorskningen er staten er moralsk forpliktet til å gi alle samer borgerlønn, sier sametingskandidat. – Uaktuell forskjellsbehandling, svarer Frp.

Trond Einar Karlsen

Árja - Nordre valgkrets

NRK Sápmi har publisert alle valglistene til sametingsvalget 2017 i alle valgkretsene. Her er én av listene.

Valgsedler til sametingsvalget i Sverige

Šiella valgliste - Nordre valgkrets

NRK Sápmi har publisert alle valglistene til sametingsvalget 2017 i alle valgkretsene. Her er én av listene.

Korte nyheter

 • Olmmoš duššan bargolihkohisvuođas Trøndelágas

  Jápminlihkohisvuohta dáhpáhuvai Skïeredes go okta olmmoš njuvdásii go geađgejuolgi su ala čeasai.

  Vuosttašveahki ii nagodan albma gádjut. Oapmahaččat leat dieđihuvvon. Boles lea dieđihan gieldda heahtedillejovkui.

  Duššan olmmoš lei nuppi olbmon bargamin go lihkohisvuohta dáhpáhuvai.

  – Sii áigot gažadit vihtana gii lea oaidnán mii dáhpáhuvai, muitala Trøndelága bolesguovllu boles Øystein Sandhals Volden.

  Boles dutkagoahtá lihkohisvuođa.

  Gravemaskin og uthus

  Person død etter arbeidsulykke i Trøndelag

  Ulykka skjedde i Stjørdal.

 • Ohcamin jávkan turistta Sáččás Romssas

  Turista, gii dieđihuvvui jávkan vuossárgga ii leat ihtán idjadansadjái gos son galggai čálihit eret. Danne lea boles mearridan maŋŋebárgga iđitbeaivve ođđasit ohcagoahtit dán olbmo dieđihit bolesis.

  Hotealla bargit dat dieđihedje vuossárgga albmá jávkan. Almmái ii leat dihtton mannan bearjadaga rájes.

  – Sii leat dán turistta dávviriid gávdnan lanjas, gos son lea orron ja dál nagodit identifiseret dán olbmo, muitala boles Torbjørn Næss gii jođiha ohcamiid.

  Leteaksjon Senja

  Store styrker søker etter savnet turist – ikke sett siden fredag

  En mann ble mandag ettermiddag meldt savnet på Senja. – Søk foregår med uforminsket styrke, sier politiet.

 • Kutter gjenutsetting av laks i Altaelva

  På grunnen av høy temperatur i Altaelva droppes gjenutsetting av laks. Det skriver Altaposten.

  Dette vil skje fra og med i 24. juli altså i morgen.

  de som skal fiske fra i morgen må droppe gjenutsetting av laks og avslutte fisket etter at kvoten på to laks over syv kilo er tatt. Opplyser Alta laksefiskeri interessentskap.