Hopp til innhold

Veteran og nykommer gleder seg

Ann-Mari Thomassen er en av veteranene i NSR. Hun satser på en ny periode på Sametinget. Fra nabokretsen kan hun få med seg en nykommer.

Ann-Mari Thomassen

Ann-Mari Thomassen ble valgt inn på Sametinget i 2001.

Foto: Sigve Nedredal / NRK

– Det var slett ikke i mine tanker da jeg tok fatt på min første periode at jeg skulle kunne komme til å bli veteran på Sametinget. Jeg motiveres av tillitserklæringene og det engasjementet som folk i kretsen og utenfor kretsen for å få meg til å ta gjenvalg, sier Thomassen til NRK.

Hun ble valgt inn på Sametinget i 2001. Kommer hun inn på nytt etter høstens valg, blir dette hennes tredje periode.

Toppkandidaten trekker fram de samiske institusjonene som viktige for samisk bosetting i de samiske bygdene.

– Disse vil vi i NSR styrke økonomisk ved å gi dem mere penger ved å øke grunntilskuddene. Det medfører flere hender i arbeid, sier hun.

48-åringen topper NSR-lista i valgkrets 5 - Vesthavet .

– Å styrke de samiske institusjonene medfører også til oppbygging av nødvendig samisk infrastruktur for å rekruttere ungdommene våre hjem igjen og for å legge til rette for at voksne samer flytter tilbake. Det må være arbeidsmuligheter for både mor og far hvis det skal være attraktivt å slå seg ned i bygda. Vi må lage forskjellige pakkeløsninger som må være på plass for å få ungdom og familier til å slå seg ned i de samiske områdene våre, sier Ann-Mari Thomassen til NRK.

Her er hele NSR-lista i valgkrets 5 .

Vil ha et inkluderende samfunn

Thomas Åhrén ble nominert som 1. kandidat på NSRs liste i Sørsamisk valgkrets.

Åhrén forteller at han alltid har hatt sterk interesse for samfunnspolitikken. 47-åringen er teknisk sjef i Namdalseid kommune i Nord-Trøndelag.

Han er født og oppvokst på svensk side. I 2008 flyttet han til Norge. Nå gleder han seg til å jobbe politisk.

– Et av de viktigste sakene for meg blir å jobbe for et inkluderende samfunn; også et inkluderende samisk samfunn. Det betyr at alle samer skal få plass i et slikt samfunn, sier han til NRK.

– Utfordring

For det sørsamiske området er næringsvirksomhet og situasjonen for språket de to feltene som Åhrén kommer til å ha fokus på.

Jarle Jonassen har vært sametingsrepresentant siden starten i 1989. Han er en av NSR-veteranene som nå trer ut av Sametinget . Nå kan en ny mann overta.

– Det kommer til å bli litt av en utfordring; en spennende utfordring. Han er godt kjent med hvordan arbeidet har foregått på Sametinget. Jarle sitter inne med en enorm erfarenhet, sier Thomas Åhrén.

Han regner med å ha kontakt med sametingsveteranen som nå går av som representant og leder for møtelederskapet på Sametinget.

Korte nyheter

 • Kárášjoga eatnamiid diggeášši loahpahuvvon

  Meahcceduopmostuolu diggeášši Kárášjoga eatnamiid hárrái lea loahpahuvvon. Golbma vahkku leat lágastallan.

  15000 siiddu áššebáhpárat leat ovddiduvvon Meahcceduopmostullui ja olu vihtanat leat leamaš čilgemin dan golmma beali ovddas, geat leat ođđajagimánu ovccát beaivve rájes lágastallan.

  Justa goas Meahcceduopmostuollu buktá iežas cealkámuša dán diggeáššis ii leat vel sihkar, muhto dat ii šatta gal ovdal beassážiid, dadje dikkis go loahpahedje diggeášši.

  Finnmárkokommišuvnna eanetlohku almmuhii 2019;is ahte Kárášjohka gullá báikkálaš olbmuide ja dasa eai lean Finnmárkkuopmodat (FeFo) ovtta oaivilis. Nu manai ge ášši Meahcceduopmostullui gos dál leat golbma vahkku lágastallan.

  Les saken på norsk.

  FeFo-direktør Jan Olli under rettssak om Karasjok
  Foto: Stian Strøm / NRK
 • Stáhta fállá 188 miljovnna boazodollui 

  Stáhta fállá 188 miljovnna boazodollui, ovdalgo 2023/2024 boazodoallošiehtadallamat leat álgán, čállá IFinnmark. Das lea 8 miljovnna lassáneapmi otnáš šiehtadusa ektui.

  Norgga boazosápmelaččaid riikkasearvvi (NBR) gáibádus boazodoallošiehtadussii bođii árabut dán mánu. Šiehtadusa sturrodat lea 260 miljovnna kruvnna, 80 miljovnna kruvnna eanet go dálá šiehtadus.

  Stáhta ja NBR šiehtadallaba juohke jagi ođđa boazodoallošiehtadusa.

  Šiehtadallamat gaskal stáhta ja NBR:a álget guovvamánu 7.beaivve ja loahpahuvvojit maŋimuštá njukčamánu 1.beaivve

  Inge Even Danielsen
  Foto: Dan Robert Larsen / NRK
 • Bággosáhkohit Finnmárkoopmodaga

  Luonddudirektoráhta árvvoštallá bággosáhkohit Finnmárkkoopmodaga go eai leat čorgen boares fanasdivohaga Buođggáidnjárggas, Finnmárkkus.
  Nu čállá Mátta-Várjjat áviisa
  Luonddudirektoráhta oaivvilda ahte finnmárkkuopmodat guhte eaiggáduššá báikki dál, sis dat lea geatnegasvuohta čorget guovllu.
  FeFo ges čujuha ahte stáhtas dat lei eaiggátvuohta báikái, dalle go nuoskkiduvvui.

  FEFO vinter
  Foto: Mariam Eltervåg Cissé / NRK