Veteran og nykommer gleder seg

Ann-Mari Thomassen er en av veteranene i NSR. Hun satser på en ny periode på Sametinget. Fra nabokretsen kan hun få med seg en nykommer.

Ann-Mari Thomassen

Ann-Mari Thomassen ble valgt inn på Sametinget i 2001.

Foto: Sigve Nedredal / NRK

– Det var slett ikke i mine tanker da jeg tok fatt på min første periode at jeg skulle kunne komme til å bli veteran på Sametinget. Jeg motiveres av tillitserklæringene og det engasjementet som folk i kretsen og utenfor kretsen for å få meg til å ta gjenvalg, sier Thomassen til NRK.

Hun ble valgt inn på Sametinget i 2001. Kommer hun inn på nytt etter høstens valg, blir dette hennes tredje periode.

Toppkandidaten trekker fram de samiske institusjonene som viktige for samisk bosetting i de samiske bygdene.

– Disse vil vi i NSR styrke økonomisk ved å gi dem mere penger ved å øke grunntilskuddene. Det medfører flere hender i arbeid, sier hun.

48-åringen topper NSR-lista i valgkrets 5 - Vesthavet .

– Å styrke de samiske institusjonene medfører også til oppbygging av nødvendig samisk infrastruktur for å rekruttere ungdommene våre hjem igjen og for å legge til rette for at voksne samer flytter tilbake. Det må være arbeidsmuligheter for både mor og far hvis det skal være attraktivt å slå seg ned i bygda. Vi må lage forskjellige pakkeløsninger som må være på plass for å få ungdom og familier til å slå seg ned i de samiske områdene våre, sier Ann-Mari Thomassen til NRK.

Her er hele NSR-lista i valgkrets 5 .

Vil ha et inkluderende samfunn

Thomas Åhrén ble nominert som 1. kandidat på NSRs liste i Sørsamisk valgkrets.

Åhrén forteller at han alltid har hatt sterk interesse for samfunnspolitikken. 47-åringen er teknisk sjef i Namdalseid kommune i Nord-Trøndelag.

Han er født og oppvokst på svensk side. I 2008 flyttet han til Norge. Nå gleder han seg til å jobbe politisk.

– Et av de viktigste sakene for meg blir å jobbe for et inkluderende samfunn; også et inkluderende samisk samfunn. Det betyr at alle samer skal få plass i et slikt samfunn, sier han til NRK.

– Utfordring

For det sørsamiske området er næringsvirksomhet og situasjonen for språket de to feltene som Åhrén kommer til å ha fokus på.

Jarle Jonassen har vært sametingsrepresentant siden starten i 1989. Han er en av NSR-veteranene som nå trer ut av Sametinget . Nå kan en ny mann overta.

– Det kommer til å bli litt av en utfordring; en spennende utfordring. Han er godt kjent med hvordan arbeidet har foregått på Sametinget. Jarle sitter inne med en enorm erfarenhet, sier Thomas Åhrén.

Han regner med å ha kontakt med sametingsveteranen som nå går av som representant og leder for møtelederskapet på Sametinget.