Veteran og nykommer gleder seg

Ann-Mari Thomassen er en av veteranene i NSR. Hun satser på en ny periode på Sametinget. Fra nabokretsen kan hun få med seg en nykommer.

Ann-Mari Thomassen

Ann-Mari Thomassen ble valgt inn på Sametinget i 2001.

Foto: Sigve Nedredal / NRK

– Det var slett ikke i mine tanker da jeg tok fatt på min første periode at jeg skulle kunne komme til å bli veteran på Sametinget. Jeg motiveres av tillitserklæringene og det engasjementet som folk i kretsen og utenfor kretsen for å få meg til å ta gjenvalg, sier Thomassen til NRK.

Hun ble valgt inn på Sametinget i 2001. Kommer hun inn på nytt etter høstens valg, blir dette hennes tredje periode.

Toppkandidaten trekker fram de samiske institusjonene som viktige for samisk bosetting i de samiske bygdene.

– Disse vil vi i NSR styrke økonomisk ved å gi dem mere penger ved å øke grunntilskuddene. Det medfører flere hender i arbeid, sier hun.

48-åringen topper NSR-lista i valgkrets 5 - Vesthavet .

– Å styrke de samiske institusjonene medfører også til oppbygging av nødvendig samisk infrastruktur for å rekruttere ungdommene våre hjem igjen og for å legge til rette for at voksne samer flytter tilbake. Det må være arbeidsmuligheter for både mor og far hvis det skal være attraktivt å slå seg ned i bygda. Vi må lage forskjellige pakkeløsninger som må være på plass for å få ungdom og familier til å slå seg ned i de samiske områdene våre, sier Ann-Mari Thomassen til NRK.

Her er hele NSR-lista i valgkrets 5 .

Vil ha et inkluderende samfunn

Thomas Åhrén ble nominert som 1. kandidat på NSRs liste i Sørsamisk valgkrets.

Åhrén forteller at han alltid har hatt sterk interesse for samfunnspolitikken. 47-åringen er teknisk sjef i Namdalseid kommune i Nord-Trøndelag.

Han er født og oppvokst på svensk side. I 2008 flyttet han til Norge. Nå gleder han seg til å jobbe politisk.

– Et av de viktigste sakene for meg blir å jobbe for et inkluderende samfunn; også et inkluderende samisk samfunn. Det betyr at alle samer skal få plass i et slikt samfunn, sier han til NRK.

– Utfordring

For det sørsamiske området er næringsvirksomhet og situasjonen for språket de to feltene som Åhrén kommer til å ha fokus på.

Jarle Jonassen har vært sametingsrepresentant siden starten i 1989. Han er en av NSR-veteranene som nå trer ut av Sametinget . Nå kan en ny mann overta.

– Det kommer til å bli litt av en utfordring; en spennende utfordring. Han er godt kjent med hvordan arbeidet har foregått på Sametinget. Jarle sitter inne med en enorm erfarenhet, sier Thomas Åhrén.

Han regner med å ha kontakt med sametingsveteranen som nå går av som representant og leder for møtelederskapet på Sametinget.

Korte nyheter

 • Mange og store arrangement tross pandemi

  Et stort antall arrangører har gått sammen for å feire samenes nasjonaldag. Vesterålen og omegn samiske forening har sammen med en rekke andre aktører i og rundt Kabelvåg satt sammen et rikholdig program for dagen i Kabelvåg i Lofoten. Fauske har også et rikholdig program, som varer i nesten to uker. Den starter med konsert med Rolffa 27. januar. I Hamarøy er de i gang med innspilling av en digital feiring, slik som den suksessrike, digitale feiringen i fjor.

 • Kommunestyremøtet tolket ikke fra samisk - nå beklager de

  En kommunestyrerepresentant i Hamarøy kommune holdt et innlegg på lulesamisk i kommunestyremøtet den 30. november i fjor. Innlegget ble ikke tolket til norsk, og møtelederne passerte det i stillhet, til tross for at en stor del av representantene ikke behersker samisk.

  En privatperson klaget inn hendelsen til Statsforvalteren i Nordland i etterkant av møtet.

  Kommunen har bekreftet i en redegjørelse til Statsforvalteren at det ikke ble tolket fra samisk til norsk. I redegjørelsen beklager de samtidig for hendelsen, skriver NordSalten avis (betalingsmur).

  – Det er svært krevende å få tak i tolk, og i dette tilfellet fikk vi ikke kontakt med noen av våre tolkere. Dette beklager kommunen sterkt og vi har gjort grep slik at dette ikke gjentar seg, skriver kommunedirektør Odd-Børge Pedersen til Statsforvalteren i Nordland.

  Ved neste kommunestyremøte hadde kommunen anskaffet en interaktiv tolketjeneste, i følge Pedersen. Tjenesten vil også være på plass for fremtiden.

  Kommunestyremøte Hábmera suohkan - Hamarøy kommune 30. november 2021
  Foto: skjermdump 03.12.21
 • – Dehálaš eastadit iešsorbmemiid

  Sámediggeráđđi juolluda 300.000 kr Finnmárkku buohccivissui /SÁNAG:i. Doarjja galgá geavahuvvot heivehit kurssa iešsorbmeneastadeami birra «Áicil iešsorbmenjurdagiidda» sámi kontekstii.

  Prošeavtta ulbmil lea eastadit iešsorbmemiid sámi guovlluin, gelbbolašvuođa loktema bokte álbmogis, dasa ahte áicat ja jearrat iešsorbmenjurdagiid birra, kursemis álbmoga šaddat dihtomielalažžan iešsorbmenjurdagiidda, ja maid oažžut máhtu movt viidáset háhkat dárbbašlaš veahki. Nu čállá Sámediggi preassadieđáhusas.

  – Sámedikki mielas lea dehálaš eastadanbarggu doaimmahit dán suorggis, muhto váilot reaiddut maid sáhttá geavahit eastadanbarggus. Kurssa heiveheapmi «Áicil iešsorbmenjurdagiidda» lea maid okta evttohuvvon doaibmabijuin Norgga, Ruoŧa ja Suoma iešsorbmeneastadanplánas sápmelaččaid gaskkas, dadjá sámediggeráđđi Runar Myrnes Balto.

  Runar Myrnes Balto
  Foto: June Grønnvoll Bjørnback / NRK