Hopp til innhold

Veteran og nykommer gleder seg

Ann-Mari Thomassen er en av veteranene i NSR. Hun satser på en ny periode på Sametinget. Fra nabokretsen kan hun få med seg en nykommer.

Ann-Mari Thomassen

Ann-Mari Thomassen ble valgt inn på Sametinget i 2001.

Foto: Sigve Nedredal / NRK

– Det var slett ikke i mine tanker da jeg tok fatt på min første periode at jeg skulle kunne komme til å bli veteran på Sametinget. Jeg motiveres av tillitserklæringene og det engasjementet som folk i kretsen og utenfor kretsen for å få meg til å ta gjenvalg, sier Thomassen til NRK.

Hun ble valgt inn på Sametinget i 2001. Kommer hun inn på nytt etter høstens valg, blir dette hennes tredje periode.

Toppkandidaten trekker fram de samiske institusjonene som viktige for samisk bosetting i de samiske bygdene.

– Disse vil vi i NSR styrke økonomisk ved å gi dem mere penger ved å øke grunntilskuddene. Det medfører flere hender i arbeid, sier hun.

48-åringen topper NSR-lista i valgkrets 5 - Vesthavet .

– Å styrke de samiske institusjonene medfører også til oppbygging av nødvendig samisk infrastruktur for å rekruttere ungdommene våre hjem igjen og for å legge til rette for at voksne samer flytter tilbake. Det må være arbeidsmuligheter for både mor og far hvis det skal være attraktivt å slå seg ned i bygda. Vi må lage forskjellige pakkeløsninger som må være på plass for å få ungdom og familier til å slå seg ned i de samiske områdene våre, sier Ann-Mari Thomassen til NRK.

Her er hele NSR-lista i valgkrets 5 .

Vil ha et inkluderende samfunn

Thomas Åhrén ble nominert som 1. kandidat på NSRs liste i Sørsamisk valgkrets.

Åhrén forteller at han alltid har hatt sterk interesse for samfunnspolitikken. 47-åringen er teknisk sjef i Namdalseid kommune i Nord-Trøndelag.

Han er født og oppvokst på svensk side. I 2008 flyttet han til Norge. Nå gleder han seg til å jobbe politisk.

– Et av de viktigste sakene for meg blir å jobbe for et inkluderende samfunn; også et inkluderende samisk samfunn. Det betyr at alle samer skal få plass i et slikt samfunn, sier han til NRK.

– Utfordring

For det sørsamiske området er næringsvirksomhet og situasjonen for språket de to feltene som Åhrén kommer til å ha fokus på.

Jarle Jonassen har vært sametingsrepresentant siden starten i 1989. Han er en av NSR-veteranene som nå trer ut av Sametinget . Nå kan en ny mann overta.

– Det kommer til å bli litt av en utfordring; en spennende utfordring. Han er godt kjent med hvordan arbeidet har foregått på Sametinget. Jarle sitter inne med en enorm erfarenhet, sier Thomas Åhrén.

Han regner med å ha kontakt med sametingsveteranen som nå går av som representant og leder for møtelederskapet på Sametinget.

Korte nyheter

 • Buollinalárbma Sámedikkis

  Sámedikkis čuojai disdat gaskabeaivvi buollinalárbma ja buollinčáskadeaddjit manne dohko. Doppe lei buollinhádja, muhto eai gávdnan suova eai ge lieggasa, muitala operašuvdnajođiheaddji Karl Edvard Eriksen Balto.

  Dál leat biggoheame vistti, ja loahpahit ášši.

  Sámediggedirektevra Inger Máret Eira Åhren čilge ahte sii eai sáhte dahkat maidege eará go eai dieđe gos hádja boahtá.

  – Mis leat hui sensitiivvas buollinalárpmat mat dieđihit njuolga buollinčáskadeddjiide jus fas šaddá mihkkege, lohka Eira Åhren.

  Les på norsk her.

  Karl Edvard Balto
  Foto: Lasse Nils Østmo / NRK
 • Brannutrykning på Sametinget

  Brannvesenet rykket ut til Sametinget etter alarmen gikk tirsdag ettermiddag. På stedet var det verken røyk eller varme, men en svidd lukt.

  De lufter nå ut lukta, så henlegger de saken, forteller operasjonsleder Karl Edvard Eriksen Balto til NRK Sápmi.

  Sametingsdirektør Inger Marit Eira Åhren forklarer at de ikke kan gjøre noe mer når de ikke vet hva lukta kommer av.

  – Vi har veldig sensitive brannalarmer som automatisk varsler brannvesenet dersom noe skjer, sier Eira Åhren.

  Loga sámegillii dás.

  Karl Edvard Balto
  Foto: Lasse Nils Østmo / NRK
 • – Netthets truer den samiske ytringsfriheten

  – Det er en trussel mot den samiske ytringsfriheten at noen velger å avstå fra den offentlige debatten.

  Det sier sametingsråd Maja Kristine Jåma (NSR). Jåma sier de ser økende hatytringer og netthets mot samer, og tror mange kvier seg for å delta i debatten som følge av det.

  – Nå er jeg politisk aktiv, så jeg kan på en måte forvente en sånn reaksjon, men jeg tror mange, særlig yngre, ikke deltar i samfunnsdebatten nettopp på grunn av reaksjonene man får, sier hun.

  Loga sámegillii.

  Maja Kristine Jåma
  Foto: Elli-Jonna Irmelin Jannok-Joma / Privat