Hopp til innhold

Slutt for Jonassen på Sametinget

Jarle Jonassen (63) har vært på Sametinget siden det ble opprettet i 1989, men nå ser det ut til å være slutt.

Jarle Jonassen

Jarle Jonassen (63) er en av veteranene i NSR.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Denne sametingsprerioden ser ut til å bli den siste for NSRs sametingsveteran Jarle Jonassen. Det skjer etter at han har representert NSR på Sametinget siden 1989.

Jonassen er bosatt på Glåmos i Røros kommune i Sør-Trøndelag fylke. Han er reineier og heltidspolitiker. I sin siste sametingsperiode har han vært leder i Sametingets møtelederskap.

Norske Samers Riksforbund (NSR) i krets 6, Åarjel-Saepmie veeljemegievlie / Sørsamisk valgkrets har hatt nominasjon i helga.

Partiet stiller følgende liste til høstens sametingsvalg:

1. Thomas Åhren
2. Aasta Joma Granefjell
3. Lars Jonas Westerfjell
4. Irja Kappfjell
5. Sigbjørn Dunfjeld
6. Kristin Ørsnes Sara
7. Lars Peder Dunfjeld
8. Cecilia Persson
9. Jarle Jonassen

Korte nyheter

 • Julevsábme Melodi Grand Prixas

  Idet ásaduvvá guoktalåkvuostasj Melodi Grand Prix junior finálla, mij la musihkkagilpos nuoramusájda gassko gávtse ja lågenanvihtta jage. Dá jage oassálassti låge máná ja nuora ietjasij lávloj, akta dajs la gålmmålåkgålmmå jagák Ingebjørg Ájluovtas.

  Gehtjas Ođđasat.

  KeyArt mgpjr midlertidig
 • Sámedikki boraspireseminára

  Sámediggi lea lágidan guovtti beaivásaš boraspireseminára Gardermoenis, disdaga ja gaskavahkku dán vahkkus.
  Seminárain háliidit nannet gelbbolašvuođa boraspirehálddašeamis ja boraspirepolitihkas sámi guovlluin.

  Guldal Veiagesáddagis mii bođii ovdan semináras.

 • "Skattekiste" - en utstilling, et tilbakeblikk som også peker fremover

  I år feirer De Samiske Samlinger i Karasjok 50 år, og i den forbindelse åpner Samisk senter for samtidskunst utstillingen "Skattekiste". Utstillingen er et tilbakeblikk, men peker også fremover.

  Se mer på Ođđasat.

  "Skattekiste" - en utstilling, et tilbakeblikk som også peker fremover