Slutt for Jonassen på Sametinget

Jarle Jonassen (63) har vært på Sametinget siden det ble opprettet i 1989, men nå ser det ut til å være slutt.

Jarle Jonassen

Jarle Jonassen (63) er en av veteranene i NSR.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Denne sametingsprerioden ser ut til å bli den siste for NSRs sametingsveteran Jarle Jonassen. Det skjer etter at han har representert NSR på Sametinget siden 1989.

Jonassen er bosatt på Glåmos i Røros kommune i Sør-Trøndelag fylke. Han er reineier og heltidspolitiker. I sin siste sametingsperiode har han vært leder i Sametingets møtelederskap.

Norske Samers Riksforbund (NSR) i krets 6, Åarjel-Saepmie veeljemegievlie / Sørsamisk valgkrets har hatt nominasjon i helga.

Partiet stiller følgende liste til høstens sametingsvalg:

1. Thomas Åhren
2. Aasta Joma Granefjell
3. Lars Jonas Westerfjell
4. Irja Kappfjell
5. Sigbjørn Dunfjeld
6. Kristin Ørsnes Sara
7. Lars Peder Dunfjeld
8. Cecilia Persson
9. Jarle Jonassen