Hopp til innhold

– Gjør uendelig vondt å bli kalt plastikksame

Sterke historier fra samer strømmer inn til sannhetskommisjonen.

Flyttsamebarn i skolen, Karasjok januar 1950

FREMMEDSPRÅK: Bildet er fra internatskolen for flyttsamebarn i Karasjok. Barna følger med etter beste evne, selv om undervisningen foregår på fremmedspråket norsk. John Anders Anti står ved tavla og peker på ordene mens han leser. Lærerinnen heter Anna Mørk. Personene på bildet har ingen tilknytning til saken.

Foto: Sverre A. Børretzen / SCANPIX

«Mine oldeforeldre på farssiden måtte gi slipp på slektsnavnet da de ville kjøpe seg et stykke jord. I dag har vi et annet navn, et norsk ett. Du kan si at staten ikke bare tok språket vårt og mye av identiteten som er knyttet til den. De tok navnet vårt også».

Dette skriver Ruth Bech, en av mange samer som har sendt inn sin historie til Sannhets- og forsoningskommisjonen.

Kommisjonen er satt sammen av Stortinget for å granske den uretten som ble begått mot samer, kvener og norskfinner gjennom fornorskningspolitikken, som startet allerede på 1850-tallet.

De tolv medlemmene i Sannhets- og forsoningskommisjonen

KOMMISJONEN: De tolv personene som er med i kommisjonen er utnevnt at Stortinget. Fra venstre bak: Liss-Ellen Ramstad, Håkon Hermanstrand, Ivar Bjørklund, Einar Niemi, Ketil Zachariassen, Per Oskar Kjølaas, Liv Inger Somby og Anna-Kaisa Raisanen. Foran fra venstre: Aslak Syse, Anne Kalstad Mikkelsen, Anne Julie Semb, Dagfinn Høybråten, Pia Lane, Marit Myrvol og Cathrine Baglo.

Foto: Vidar Ruud / NTB Scanpix

Bechs historie har satt preg på mange. Under fredagens åpne møte i Oslo, som var i regi av sannhetskommisjonen, var det samlet rundt 100 stykker.

Blant disse var Anette Ballari Nilsen. Hun er en av mange fornorskede samer. Familien er fra Tana og hun er oppvokst i Kautokeino. Her snakket alle samisk.

– Det var nesten litt flaut og jeg følte litt ansvar for at jeg ikke kunne samisk. Dette kommisjonsarbeidet kan være med på å ta ansvaret fra folk som har mistet språket og kulturen sin, sier Nilsen til NRK.

Anette Ballari Nilsen tilstede under sannhetskommisjonsmøte i Oslo

LYTTER: Anette Ballari Nilsen (bakerst i bildet) var én av rundt 100 stykker som møtte opp ved Litteraturhuset i Oslo for det åpne møtet.

Foto: Anders Boine Verstad / NRK

Låse opp lukkede rom

– Vi har fått inn rundt 60 historier, sier kommisjonens leder, Dagfinn Høybråten til NTB.

I et år har han jobbet med å kartlegge fornorskningspolitikken og konsekvens av den, sammen med elleve andre kommisjonsmedlemmer.

– En fellesnevner er at etnisk bakgrunn, kulturell bakgrunn og språk ofte er blitt forbundet med skam. Det gjør at identiteten ofte er blitt holdt skjult eller blitt fortiet, sier Høybråten.

– Det vi gjør når vi inviterer folk inn til å fortelle sin historie, er på mange måter å be dem om å låse opp lukkede rom.

Dagfinn Høybråten (KrF)

LEDER: Dagfinn Høybråten, skal granske fornorskingspolitikk og urett begått overfor samer, kvener og norskfinner.

Foto: Vidar Ruud / Vidar Ruud

Lei av å bli sett ned på

Bech er en av få personer som har fortalt om sin historie offentlig etter at den ble sendt inn til sannhetskommisjonen.

Hun forteller at fornorskningspolitikken har satt dype spor, som hun selv merker på kroppen den dag i dag. Et eksempel hun nevner er splittelse innad i den samiske befolkningen.

«Det gjør uendelig vondt mye av det som skjer nå: man kalles plastikksame, liksomsame og mobbes med jevne mellomrom. Ikke av nordmenn nå, men av samer som mener de er de ekte samene, fordi de slapp unna fornorskninga. Og oss som er samiske av slekt og blod – men som ikke kan språket, vi er ikke ekte», skriver Bech.

– Det føles sikkert fremmedgjørende å få slike ting slengt etter seg og det føles som et tap av identitet. Jeg har ikke personlig opplevd dette, sier Anette Ballari Nilsen om historien til Bech.

Høsten 2022 skal de legge fram en rapport om virkningene av fornorskningspolitikken og foreslå tiltak for videre forsoning.

Korte nyheter

 • Čállán ovttasbargošiehtadusa Unjárggas

  Oktasašlistu ja SG leaba vuolláičállán šiehtadusa ovttasbarggat boahtte njeallje jagiid ovddas.

  Nu čállá Oktasašlistu iežas Facebook-siiddus.

  SG Martin Velky šaddá várresátnejođiheaddji, ja Berit Ranveig Nilssen šaddá ge sátnejođiheaddji.

  Sii čállet ahte moadde ášši šaddet erenoamašit dehálačča dán áigodaga.

  • Campus Unjárga. Sihke SG ja Oktasašlistu háliida bargat sierra oahppofalaldaga ovddas Unjárgii.

  • Asahit mearrasámi guovddáža. Prošeakta lea jo jođus, ja gohčoduvve Šillju-prošeaktan.

  • Stuoridit hápmana.

  • Láiggohit oastima ovdal konsepta ovddas bargat vai buoridit assanfalaldaga Unjárggas.

  Martin Velky og Berit Ranveig Nilssen
  Foto: Felleslista i Nesseby
 • Signert samarbeidsavtale i Nesseby

  Felleslista og SV har signert samarbeidsavtale for kommende 4-års periode.

  Det melder Felleslista på egen Facebook-side.

  SV's Martin Velky blir varaordfører, mens Berit Ranveig Nilssen blir ordfører.

  Ifølge Facebook-innlegget blir følgende saker viktige å jobbe for for det ferske politiske samarbeidet:

  • Campus Unjárga. Både SV og Felleslista vil jobbe for at Samisk Høgskole eller Universitetet i Tromsø oppretter et eget studietilbud i Nesseby. Nrk har tidligere skrevet om saken.

  • Å opprette et sjøsamisk senter, som går under navnet Šillju.

  • Utvidelse av Kløvnes havn ved Nesseby kirkested.

  • “Leie for eie” konseptet for å utvide botilbudet i Unjárga/ Nesseby.

  Martin Velky og Berit Ranveig Nilssen
  Foto: Felleslista i Nesseby
 • Eambo siviila jeagohisvuohta guokte jagi Fovsen-duomu maŋŋá

  Golggotmánu 11. beaivvi lea gollan guokte jagi dan rájes go Alimusriekti dubmii ahte bieggafápmorusttet Fosenis lea huksejuvvon dohkálaš konsešuvnna haga.

  Alimusriekti cealká maiddái ahte Fovsen boazoeaiggádiid olmmošvuoigatvuođat leat rihkkojuvvon, go bieggafápmorusttet lea biddjon sin guohtuneatnamiidda, ja muosehuhttá bohccuid.

  Muhto bieggafápmorusttet lea ain jođus, ja dainna eai leat buohkat duhtavaččat.

  – Mis leat seamma gáibádusat go dalle go akšuneriimet dán dálvvi, dadjá Elle Nystad.

  Son lohká gáibádussan bissehit olmmošvuoigatvuođarihkkumiid, gaikut bieggamilluid ja ahte boazoeaiggádat ožžot ruovttoluotta iežaset guovlluid.

  – Lea hirbmat váivi ja hástaleaddji go mii dovdat ahte mii fertet ođđasit akšuneret. Lea jáhkehahtti ahte ii mihkkege leat dáhpáhuvvan dan rájes go mii maŋimuš háve akšunerejuvvui, lohká son ja lea almmuhuvvon.

  Ođđa akšuvnnat – ja siviila jeagohisvuohta

  500 beaivvi maŋŋel go Alimusriekti celkkii duomu, de álggahuvvui ođđaset áiggi stuorámus akšuvdna sámi vuoigatvuođaid bealušteamis.

  Fovsen-akšuvdna golggotmánu 11. beaivvi, 730 beaivvi maŋŋil duomu, šaddá ođđa akšuvdna Oslos.

  NSR nuorat ja Luondu ja Nuorat dál jo muitalit rahpasit ahte siviila jeagohisvuohta boahtá geavahuvvot akšuvnnain.

  – Ii leat dušše sámi ášši, muhto ášši lea olles Norgga demokratiija birra. Jus ráđđehus ii čuovo Alimusrievtti duomu, de mis lea demokráhtalaš váttisvuohta olles Norggas, dadjá Nystad.

  – Jus politiijat bohtet min viežžat, nu lea. Dat lea sin bargu, dadjá Elle Nystad.

  NRK lea lávvardaga iskan oažžut kommentára sihke Oslo politiijas ja Oljo- ja energiijadepartementtas, muhto eat leat lihkostuvvan.

  Nye Fosen-aksjoner
  Foto: Håkon Mudenia / NRK