– Lærere bør ruste opp kunnskaper om samisk kultur

Kunnskapsministeren oppfordrer alle lærere til å sikre seg faglig påfyll gjennom videreutdanning. Samisk samfunnskunnskap er blant de kursene han ønsker flere søkere til.

Torbjørn Røe Isaksen presenterer Lærerløftet

Torbjørn Røe Isaksen mener at kommunene i Norge også bør sørge for at flest mulig lærere blir påmeldt til videreutdanningskursene innen fristen går ut på søndag.

Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

– Hvis man skal få et viktig og nødvendig kompetanseløft i samisk, er det viktig at mange lærere bruker anledningen å få faglig påfyll, sier Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H)

Søknadsfristen for årets videreutdanning av lærere går ut førstkommende søndag.

Norsk, samisk, matematikk og engelsk er de fagene som regjeringen har blinket ut som satsningsområder.

– Samisk er prioritert

I fjor var det få som søkte på samisk-kursene. Statsråd Torbjørn Røe Isaksen håper på større interesse i år.

– Kursene i samisk retter seg mot lærere som underviser i samisk og samisk samfunnsliv, og er tilgjengelig for lærere fra hele Norge. Dette er viktig kunnskapsløft i skolen som skal bidra til at elevene lærer mer, sier han.

I denne sammenhengen er det ikke snakk om videreutdanning i faget samisk språk, og det er heller ikke et krav at de som søker skal kunne samisk.

Studiet skal derimot gi lærere kunnskap om samisk kultur og samfunnsliv, slik at de får et godt grunnlag for å arbeide med samiske emner i skolen.

– Mye uvitenhet

Yvonne-Marie Miniggio

Yvonne-Marie Miniggio er en av fire samiske veivisere som underviser ungdom på skoler i Norge om samisk kultur og samfunnsliv.

Foto: Pressebilde

Få kjenner bedre til kunnskapsnivået om samisk kultur blant lærere og elever enn de samiske veiviserne.

De underviser ungdommer over hele landet om samisk kultur og samfunnsliv.

En av veiviserne, Yvonne-Marie Miniggio, er enig med Kunnskapsministeren i at lærere trenger påfyll i dette faget.

– Det store bildet er at det trengs mer kunnskap, og jeg tror at ved at lærerne får mer utdanning innenfor samisk kultur og samfunn vil det hjelpe på, sier hun.

Har du inntrykk av at lærerne føler at de burde hatt noe av den kunnskapen som dere kommer med?

– Ja, det tror jeg, og jeg synes alltid er veldig stas når lærerne sitter og noterer, for da tenker jeg at de tar faktisk vare på den kunnskapen som vi kommer med, og bruker det senere. Det er jo det vi håper med våre foredrag, at det skal gi lyst til å lære mer, sier Miniggio.

Samiske veivisere

De nåværende samiske veiviserne ble presentert på Riddu Riddu festivalen i juli 2014. Statsminister Erna Solberg mener veiviserordningen er viktigst for nordmenn, - fordi det er viktig at nordmenn kjenner landet sitt, og at de får forståelse for ulike kulturer.

Foto: Vaino Rensberg / NRK

Språksituasjon og rettsutvikling

Samisk-kursene som lærerne kan velge mellom er blant annet sørsamisk kulturkunnskap og sjøsamisk kultur og historie.

Gjennom studiene vil studentene lære om variasjoner i den samiske språksituasjonen , om sentrale historiske prosesser i samisk samfunnsutvikling, og få kunnskaper om urfolk og nyere samisk rettsutvikling.

Høgskolen i Nord-Trøndelag, Universitetet i Nordland, UiT Norges Arktiske Universitet(studietilbud i Alta) og Samisk høgskole står for gjennnomføringen av denne videreutdanningen.

Niendeklassinger ved Frydenberg vil gjerne lære samisk

Under et besøk hos niendeklassinger på Frydenberg skole i Oslo for to år siden fikk nrk Sápmis team inntrykk av at ungdommer er nysgjerrige på å lære mer om samer og samisk kultur.

Foto: Mette Ballovara / NRK