NRK Meny
Normal

Vájvalussjá gå ij sámevuodav dåbdå

Stájgo suohkanoajvve vájvalussjá gå ij sámevuodav dåbdå, ja dálla sån rámmpoduvvá.

Asle Schrøder
Foto: Sander Andersen / NRK

– Mån iv majdik máhte. Iv ga bárep diede sijá kultuvra birra ja siváj birra manen sierra årnigijt galggi, sierra sáme varresvuodadievnastusájt ja tjoavddusijt, javllá Stájgo suohkanoajvve Asle Schrøder

Sån sebrudagáv gåvvit

Asle Schrøder i fjøset
Foto: Sander Andersen / NRK

Sån la båndor ja suohkanoajvve ja suv mielas de sån gåvvit dav sebrudagáv gåsstå le, ierit sáme árggabiejves ja sáme ájádusilmes. Suohkanoajvve l oasse barggojuohkusis ásadum da gålmmå Nuortta-Sálto suohkanijs gånnå ulmme l aktisasj ássjevuodov suohkanstivrajda buktet ávtaárvvogis varresvuodadievnastusáj birra sáme álmmugij.

Valla sån miedet sujna li stuorra máhtodisvuoda sáme sebrudakdile birra.

– Miján la dárbbo åhpadussaj, ienep diedojt oadtjot manen sáme birrusa berusti sierra systemajt ja dievnastusájt åttjudittjat. sierraláhkáj gå dal suohkanstivran galggap mierredit juojddá ja gå ájrrasij gaskan danna máhtodisvuohta dåbddu.

Rámmpoduvvá

Anna Kuoljok
Foto: Sander Andersen / NRK

Suohkanoajvve de sámij gaskan rámmpoduvvá dát moalgedimes máhtodisvuoda birra.

– Da la riek buorre gå sån máhttá javllat ij diede, valla sihtá diehtet. Dat la riek buorre vuodo boahtte bargguj, javllá Divtasvuona demenssiebre Anna Kuoljok.

Kuoljok oassálasstá aj dan sæmmi juohkusij gå da gålmmå suohkanoajve, ja mij varresvuohtaj guosská vielet sån ájnegis almatjav tjoavddusav gávnnat buorep varresvuohtaj.

– Jus ulmme le buoremus varresvuohta álmmugij, la ájnas ulmutjijt iejvvit gånnå le, ja dav vuodon adnet, ja nav vat dádjadit, diedon fágalasj vuodo aktijvuodan, mij la viehkken ulmutjijda buorep varresvuodav ja iellemdilev vaddet.

GEHTJA TV-ÁSSJEV:

Møte i arbeidsgruppa LOFT