Tatt for ulovlig jakt på 70 ender

Politiet har i dag beslaglagt 70 ulovlig skutte andefugler hos en mann i Kautokeino. Flere av artene er utrydningstruet.

Ender

Mannen som er arrestert har vært deltager på den omstridte vårjakta på ender i Kautokeino, som pågår fra 30.5 – 8.6, og har der tillatelse til felling av en fugl.

Foto: Politiet

Reinpolitiet gjennomførte i dag, i samarbeid med Kautokeino lensmannskontor, en ransaking på bopel til en ung mann i Kautokeino.

– Vi fant et stort antall andefugler og gjess, både nedfrosset og fugler som nettopp har blitt skutt, sier leder for reinpolitiet Per Valved.

Ender
Foto: Politiet

Bildet viser politibetjentene Kristine Jerijærvi og Daniel Leirbakken på veg inn på lensmannskontoret med noe av beslaget.


Til sammen ble over 70 skutte andefugler og gjess beslaglagt, herunder av ikke jaktbare arter.

Mannen er også siktet for å ha skutt sædgås, som er utrydningstruet.

– Vi ser svært alvorlig på det, særlig siden det er utrydningstruede arter involvert, samt det høye antallet, sier Valved

I tillegg til de nevnte fuglene, er det tatt beslag i 3 skytevåpen.

Siktede har ikke så langt vært villig til å avgi noen forklaring for politiet.

– Vi har ikke artsbestemt alle fuglene enda, så vi vet ikke helt hvor alvorlig det er. Men flere av fuglene er ikke jaktbare arter og fredet, sier Valved.

Mannen er deltager på den omstridte vårjakta på ender i Kautokeino , som pågår fra 30.5 – 8.6, og har der tillatelse til felling av en fugl.