NRK Meny
Normal

Truet med å ta «matpengene» fra gamle og syke

Mattradisjoner på sykehjem for samiske pasienter skulle styrkes, men Sametinget mistet tålmodigheten.

Sametingsplenum

Sametinget har bevilget 180.000 kr til et matprosjekt.

Foto: Berit Nystad / NRK

For snart fire år siden bevilget Sametinget 180.000 kroner til et prosjekt som har som mål å styrke samiske mattradisjoner på sykehjem og heldøgnsboliger. 135.000 kroner ble utbetalt til Nasjonalt utviklingssenter for sykehjemstjenester for samisk befolkning.

I begynnelsen av mars i år skriver Sametinget dette i brevet til utviklingssenteret som ligger i Karasjok:

– På bakgrunn av at Sametinget ikke har mottatt regnskap og rapport, er resttilskuddet på kr 45.000 annullert. Samtidig ber Sametinget om en redegjørelse for den del av tilskuddet som er utbetalt.

Problemer med medlemmene

Noen uker senere svarer det nasjonale senteret:

– Vi er kommet i gang, men det har vært vanskelig å fullføre prosjektet innen 31.12. 2014 fordi alle medlemmene som skulle være med i prosjektet, har hatt problemer å delta. Nå har vi imidlertid fått forsikringer om at andre vil delta i gruppen, og derfor vil vi fortsette med arbeidet, skriver fagutviklingssykepleier Ragnhild L. Nystad og leder for senteret, Kristine G. Grønmo.

På Sametinget er avdelingsdirektør Magne Svineng villig til å utsette fristen for innsending av dokumentasjon til 31. desember i år.

– Matglede er viktig for eldre

Utviklingssenteret skriver at de vet at dette prosjektet må gjennomføres før eller siden slik at samisk mat kan bli tradisjon i omsorgsboliger og institusjoner.

– Vi vet også at det er ingen andre som vil ta dette ansvaret, skriver Nystad og Grønmo.

Mens Nasjonalt utviklingssenter for sykehjemstjenester for samisk befolkning har jobbet i snart fire år med dette, har mange beboere ved institusjoner midt i Sapmi spist ferdigmat .

Også landbruks- og matminister Sylvi Listhaug (Frp) har vært opptatt av dette.

– For samiske eldre gir samisk mat mye glede , sa hun da hun besøkte Karasjok i fjor vinter.