Hopp til innhold

Bakken Kåven: – Sametingsrådet har ingen plan mot den store fraflyttingen i nord

Nordkalottfolket går rett i «strupen» på sametingsrådet i første plenum etter konstitueringen av Sametinget. NRK Sápmis kommentator merker at debattklimaet på Sametinget har hardnet til.

Toril Bakken Kåven

– TAFATT SAMETINGSRÅD: Toril Bakken Kåven er på hugget etter at partiet hennes økte fra to til ni representanter i høst.

Foto: Samuel Frode Grønmo / NRK

– Det nye sametingsrådet gir signaler om at de ikke har noe nytt å komme med. De fortsetter bare der de slapp tidligere og ting skal gå sin vante gang, sier Toril Bakken Kåven.

Altaværingen er gruppeleder for Nordkalottfolket. Partiet er med sine ni representanter det største opposisjonspartiet på Sametinget i inneværende sametingsperiode.

Hun er skuffet over sametingsrådets beretning over sin virksomhet etter høstens valg.

– Sametingsrådet har ingen planer om å løse de store utfordringene vi har i nord, blant annet avfolkning av distriktene, hevder Bakken Kåven.

– Stopper utviklingen

Sametingspresident Silje Karine Muotka bor også i Alta. Hun tar kritikken med stoisk ro.

– Sametingsrådets beretning dekker to uker av vår virksomhet etter at Sametinget ble konstituert. I den korte perioden har vi jobbet med tolv saker. Jeg tar det heller som et kompliment at opposisjonen har så store forventninger til oss, sier Muotka.

Bakken Kåven mener at sametingsrådet med NSR i spissen står for en politikk der de sier nei til all utvikling.

– Sametinget sitter på en god del ressurser. Vi sitter også med en god del politikere og en stor stab. Vi kan være proaktive og ta vare på våre egne samfunn. Det syns jeg ikke dagens flertall i Sametinget gjør, påpeker Bakken Kåven.

Silje Karine Muotka og Toril Bakken Kåven

UENIGE: Toril Bakken Kåven og Silje Karine Muotka (i bakgrunnen) blir intervjuet av NRKs reporter Thor Thrane.

Foto: Mona Solbakk / NRK

Hun hevder at folketallet i nord kan ha sunket med enda 20.000 personer innen ti år hvis ikke politikken endres.

– Hvis distriktene dør ut så dør den samiske kulturen også ut, påpeker Bakken Kåven.

Hun mener at Nordkalottfolket har en løsning på avfolkningen.

– Posisjonen snakker om vern i enhver sammenheng, at vi skal verne ulike områder og næringer. Vi må i stedet skape flere arbeidsplasser og mer bolyst fremover, mener Bakken Kåven.

– En plan mot avfolkning

Muotka er ikke enig i at sametingsrådet ikke gjør noe for å jobbe mot avfolkning av distriktene.

– Før valget laget NSR en plan for hvordan vi skal kjempe mot fraflytting. I Beaiveálgu-erklæringen har vi også lagt en plan for dette. Dette dokumentet er grunnlaget for arbeidet til sametingsrådet, og denne politikken vil vi gjennomføre, påpeker Muotka.

Sámediggi - Sametinget i Alta

PLENUM I ALTA: Sametinget holder sitt plenum i denne uka i Alta.

Foto: Samuel Frode Grønmo / NRK

Sametingspresidenten sier at det er opposisjonens oppgave å komme med påpekninger og motforestillinger til posisjonens politikk.

Hun mener imidlertid at påpekningene til Bakken Kåven ikke stemmer overens med virkeligheten.

– Det stemmer nok ikke at vi ikke har planer eller ambisjoner, hevder Muotka.

– Ordkrig

NRK Sápmis kommentator Mona Solbakk har fulgt dagens debatt.

Hun merker at det harde debattklimaet fra valgkampen fortsetter på Sametingets plenum.

Mona Solbakk

HARDERE DEBATT: Kommentator Mona Solbakk.

Foto: Samuel Frode Grønmo / NRK

– I dag la sametingsrådet frem beretning over hva rådet har gjort siden sist plenum. Rådet har kun rukket å virke i noen uker før beretningen måtte ferdigstilles. Allerede under denne saken viste opposisjonen stor misnøye med flertallets prioriteringer, sier Solbakk.

Hun mener opposisjonen med Nordkalottfolket og Arbeiderpartiet ser ut til å ha et stort markeringsbehov.

– Dagens plenum viser med all tydelighet at det nye sametinget har en opposisjon som aktivt ønsker å vise at de står for noe annet enn flertallsgruppa Norske samers riksforbund, Senterpartiet (SP) og Flyttsamelista.

Kommentatoren sier mer debatt i utgangspunktet er bra og fører til større oppmerksomhet og engasjement rundt samepolitiske prioriteringer. Samtidig kan hard debattklima og stadig misnøye også ha en slagside.

– Om opposisjonen til stadighet bruker harde ord og er veldig misfornøyd i alt fra store til mindre saker, så kan de miste oppmerksomheten. Det kan føre til en ulv-ulv-effekt, der de som til stadighet roper, tilslutt ikke blir hørt, forklarer Solbakk. Det kan da bli vanskeligere å få oppmerksomhet om de viktigste og største sakene.

Korte nyheter

 • Háliidit guhkidit opšuvdnašiehtadusaid Riehpovuonas 

  Hámmerfeasttas lea ain doaivva ahte Riehpovutnii álggahuvvo sihke ruvkedoaibma ja ammoniáhkkabuvttadeapmi.

  Suohkandirektevra evttoha ahte politihkkárat guhkidit opšuvdnašiehtadusaid Nussiriin ja Horisont Energiin industriijaareálaid juogadeamis Márgohppi guovllus.

  Álgoálggus lei fitnodagain áigemearri dahkat šiehtadusaid máŋga jagi dás ovdal

 • Reagerer etter trusler mot sykehusdirektør

  Fylkesordfører i Finnmark, Hans-Jacob Bønå, reagerer etter at Altaposten slapp gjennom et innlegg i kommentarfeltet som i ettertid er politianmeldt av Finnmarkssykehuset.

  Direktøren i Finnmarkssykehuset skal ha blitt skjelt ut, og det skal ha blitt vist til Quisling og henrettelsen av han. Det skal også ha blitt brukt emojier som illustrerte pistol og død person, skriver IFinnmark.

  – Når det kommer sånne nyhetsoppslag, som det gjorde i denne saken, at Finnmarkssykehuset anmelder saken til politiet, så er jo det en sak som sprer seg til hele landet. Det igjen fører til en omdømmeproblematikk som vi her i Finnmark ikke er helt tjent med. Vi ønsker ikke å framstå slik, sier han

  Redaktør i Altaposten, Rolf Edmund Lund, sier dette til IFinnmark:

  – Hvis det er slik at han har følt seg trua, så er jo det selvfølgelig beklagelig.

  Hans-Jacob Bønå
  Foto: Knut-Sverre Horn / NRK
 • Finnmárkku Doaktáriidsearvi dáhtu viiddidit spesialistabálvalusaid Álttás

  Finnmárkku Doaktáriidsearvi doarju Hámmerfeastta ja Girkonjárgga buohcciviesuid fáhkkabuohccit doaimmaid doalaheami, seammás go spesialistabálvalusat viiddiduvvojit dađistaga Álttás. Dát boahtá ovdan Finnmárkku doavttersearvvi jahkečoahkkima cealkámušas.

  Organisašuvdna čujuha dasa ahte lea fuomášuvvon raššivuohta dearvvašvuođagearggusvuhtii jurddašuvvon soahtedilis, mii doaktáriidsearvvi dieđuid mielde almmustuvai militeara hárjehallamiin Nordic Response oktavuođas

  Organisašuvdna deattuha ahte gearggusvuođadoaibma šattai guovddáš ággan dasa ahte bisuhit fáhkkatlaš doaimmaid Narviikka buohcciviesu kirurgiijas, ja doavttirsearvi oaivvilda ahte dát lea guovddáš ággan dasa ahte bisuhit beaivválaš kirurgiija Álttá klinihkas.