Hopp til innhold

Tok opp Fosen-saken i spørretimen

SVs Lars Haltbrekken tok opp Fosen-saken i den muntlige spørretimen på Stortinget i dag.

– Snart har det gått 600 dager siden Høyesterett fastslo at samenes menneskerettigheter på Fosen brytes. Under Fosenaksjonen tidligere i år slo aktivisten Ella Marie Hætta Isaksen fast følgende i en samtale med statsministeren i Trefoldighetskirken: «Vi tåler ikke 500 nye dager!». Støre svarte alvorlig: «Det blir det ikke, Ella, det blir det ikke».

Er statsråden sikker som statsministeren i at menneskerettighetsbruddet vil være opphevet før det har gått 1000 dager? spurte Haltbrekken.

Olje- og energiministeren Terje Aasland (Ap) svarte dette:

– Vi er opptatte av å finne en god og varig løsrning. Vi har en dialog med reindrifta. Vi vil finne en avtale mellom utbyggerne og reindrifta. Vi har satt i gang en utredning som skal bli klar våren 2024, sier Aasland.

Ministeren understreker at det må gjøres et omgjøringsvedtak, som på en god måte ikke bryter med menneskerettighetene.

– Vi frykter at det går minst 500 nye dager før bruddet på menneskerettighetene oppheves. Statsministerens løfte til aksjonistene om at det ikke skulle gå 500 nye dager med brudd på menneskerettighetene var lite verdt, mener Haltbrekken.

Loga sámegillii

Lars Haltbrekken og Terje Aasland
Foto: Skjermdump / Stortinget

Korte nyheter

 • Fosen-demonstrasjon i Tromsø

  Lørdag møtte 50-60 mennesker opp til Fosen-demonstrasjon i Tromsø.

  Nestleder i Romssa Sámi Searvi-NSR, Helene Ajuna Olsensier det er viktig å stille opp på demonstrasjon også i nord.

  – Først og fremst er det et menneskerettighetsbrudd som er konstatert i Høyesterett. Det er en tydelig videreføring av den kolonistiske politikken som har blitt videreført i hundrevis av år

  Hun sier at selv om hun selv er fra et sjøsamisk-område i Nord-Norge, så berøres også hun av det samene i Fosen-området står i.

  Olsen trekker frem at det i Sannhets- og forsoningskommisjonen står om da det ble bygget ut vannkraftverk i hennes hjemkommune.

  – Det som har skjedd der er skremmende likt det som skjer nå i Fosen. Derfor er det eneste rette er å fortsette å kjempe.

  Hun sier at eneste vinningen samene har fått ut av kampen om Fosen er fellesskapet Sapmi.

  – At det fortsatt er så sterkt. Det ser man når man samles her og i Oslo på 600 dager og fremdeles kjemper for dem.

  Helene Ajuna Olsen
  Foto: Dan Robert Larsen / NRK
 • Fosen-aksjonistene vil gjøre klar ny aksjon om 100 dager

  – Vi gjør oss klare til ny aksjon om det går 100 dager til, skriver Fosen-aksjonistene i en pressemelding.

  De siste timene før 600-dagen har Fosen-aksjonistene blokkert og slått leir utenfor Statsministerens kontor. Nå har de samlet mange hundre mennesker foran Stortinget og går i demonstrasjonstog tilbake til SMK i en stille markering.

  Demonstrasjonstog for Fosen
  Foto: Biret Inger Mathisdatter Eira / NRK
 • Ii lohppit dáhtona goas ášši galgá leat čovdun

  Stáhtačálli Elisabeth Sæter (Bb) mieđiha ahte sii áinnas livččejit galgan leat guhkkelabbui boahtán, gávdnat čovdosa Fovsen-riidui. Muhto lohká ahte maŋimuš 100 beaivvis leat dehálaš áššit dáhpáhuvvan.

  Fosen-akšunisttat álggahedje miellačájeheami Šloahta olggobealde bearjadaga. Sii ledje čohkkán Stáhtaministara kantuvrra olggobeallai maŋŋel go ledje bivdán Jonas Gahr Støre váldit ovddasvástádusa Fovsen-áššis.

  Oljo- ja energiijadepartemeantta stáhtačálli Elisabeth Sæteris (BB) lea stuora áddejupmi dasa ahte Fovsen-boazosápmelaččain lea lossa dilli.

  – Mun háliidan erenoamážit váldit ovdan ahte mii leat ožžon čoahkkái soabahanbeavddi gaskal Fovsen boazosápmelaččaid ja bieggafápmokonsešonearaid - maid bealátkeahtes soabaheaddji jođiha. Jáhkán ahte dat lea leamašan dehálaš oažžut áššebeliid beavdái, lohká son.

  Sæter lohká maiddái ahte sii leat ovdánan ja proseassa lea bures boahtán johtui, muhto son ii áiggo bidjat dáhtona dasa ahte goas galget leat gávdnan čovdosa.

  – Dat gal lea riikasoabaheaddji Mats Rulanda duohken, lohká son.

  Statssekretær i Olje-og energidepartemenet Elisabeth Sæter
  Foto: Håkon Benjaminsen / NRK