Tiendeklassing: – Samiskundervisningen er så dårlig at jeg neppe klarer eksamen

Malene Johnskareng Erke i Sør-Varanger fortalte for to år siden at hun ikke fikk den samiskundervisningen hun har krav på. Situasjonen er fortsatt den samme.

Malene Johnskareng Erke

Malene Johnskareng Erke (15) vil gjerne lære sitt morsmål så godt som mulig, men det å lære samisk i Sør-Varanger er ikke bare bare.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Valglogo

– Nå har jeg en fast lærer, men opplegget fra skolen er både tilfeldig og på et veldig lavt nivå. Derfor tror jeg at jeg ikke vil lære nok til å bestå eksamen hvis jeg kommer opp i samisk til neste år, frykter Malene Johnskareng Erke.

15-åringen går på Kirkenes ungdomsskole i Sør-Varanger og er avgangselev neste år.

Hun får undervisning i Samisk 2, det vil si det som før ble kalt for samisk som andrespråk.

Med Samisk 2 kan elevene oppnå en språkkompetanse i samisk, som gjør dem i stand til å bruke språket skriftlig og muntlig, og de vil ha mulighet til å fortsette med studier på høyere nivå der opplæringsspråket er samisk.

Tallspill for en tiendeklassing

Da NRK møtte Malene Johnskareng Erke på tirsdag fortalte hun at samiskundervisningen den dagen besto av tallspill, noe som vanligvis brukes i barnehager eller i småskolen i barneskolen.

– En tiendklassing har veldig lite å lære av dette, påpeker den unge jenta.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Kirkenes ungdomsskole

Bygningsmassen i Kirkenes ungdomsskole er ganske ny. Skolen ble åpnet 5. desember 2011 og er samlokalisert med barneskolen og kulturskolen. Ungdomsskolen har cirka 240 elever.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Malenes mor, Lisbeth Johnskareng, sier at hun har tatt opp jentas undervisningssituasjon med skolen. Hun håper at de tar situasjonen seriøst og at de vil komme med gode løsninger før det er for sent.

Lisbeth Johnskareng

Lisbeth Johnskareng.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

– Dette har med Malenes fremtid å gjøre. Hvis hun ikke får god nok samiskundervisning så vil det gå utover karakterene hennes i faget og muligheten hennes til å lære nok til å klare eksamen. Hvis eksamen skjærer seg på grunn av mangelfull undervisning fra skolens side, så vil dette ødelegge for mulighetene hennes videre i livet, påpeker Johnskareng.

– Lover å gi god opplæring

Rektor Mirchael Berstad i Kirkenes ungdomsskole sier han er informert om saken til Malene Johnskareng Erke, og han beklager at den unge jenta ikke får den undervisningen hun har krav på.

– Vi er kjent med bekymringene fra foreldrene rundt Malene sin samiskundervisning. Vårt mål er at alle elevene skal få undervisning tilpasset sitt nivå og tilpasset evneplanen i faget. Utfordringene er alltid å ha kontinuitet og og kvalitet i et fag som har såpass få elever og derfor også få lærekrefter, sier Berstad.

Hvorfor er situasjonen slik?

Michael Berstad

Rektor Michael Berstad.

Foto: Privat

– Sør-Varanger kommune har i mange år hatt en utfordring med å rekruttere og å beholde kvalifiserte lærere i samisk. Det er også en utfordring å ha mange nok lærere til at det blir en kvalitet og kontinuitet ved for eksempel fravær. Også i denne saken har dette vært en utfordring over flere år, forklarer Berstad.

Kirkenes ungdomsskole har nå fått en utdanningshjemmel gjennom Fylkesmannen i Finnmark. Dette har gitt skolen mulighet til å ha en lærer i full utdanning i samisk.

– Dette vil styrke vår mulighet til å gi tilpasset med god kvalitet og kontinuitet i fremtiden, tror rektoren.

Men hva gjør dere for å løse situasjonen til Malene og andre som sliter i år?

– Utfordringene for Malene er at hun har Samisk 2. En del andre elever har Samisk 3, og der er det lavere kompetansemål. Vår utfordring er å tilpasse undervisningen. Derfor vil vi være i dialog med Malene og foreldrene hennes for å finne gode løsninger. Vi kan måtte hente eksterne krefter enten ved at fysisk sette personer kommer inn eller at vi må gjøre dette nettbasert, forklarer Berstad.

Kan du garantere at opplegget blir bra nok til at hun vil klare en eventuell eksamen neste vår?

– Det vi kan garantere er at hun hvertfall skal få et opplegg hvor undervisningen er tilpasset kompetansemålene i Samisk 2, og at hun skal få en kontinuerlig og god undervisning, svarer rektor Michael Berstad.

Uheldig med samiskundervisningen

Hun har ikke akkurat vært heldig med samiskundervisningen så langt i sitt unge liv.

For akkurat to år siden sto hun frem i NRK Sápmis valgsending for sametingsvalget, og fortalte at hun i løpet av de to siste årene nesten ikke hadde hatt samiskundervisning ved Hesseng flerbrukssenter.

Grunnen til det var at samisklæreren til Malene ble sykmeldt. Siden da klarte ikke skolen å gi henne den samiskundervisningen hun har krav på.

– Det er trist. Utrolig kjedelig å være på skolen når jeg ikke har noe å gjøre eller når jeg ikke kan lære noe. Veldig trist. Ofte har jeg tenkt å bare gi opp og slutte med å lære samisk. Men jeg har hele tiden håpet at ting skal bli bedre og derfor har jeg holdt ut, uttalte Malene Johnskareng Erke til NRK 27. august 2013.

Cecilie Hansen

Ordfører Cecilie Hansen (Sp).

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Ordfører Cecilie Hansen sa da at hun beklaget at de samiske elevene følte at de ikke ble skikkelig tatt vare på i skolene i kommunen. Dette lovte hun å rette på snarest.

– Jeg kommer til å be om en rapport på situasjonen sånn at vi får se hva slags virksomheter (skoler) det dreier seg om og at vi også får satt i gang tiltak for å gjøre noe med situasjonen. Ting skal være på plass i det nye skoleåret, lover hun.

– Når vil du gjøre det?

– Det vil jeg gjøre så fort nå etter at folk kommer tilbake etter ferien.