Måtte flytte ut av Kåfjord for å gi barna samisk på skolen

Cecilie Grape ble nødt å flytte sine to døtre til sameskolen i Målselv, fordi Manndalen skole ikke kan tilby god nok samiskundervisning.

Cecilie Grape

Cecile Grape sammen med døtrene Karina Maria(10), Hanna (6) og mor Karin Fossli.

Foto: Privat

Tobarnsmoren Cecilie Grape har selv lært seg samisk i voksen alder. For henne har det vært en selvfølge å lære barna sine samisk som førstespråk.

– Språket ble svekket på skolen

Barna har snakket samisk hjemme og i barnehagen, men etter at eldste jenta hadde gått en stund på skolen i Manndalen, ble språket stadig dårligere.

– Ja, dessverre, språket hennes ble betydelig svekket. Det samiske de tilbyr ved skolen i Manndalen er ikke godt nok. Selv om barna har krav på undervisning i samisk, så er det mange fag de kun får undervisning på norsk. Språket taper fort da.

– Jeg ble nødt til å finne en skole med fullgod undervisning for samisktalende, og det nærmeste alternativet ble da sameskolen i Målselv. Så nå er vi i Målselv i ukene, og drar hjem til Manndalen i helgene.

Manndalen skole

'Skolen er bygdas hjerte', skrev noen aktivister under debatten om skolestrukturen i Kåfjord i fjor.

Foto: Klemet Anders Sara / NRK

– Trist at vi ikke er kommet lenger etter

Kåfjord kommune ble i 1992 innlemmet i forvaltningsområdet for samisk språk. Målet med innlemmelse var å ta tilbake språket som var forsvunnet gjennom fornorskningsprosessen:

– Intensjonen med revitaliseringen var jo å få språket tilbake. Kåfjord kommune har vært under samisk språkforvaltning i over 20 år, og det er synd at kommunen ikke er kommet lengre enn de er i dag. Elever som ønsker å ta språket tilbake, har dessverre ikke den muligheten i hjembygda. Det er veldig trist.

– Jeg skulle selvfølgelig ønske at mine barn kunne gått på skolen hjemme i Manndalen, og jeg kommer tilbake den dagen tilbudet til samisktalende blir godt nok. Men idag er desverre språkmiljøet i Manndalen og i Kåfjord forøvrig for svakt.

NRK Sápmi har ikke fått tak i noen ved Manndalen skole, da de for tiden er på leirskole. Skolesjef i Kåfjord Anita Lervoll hadde heller ikke anledning til å kommenter saken idag.

I kveld klokken 18.00 møtes kommunepolitikerne i Kåfjord til valgdebatt på Senter for nordlige folk i Manndalen. Der får du høre Cecilie sin historie, og hva politikerne tenker å gjøre med det. Hele debatten kan du se direkte på vår hjemmeside.