NRK Meny
Normal

Sykehus-tolking via webkamera

Helse Nord skal fra høsten av starte opp med en ny samisk tolketjeneste på sykehusene og i spesialist-helsetjenesten.

Ann Karin Furuskognes

Ann Karin Furskognes.

Foto: Mathis Eira / NRK

Helse Nord skal fra høsten av starte opp med et pilotprosjekt. Det er en ny samisk tolketjeneste på sykehusene og i spesialist-helsetjenesten. Helse Nord tar i bruk web-kamera.

- Tolkene skal kunne ha hjemmekontor og tolke via webkamera som skal kobles opp mot Norsk helsenett, sier prosjektleder Ann Karin Furskognes i Helse Nord.

Furskognes presenterte prosjektet på Giella giella forum i Lavangen i Troms i går.

Giella giella forum

Giella giella forum i Lavangen.

Foto: Mathis Eira / NRK

Tolkene skal bruke vanlig laptop eller stasjonær datamaskin med et godt kamera og lignende utstyr skal man ha på sykehusene og i spesialist helsetjenesten i Nord-Norge, sier Furskognes.

- Vi skal engasjere fire tolker og de skal da gå i vaktordninger slik at tolketjenesten blir døgnbemannet, sier Furskognes.

Pilotprosjektet settes i gang til høsten.

Rimelig løsning

Det vil også bli billigere å anskaffe utstyr. Vanligvis koster et lydbilde studio ca 150 000 kroner pr enhet, mens her vil kostnadene være maks 13 000 kroner pr enhet, sier hun.

Sykehusene har slitt med å få tak i tolker. Eldre samiske pasienter har opplevd at de ikke kan kommunisere med helsepersonell son ikke kan samisk.

Nils Ante Eira

Språkkonsulent Nils Ante Eira i Lavangen kommune.

Foto: Mathis Eira / NRK

Tilfeldig tolk

Nils Ante Eira fra Fossbakken i Troms fortalte om en episode som han som ung drosjesjåfør hadde opplevd.

– Mens jeg satt på kafen i Hammerfest sykehus og ventet på passasjerer, så ble hentet inn for å tolke mellom en pasient og lege, sier Eira.

- Jeg tenkte etterpå slik tilfeldig tolking kan man ikke ha på et sykehus, sier Eira.

Nils Ante Eira er samisk språkkonsulent i Lavangen. Han håper at også kommunene kan gjøre seg nytte av dette tilbudet etter hvert som det utvikles.