Sykehus-tolking via webkamera

Helse Nord skal fra høsten av starte opp med en ny samisk tolketjeneste på sykehusene og i spesialist-helsetjenesten.

Ann Karin Furuskognes

Ann Karin Furskognes.

Foto: Mathis Eira / NRK

Helse Nord skal fra høsten av starte opp med et pilotprosjekt. Det er en ny samisk tolketjeneste på sykehusene og i spesialist-helsetjenesten. Helse Nord tar i bruk web-kamera.

- Tolkene skal kunne ha hjemmekontor og tolke via webkamera som skal kobles opp mot Norsk helsenett, sier prosjektleder Ann Karin Furskognes i Helse Nord.

Furskognes presenterte prosjektet på Giella giella forum i Lavangen i Troms i går.

Giella giella forum

Giella giella forum i Lavangen.

Foto: Mathis Eira / NRK

Tolkene skal bruke vanlig laptop eller stasjonær datamaskin med et godt kamera og lignende utstyr skal man ha på sykehusene og i spesialist helsetjenesten i Nord-Norge, sier Furskognes.

- Vi skal engasjere fire tolker og de skal da gå i vaktordninger slik at tolketjenesten blir døgnbemannet, sier Furskognes.

Pilotprosjektet settes i gang til høsten.

Rimelig løsning

Det vil også bli billigere å anskaffe utstyr. Vanligvis koster et lydbilde studio ca 150 000 kroner pr enhet, mens her vil kostnadene være maks 13 000 kroner pr enhet, sier hun.

Sykehusene har slitt med å få tak i tolker. Eldre samiske pasienter har opplevd at de ikke kan kommunisere med helsepersonell son ikke kan samisk.

Nils Ante Eira

Språkkonsulent Nils Ante Eira i Lavangen kommune.

Foto: Mathis Eira / NRK

Tilfeldig tolk

Nils Ante Eira fra Fossbakken i Troms fortalte om en episode som han som ung drosjesjåfør hadde opplevd.

– Mens jeg satt på kafen i Hammerfest sykehus og ventet på passasjerer, så ble hentet inn for å tolke mellom en pasient og lege, sier Eira.

- Jeg tenkte etterpå slik tilfeldig tolking kan man ikke ha på et sykehus, sier Eira.

Nils Ante Eira er samisk språkkonsulent i Lavangen. Han håper at også kommunene kan gjøre seg nytte av dette tilbudet etter hvert som det utvikles.


Korte nyheter

 • Samisk uke for første gang

  Synliggjøring av samisk mat, samisk litteratur, panelsamtaler, foredrag og duodje. Det er bare noe av innholdet i historiens første samiske uke i Narvik kommune som åpner på mandag. – Målgruppa er alle innbyggere i kommunen, og ikke minst alle aktører som kan ha aktiviteter i en markering av samisk kunst og kultur, heter det i forordet til det mangfoldige programmet. Medlem av planleggingsgruppa, Vibeke Larsen, sier til avisa Fremover at det er viktig at det ikke bare blir det stereotypiske samiske. – Vi er også moderne mennesker, og en del av det vanlige samfunnet.

  Samisk mat
  Foto: Heidi Rode / NRK
 • Stáhtatjállen Suodjalusdepartementan

  Bent-Joacim Bentzen (Gb) la nammadum stáhtatjállen stáhtarádáj Odd Roger Enoksen Suodjalsudepartementan. Bentzen boahtá virges fylkaráden Nordlándan. Bentzen la ajtu Njárgas Nordlándan ja boahtá virges jåhtulakfylkaráden. Bentzen nammaduváj stáhtaráden bierjjedagá.

  Bent-Joacim Bentzen er fylkesråd for infrastruktur og samferdsel i Nordland fylkeskommune.
  Foto: Benjamin Fredriksen / NRK
 • Nammaduváj stáhtatjállen

  Fylkaráde Kristina Sigurdsdottir Hansen (Bb) la stáhtatjállen nammadum stáhtarádáj Bjørnar Selnes Skjæran Æládus – ja guolastusdepartementan. Kristina Sigurdsdottir Hansen la ajtu Færsuollus, ja la Honnesvágen årrum ja virgádam badjelasj 30 jage gånnå lij aj suohkanoajvve Davvenjárga gieldan jages 2007 gitta jahkáj 2019. Sigurdsdottir Hansen nammaduváj dán ámmádij stáhtaráden bierjjedagá.

  Kristina Hansen med cruiseskip i bakgrunnen
  Foto: Carl-Gøran Larsson / NRK