Hopp til innhold

Strides om retten til å styre fiske og jakt i Høyesterett

Skal lokallaget eller nåværende eier av Finnmark bestemme hvor mye fiskekortet og multene koster? Det er et spørsmål Høyesterett søker svar på.

Gunn-Britt Retter og Jan Olli blir intervjuet

DISSE TO VIL STYRE: Leder i Nesseby bygdelag og Finnmarkseiendommens (FeFo) direktør Jan Olli er uenige om hvem som har rett til å forvalte naturressursene i Nesseby. De siste dagene har de fulgt med på FeFos argumentasjon i Høyesterett.

Foto: Carl-Gøran Larsson / NRK

Forrige uke startet en historisk sak i Høyesterett. Nemlig saken om et bygdelag i Finnmark som selv ønsker å styre i områdene de bor.

Kan Nesseby bygdelag selv forvalte områdene de mener har gått i arv i generasjoner?

– Det er en svært prinsipiell sak, og alle høyesterettsdommerne har samlet seg. Jeg tror at denne saken vil være avgjørende for alle rettighetsbegjæringene som er fremmet i Finnmark, sier Árjas sametingspolitiker og jurist Inger Eline Eriksen Fjellgren.

Nesseby bygdelag på den ene siden, Finnmarkseiendommen sammen med Meskelv bygdelag og Reinbeitedistrikt 6 på den andre.

Samisk rett settes på prøve. Fjellgren håper Nesseby bygdelag vinner.

Få et lite innblikk i hva som nå skjer i Høyesterett.

SE: Her kan du få med deg noen av reaksjonene i løpet av de første dagene i Høyesterett. Foto og redigering: Torgeir Varsi

Vant i første instans

Samtlige NRK har snakket med mener saken vil avgjøre om særlovorganet Finnmarkseiendommen (FeFo) fortsatt vil styre så å si hele Finnmark. Eller at det blir slik Samerettsutvalget hadde foreslått – at lokale lag vil styre i sine tradisjonelle områder.

Alle Norges 19 høyesterettsdommere behandler saken, noe de kun gjør i svært spesielle og viktige tilfeller.

Grunnen til at saken havnet i Høyesterett er at Utmarksdomstolen – særdomstolen for rettigheter i Finnmark, mente at Nesseby bygdelag har rett til å forvalte et område på 400 kvadratkilometer.

FeFo anket dommen til Høyesterett. Det er også FeFos advokater og partshjelpsadvokater som har argumentert for sin sak de første tre dagene av behandlingen.

Marit Gaski sjekker rypesnare innimellom buskene om vinteren

RYPEJEGER: NRK traff Marit Gaski før behandlingen i Høyesterett startet. Hun legger tradisjonelle rypesnarer, noe hun akter å gjøre uansett hvem som får forvaltningsrett. Men hun håper på seier til bygdelaget.

Foto: Torgeir Varsi / NRK

FeFo viser til statlig styring

Det advokat Kristin Bjella har brukt mye tid på å vise er at staten har forvaltet Nesseby siden før 1879. Hun har også vist til at kirken har lært norsk til befolkningen i Nesseby.

– Den tidligere historien for forvaltningen fra statens side er relevant for hvilke rettigheter som ligger der i dag, sier Bjella til NRK.

Advokat Kristin Bjella betenkt under rettssaken i Høyesterett

FEFOS ADVOKAT: FeFos advokat Kristin Bjella sa til Høyesterett at Finnmarkseiendommen vil ivareta samiske interesser bedre enn Nesseby bygdelag.

Foto: Skjermdump / NRK

Hun sier at statens eierskap i seg selv er avgjørende.

– Det som skal bedømmes her er hvilke rettigheter som er opparbeidet over lang tid. Finnmarkseiendommen har jo overtatt all eiendomsrett som staten tidligere hadde. Så rettsavklaringen som skal foretas skal vurdere hvilke rettigheter som var der da Finnmarksloven ble vedtatt, sier Bjella.

– Fornorskning kan ikke være argument

Leder for Nesseby bygdelag Gunn-Britt Retter synes argumentasjonen til FeFo er upassende.

– De sier at folk i Nesseby bare har godtatt statlig styring og ikke ønsket å styre selv. Det stemmer ikke, sier Retter nærmest irritert.

Hun får støtte fra sametingspresident Aili Keskitalo.

Aili Keskitalo i Høyesterett

SAMETINGSPRESIDENTEN: Sametingspresident Aili Keskitalo mener at dersom man har bruksrettighet må man også ha rett til å forvalte disse rettighetene. – Jeg er ikke redd for lokal forvaltning.

Foto: Carl-Gøran Larsson / NRK

– Jeg synes det er nærmest fælt å høre FeFo-advokatens argumentasjon. FeFo bruker de samme argumentene som de som argumenterte mot Finnmarksloven i sin tid. Nemlig at via fornorskningen så har samene selv godtatt at staten eier våre landområder, og at staten derfor bør styre de, sier sametingspresidenten.

Direktør i Finnmarkseiendommen Jan Olli kjenner seg ikke igjen i sametingspresidentens tolkning.

– Nei, det klarer jeg ikke å se. Utover det har jeg ingen kommentar annet enn at det er viktig at man får en avklaring i saken uansett resultat, sier Olli til NRK.

Flere har uttalt at de frykter kan føre til at finnmarkingene mister den friheten de har i dag til å bruke utmarken.

– Mange spennende spørsmål

Tre unge samer i Oslos gater på vei til Høyesterett

PÅ VEI: Samerett og eiendomsrett er meget spennende felt synes Elle Martine Eira (t.h.). Hun er spesielt spent på om Høyesterett vil godkjenne bygdelaget som saksøker, noe et annet lokallag bestrider.

Foto: Skjermdump / NRK

Det er stor interesse for saken i Høyesterett. Mange har fulgt rettsforhandlingene.

Ei av dem som ikke kunne gå glipp av den historiske begivenheten er jusstudent Elle Martine Eira.

– Siden jeg hadde mulighet så fulgte jeg de to første dagene. Det er svært lærerikt for meg, og det er mange spennende spørsmål som må besvares. Derfor er det riktig at Høyesterett behandler saken, mener Eira.

Hun er hemmelighetsfull overfor NRK om hva hun håper utfallet blir.

Mandag hadde saken pause, på grunn av sykdom i Høyesterett. Det er ventet at behandlingen vil fortsette på tirsdag.

Tilhørere til Nesseby-saken i Høyesterett

FULLSATT: Høyesterett har til tider vært fullsatt av dem som er interesserte i saken. Foran er Øystein Nilsen og Gunn-Britt Retter fra Nesseby bygdelag. bak til venstre for dem sitter jusstudent Elle Martine Eira.

Foto: Carl-Gøran Larsson / NRK

Korte nyheter

 • Crewmedlem på en flight fikk utslag på alkometeret

  Under en rutinemessig promillekontroll blås en i crewet på en flight i Øst-Finnmark over lovlig verdi på alkometeret. Politiet i Finnmark skriver at de har sikret bevis og at de har opprettet sak på hendelsen.

 • Buvrovuotnalaš 7. sadjái Vasaloppet-gilvvus

  Buvrovuotnalaš Andreas Nygaard faskii 7. saji ja deatnulaš Henrik Arntzen Joks ges 49. saji odne Vasaloppet čuoigangilvvuin. Ruoŧa čuoigamat lágiduvvojedje 100. geardde sotnabeaivvi njukčamánu 3. beaivvi. Dán jagi serve 15.800 oasseváldi dan 90 kilomehter guhkosaš gilvui.

 • Almmuha ođđa singela

  Ella Marie Hætta Isaksen čállá iežas Instagram-profiillas ahte son almmuha ođđa šuoŋa njukčamánu 8. beaivvi, man namma lea «Sániid».

  Son čállá ahte lávlla lea dan birra go ii nagot gávdnat daid rievttes sániid jeđđet iežas unnaoappáža. Lávlla lea maid lohpádus oappáidis ja eará eamiálbmot oappáide ja vieljaide miehtá máilmmi, ahte son lohpida álohii doarrut dan ovddas mii lea vuoiggalaš.

  Hætta Isaksen lea árabut dán jagi muitalan ahte su soloskearru almmuhuvvo geasset Riddu Riđđu-festiválas. Dá lea vuosttaš lávlla man son almmuha maŋŋá go loahpahii ovttasbarggu Isák-joavkkuin.

  Ella Marie / Ella Marie Hætta Isaksen
  Foto: Mads Suhr Pettersen