NRK Meny
Ottar Store fanger pukkellaks
Foto: Dragan Cubrilo / NRK

Striden om utmarka i Finnmark

Oppsummert

17. januar starter saken i Høyesterett som blir helt avgjørende for rettighetene til elg, ryper, fisk og andre naturressurser i Finnmark. Skal alle innbyggerne fortsatt slippe til på like vilkår over alt, eller skal fylket deles opp i mindre områder?

 • Retten til jakt og fiske i Finnmark

  Onsdag denne uka skal Høyesterett finne ut hvem som har rettighetene til utmarka i bygda Nesseby i Øst-Finnmark. Saken får stor betydning for retten til jakt, fiske og andre ressurser i resten av Finnmark

 • Nessebydommen i høyesterett

  Retten til utmarka i Nesseby skal opp for Høyesterett i januar neste år. Norges høyeste domstol skal fra 16. januar bruke hele 10 daga på å avgjøre om bygdefolket har retten til utmarka på sin side.

 • Nesseby-saken til Høyesterett

  Striden om utmarka i Nesseby skal behandles i Høyesterett. Det har ankeutvalget bestemt. FeFo anket saken etter at Nesseby bygdelag fikk retten til å forvalte store områder nord for bygda. Bygdelagets krav for Utmarksdomstolen har vært omstridt i kommunen.

 • FeFo anket til Høyesterett

  Nesseby-dommen ankes av Finnmarkseiendommen. De ønsker å prøve saken til Høyesterett. I januar bestemte Utmarksdomstolen at Nesseby bygdelag skulle få råderett over utmarka i store deler av kommunen.