Reintall og vekter i Øst-Finnmark

Reintallet i Øst-Finnmark har økt med 32.888 i tiårs perioden fra 1998/1999 til 2008/2009.

I tabellen nedenfor er distriktene i Øst-Finnmark. Her vises reintallet for hvert distrikt.

I tillegg er de gjennomsnittlige slaktevektene oppgitt.

Reindriftsmyndighetene bruker slaktevektene på miessi (årskalv), varit (halvannet år gammel hannrein) og áldu/rotnu (simle/simle som ikke har fått kalv) som indikatorer på bærekraftig reindrift.

Både næringen og myndighetene er enige om at slaktevekten på miessi skal ligge mellom 17 og 19 kg. Varit bør veie mellom 25 og 27 kg. Áldu/rotnu bør veie mellom 27 og 29 kg.

De siste slaktevektene (2008/2009) viser at sju av distriktene har vekter på miessi (årskalv) som er over 17 kg, mens elleve av distriktene ligger under 17 kg.

Reintall og vekter i Øst-Finnmark

Distrikt

1998/99

2002/03

2007/08

2008/09

 

 

 

 

 

5 A - Pasvik

2.686

2.475

2.082

2.384

Vekt varit

29.4

-

31.3

-

Vekt aldu/rotnu

33.3

36.0

32.9

33.4

Vekt miessi

21.1

24.4

22.2

21.8

 

 

 

 

 

4/5B - Vestre Sør-Varanger

1.541

1.793

1.837

1.811

Vekt varit

28.5

30.9

30.4

30.0

Vekt aldu/rotnu

28.5

29.3

29.0

26.7

Vekt miessi

17.7

20.3

19.2

16.8

 

 

 

 

 

6 - Varjjatnjarga

8.816

8.893

13.049

9.994

Vekt varit

26.5

29.5

29.7

28.7

Vekt aldu/rotnu

28.7

29.2

29.0

30.1

Vekt miessi

16.5

19.9

19.0

17.4

 

 

 

 

 

7 - Rákkonjarga

2.421

3.030

3.699

3.777

Vekt varit

29.6

33.4

31.3

30.8

Vekt aldu/rotnu

29.9

30.1

32.8

34.2

Vekt miessi

19.3

20.9

22.2

20.6

 

 

 

 

 

9 - Čorgaš

3.491

4.595

5.823

5.920

Vekt varit

29.1

32.0

30.4

29

Vekt aldu/rotnu

31.5

29.1

28.1

28.5

Vekt miessi

17.3

19.8

18.4

16.9

 

 

 

 

 

13 - Lagesduottar

7.061

10.752

14.676

14.397

Vekt varit

26.8

33.6

29.2

26.9

Vekt aldu/rotnu

29.3

30.8

28.7

29.1

Vekt miessi

16.3

21.4

17.7

16.9

 

 

 

 

 

14 - Spiertanjarga

1.720

2.570

5.212

5.474

Vekt varit

28.9

36.9

31.4

26.4

Vekt aldu/rotnu

-

-

30.6

28.9

Vekt miessi

19.6

25.4

21.7

18.2

 

 

 

 

 

14A - Spierttagáisá

 

 

 

 

Halkavári ja Č. siida

2.792

3.242

5.874

5.847

Vekt varit

27.6

36.6

29.9

27.7

Vekt aldu/rotnu

32.6

34.8

31.5

30.4

Vekt miessi

20.2

25.0

19.0

17.3

 

 

 

 

 

16 - Munkavári siida

1.764

2.576

3.175

3.343

Vekt varit

25.0

34.7

30.5

26.5

Vekt aldu/rotnu

28.0

35.3

31.2

27.5

Vekt miessi

17.0

23.8

18.7

16.4

 

 

 

 

 

16 - Mákkaravjju siida

2.819

3.619

5.144

5.044

Vekt varit

27.4

29.5

29.0

30.1

Vekt aldu/rotnu

28.4

30.2

27.0

25.7

Vekt miessi

16.4

20.9

17.5

15.2

 

 

 

 

 

16 - Skuohtanjárgga siida

4.554

5.550

7.747

7.564

Vekt varit

22.5 (99/00)

29.6

25.7

24.3

Vekt aldu/rotnu

22.9

28.2

25.2

25.0

Vekt miessi

13.6

18.4

15.7

14.7

 

 

 

 

 

16 - Skáiddeduottar siida

2.941

3.763

4.101

4.317

Vekt varit

24.1

31.1

28.2

27.1

Vekt aldu/rotnu

27.6

29.6

28.8

26.4

Vekt miessi

15.6

20.5

18.4

17.8

 

 

 

 

 

16 - Márrenjárjja ja B.siida

1.670

2.390

3.585

3.631

Vekt varit

23.3 (99/00)

29.9

26.4

24

Vekt aldu/rotnu

25.7 (99/00)

29.3

25.7

27.1

Vekt miessi

14.8 (99/00)

20.8

16.8

15.2

 

 

 

 

 

16 - Jáhkenjárgga siida

1.382

1.421

2.481

1.959

Vekt varit

24.1 (99/00)

30.5

23.4

22.2

Vekt aldu/rotnu

28.5 (99/00)

31.7 (03/04)

25.3

25.4

Vekt miessi

15.1 (99/00)

18.2 (04/05)

16.0

14.6

 

 

 

 

 

16 - Rávdol siida

602

985

1.398

972

Vekt varit

30.0

32.3

28.8

27.7

Vekt aldu/rotnu

31.6

31.1

28.3

30.9

Vekt miessi

17.9

22.3

19.2

18.7

 

 

 

 

 

16 - Láhtin siida

1.397

1.504

2.623

2.637

Vekt varit

24.4 (99/00)

31.1

22.6

21.1

Vekt aldu/rotnu

26.5 (99/09)

30.8 (03/04)

26.5

23.7

Vekt miessi

14.9 (99/00)

21.4

15.7

15.1

 

 

 

 

 

16 - Njeaiddán siida

1.903

1.820

2.703

2.370

Vekt varit

23.4

35.1

27.0

25.3

Vekt aldu/rotnu

25.2

29.8 (03/04)

27.0

28.1

Vekt miessi

15.8

16.7 (04/05)

18.4

15.7

 

 

 

 

 

16 - Vuorje siida

1.776

1.574

2.899

2.909

Vekt varit

24,3 (99/00)

33.7

24.8

23.5

Vekt aldu/rotnu

28.7 (99/00)

33.3

26.8

24.9

Vekt miessi

16.6 (99/00)

23.1

16.5

14.3

Kilde: Ressursregnskapet for reindriftsnæringen

Her er hele ressursregnskapet

Korte nyheter