NRK Meny
Normal

Stortinget har behandlet saken om granskingskommisjon av fornorskning

I kveld avgjøres det om det blir opprettet en statlig kommisjon som skal granske et av Norges historiens mørkeste kapitler – den harde fornorskningspolitikken av samene og kvenene.

Sametinget følger med på stortingsbehandling

FØLGER DEBATTEN: Sametingets Arbeiderparti gruppes representanter, Jørn Are Gaski og Ronny Wilhelmsen, følger debatten på Stortinget.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

– Kongens unnskyldning var bare starten. Opprettelsen av institusjoner og unnskyldninger er ikke et oppgjør med fortiden, sier Sosialistisk Venstrepartis stortingsrepresentant Torgeir Knag Fylkesnes.

Fylkesnes er en av forslagsstillerne til at det skal opprettes en sannhetskommisjon om fornorskningen og den urett som ble begått mot samene og kvenene i Norge. Saken debatteres nå på Stortinget.

– En grundig gransking, altså en sannhets- eller rettferdighetskommisjon, er et oppgjør med fortiden. Det vil være med på å lege sårene som det samiske og kvenske folk har fått etter fornorskningstiden, sier Fylkesnes videre.

Arbeiderpartiets Martin Kolberg åpnet saken på Stortinget.

– En felles forståelse av en svært vanskelig fortid vil være et grunnlag for en forsoning mellom den norske, samiske og kvenske befolkning, sier Martin Kolberg (Ap) under åpningen av saken.

Kolberg er leder av Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité, som har kommet med sin innstilling til saken om en granskingskommisjon av fornorskningspolitikken i Norge.

Martin Kolberg fra Stortingets talerstol med stortingspresidenten i bakgrunnen

FRA TALERSTOLEN: Leder for Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité, Martin Kolberg (Arbeiderpartiet), åpnet saken under debatten på Stortinget.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Komiteen går inn for at det opprettes en slik kommisjon.

Sanner: – Satt punktum for fornorskningen

Kommunal- og moderniseringsminister, Jan Tore Sanner (Høyre), taler for at de institusjonene som er opprettet så langt er delvis oppgjør med fortiden.

– Det er behov for mer kunnskap og åpenhet. Regjeringen har tatt opp igjen Samerettsutvalget II, og ikke minst arbeidet med Hjertespråket som skal løfte det samiske språket, sier Sanner under stortingsdebatten.

Sanner har ansvaret for samiske saker i regjeringen.

– Vi har forhåpentligvis satt et punktum for fornorskningspolitikken. Vi har satt i gang tiltak for samisk språk og kultur, sier Sanner.

Sp foreslår et annet navn

Senterpartiets stortingsrepresentant Per Olaf Lundteigen foreslår at kommisjonen får navnet forsoningskommisjon.

– Sannhetskommisjon kan være et vanskelig og omfattende navn, sier Lundteigen fra talerstolen.

En av dem som er svært glad for at saken er kommet opp i Stortinget er Venstres representant Ola Elvestuen.

– Det er viktig å få fram hvordan fornorskningen har påvirket samer og kvener, men også hvordan den påvirker dem i dag, sier Elvestuen.

Gledet seg

Det var SVs Kirsti Bergstø og Torgeir Knag Fylkesnes som foreslo at Stortinget skal opprette en sannhetskommisjon for fornorskningspolitikk og urett begått mot det samiske og det kvenske folk i Norge.

– For at kommisjonen skal kunne gjøre en skikkelig jobb betyr det at ressurser, rammer og forankring skal være til stede, sier SVs stortingsrepresentant Bergstø.

Hun har gledet seg til stortingsdebatten i kveld.

– Dette er et historisk vedtak. Det handler om at vi som parlament og folkevalgte er nødt til å ta et ansvar i fellesskap for å gjøre opp status for fornorskningspolitikken og den urett som er begått.

FN-topp mener kommisjon er skritt i riktig retning

FNs spesialrapportør for urfolks saker, Victoria Tauli-Corpuz, har anmodet Norge om å igangsette en sannhets- og forsoningskommisjon.

– Kommisjonen må være uavhengig og må ha tilstrekkelige ressurser til å gjennomføre mandatet den skal ha, sier FN-toppen til NRK.

Stortinget har nå debattert ferdig saken. Senere i kveld vil avstemming gjennomføres.