Normal

FN: – Sannhetskommisjonen må få tilstrekkelige ressurser

FNs spesialrapportør ser positivt på forslaget om en sannhetskommisjon. I dag blir saken med stor sikkerhet vedtatt på Stortinget.

FNs spesialrapportør Victoria Tauli-Corpuz

Victoria Tauli-Corpuz, FNs spesialrapportør for urfolksrettigheter mener at etablering av sannhetskommisjonen er med på å kartlegge fortidens urett som er begått.

Foto: Åse Pulk / NRK

– Etableringen av en sannhetskommisjon et skritt i riktig retning, sier Victoria Tauli-Corpuz som er FNs spesialrapportør for urfolksrettigheter.

Hun mener en slik kommisjon vil bidra til å synliggjøre virkningen av politikken og gi en grundigere analyse om eller hvorvidt den fortsatt influerer statens handlinger mot den samiske befolkningen.

– Må være en uavhengig kommisjon

I forrige uke ble det klart at Stortinget kommer til å vedta forslaget om en granskningskommisjon som vil granske fornorskningen av samene og kvenene. Alle partene på Stortinget, unntatt Høyre og Fremskrittspartiet, støtter forslaget son vedtas i dag.

Victoria Tauli-Corpuz

Victoria Tauli-Corpuz, FNs spesialrapportør for urfolksrettigheter.

Foto: Samuel Frode Grønmo / NRK

Man har ikke tatt stilling til hva kommisjonen skal kalles, eller hva som skal komme ut av den. Slik står det i forslaget fra Stortingets kontroll – og konstitusjonskomite:

«Stortinget ber presidentskapet om å utarbeide et forslag til mandat for kommisjonen, dens navn og sammensetning.»

Tauli-Corpuz har klare forventninger til arbeidet med en sannhetskommisjon.

– Kommisjonen må være uavhengig og må ha tilstrekkelige ressurser til å gjennomføre mandatet den skal ha.

– Denne prosessen kan gi de utsatte en mulighet til å fortelle sine historier, og kan bidra til forsoning mellom samene og kvenene på den ene siden. Og majoritetsbefolkningen på den andre.

Ser frem i mot kveldens beslutning

Det var SVs Kirsti Bergstø og Torgeir Knag Fylkesnes som foreslo at Stortinget skal opprette en sannhetskommisjon for fornorskningspolitikk og urett begått mot det samiske folk i Norge.

Kirsti Bergstø

Kirsti Bergstø (SV) fremmet forslaget om en kommisjon som skal granske fornorskningen av samene.

Foto: Ksenia Novikova / NRK

– For at kommisjonen skal kunne gjøre en skikkelig jobb betyr det at ressurser, rammer og forankring skal være til stede, sier SVs stortingsrepresentant Kirsti Bergstø.

Hun gleder seg til stortingsdebatten i kveld.

– Dette er et historisk vedtak. Det handler om at vi som parlament og folkevalgte er nødt til å ta et ansvar i fellesskap for å gjøre opp status for fornorskningspolitikken og den urett som er begått.