Stort jordskred i Karasjok

Et stort jorskred ble utløst bare 20 meter fra Riksvei 92 mellom Karasjok og finskegrensen i ettermiddag. Statens Vegvesen har nå området under observasjon, og forsøker nå å lede de store vannmassene fra snøsmeltingen bort fra området. Riksveien er åpen for trafikk. Også i Nordkapp var det jordskred i helgen. NVE advarer mot stor jordskredfare i nord.