Hopp til innhold

Snøskuterfører omkommet i ulykke

En person er bekreftet omkommet, etter en snøskuterulykke på Ifjordfjellet.

Scooterulykke

Snøskuteren på ulykkestedet har tydelige skader.

Foto: Maret Biret Sara Oskal / NRK

Det var like før klokken ni i dag morges at politiet fikk nødanrop fra ulykkesstedet. Hovedredningsentralen Nord-Norge ble informert like etterpå, og det ble igangsatt redningsaksjon med Sea King helikopter fra Lakselv.

To personer har vært utsatt for en ulykke i området Eaštor, øst for Iskløvervannet på Ifjordfjellet i Øst-Finnmark. Ulykkesstedet er cirka 2,5 km fra Riksvei 98.

Begge er utenlandske statsborgere.

Den ene er bekreftet omkommet og er fraktet ned fra fjellet med helikopter.

Den andre personen skal ifølge politiet være uskadd, og blir tatt med til Tana lensmannskontor for avhør. Det var denne personen som meldte om ulykken.

– Vi vet foreløpig ikke hva som har skjedd, sier operasjonsleder Gunnar Øvergaard.

Politiet har iverksatt etterforskning. Pårørende er blitt varslet om ulykken.

Korte nyheter

 • Edtjieh bussem Altaste Oslose vuejieh

  Jirreden aereden tsåahka uktsie Per Aslak Luuso jïh gøøkte jeatja aelkieh bussem Altaste vuejieh. Dah edtjieh Oslose vuejedh dan åvteste dah sijhtieh almetjh viehkiedidh daelie gosse SAS ij haelehth.

  – Tjuerieh viehkiedidh gosse maehtieh, Luuso jeahta.

  Daelie gosse SAS streike åtna, gellie giertieh ij haelehth. Gellie almetjh daelie Luusose ringkieh dan åvteste dah sijhtieh meatan bussesne årroeh. Gellie aaj sijhtieh Osloste Altase dan mænngan dåeriedidh.

  Luuso ussjede dah akte dygne nuhtjieh Oslose, gosse dah leah golme vuejiji. ‘

  Lohkh vielie daaroen gïelesne daesnie:

 • Sámi magasiidna er konkurs

  Selskapet bak blant annet Sámi magasiidna isámi. Press AS ble i dag slått konkurs i Indre og Østre Finnmark tingrett. Det var to tidligere ansatte som begjærte selskapet konkurs skriver iFinnmark.

  – Vi er fremdeles på god fot, og vi har ingenting å skvære opp. Vi er nok alle lei oss for at dette ikke gikk, sier daglig leder og styreleder Jan Skoglund Paltto til iFinnmark.

  Rett før nyttår ble det klart at pressestøtten til magasinet sto i fare, og Paltto opplyste for sorenskriver Finn-Arne Schanche Selfors i dag at det nå er en gjeld på om lag fem millioner kroner. 4,4 millioner av disse er til Medietilsynet som har blitt krevd tilbakebetalt. Tilbakebetalingen kommer som følge av at Medietilsynet ikke mener magasinet oppfylte kravet om 48 årlige utgaver.

  Selskapet blir ansett som insolvent.

  Sámi ođasmagasiidna
  Foto: Fotomontasje: Medietilsynet