Nå skal det samiske i Alta styrkes

Sametinget og Alta kommune signerte en historisk samarbeidsavtale. – En gledens dag, sier lederen for sameforening.

Aili Keskitalo og Monica Nilsen signerer samarbeidsavtale

Her signerer ordfører i Alta kommune, Monica Nielsen og Sametingspresident Aili Keskitalo samarbeidsavtalen.

Foto: Berit Solveig Gaup / NRK

– Det er en flott dag, og jeg har sett frem til signeringen av avtalen, for den er viktig for Alta, sier kommunens ordfører.

I avtalen står det blant annet at det skal etableres en samisk barnehage innen 2020. Lærere skal få tilbud om etterutdanning i samisk språk og kultur. Og befolkningen skal få bruke samisk i møte med det offentlige.

Ordfører i Alta kommune, Monica Nielsen, sier det er flere samisktalende barn i Alta enn i Karasjok.

– Vi er jo en stor befolkning her i Alta, og vi har snart 300 elever som får en eller annen form for samisk på skolene, og det syns jeg er veldig bra, sier hun.

Etter signeringen av samarbeidsavtale

Sametingspresidenten, Aili Keskitalo og ordfører i Alta kommune, Monica Nielsen etter signeringen av samarbeidsavtalen.

Foto: Berit Solveig Gaup / NRK

Jobbet i 10 år med avtalen

Sametingspresident Aili Keskitalo sier at i avtalen er det blant annet nevnt barnehageplass, opplæringstilbud, helsetjenestetilbud, kulturtilbud og samiske stedsnavn.

– Det som er så bra med avtalen er at Alta kommune og Sametinget kan jevnlig møtes, løfte andre muligheter og utfordringer som er knyttet til våre felles interesser, og som berører samene i Alta, sier Sametingets president Aili Keskitalo.

Keskitalo sier mye har skjedd siden de begynte å diskutere samarbeidsavtalen.

– Vi har jobbet med avtalen i 10 år, så det har vært en lang prosess. Det har vært positiv fremgang i Alta, og i dag er Alta en viktig samisk kommune, sier Keskitalo.

En gledens dag

Leder for Alta sameforening Brita Julianne Skum

Leder for Alta sameforening Brita Julianne Skum, sier avtalen styrker det samiske i Alta.

Foto: Eirik Larsen / Sámediggi - Sametinget

Leder for Alta sameforening Brita Julianne Skum, sier dette er en gledens dag og at avtalen gir mye positivet hos samene i Alta.

– Vi vet hvordan det har vært her før i tiden og i hele Finnmark. Jeg tror avtalen styrker det samiske i Alta og som synliggjør vårt kultur, sier hun.

4. klasseelevene ved Komsa skole, Maila og Mathea var kommet for å se når avtalen ble underskrevet av ordføreren og Sametingspresidenten. Men de to var ikke helt sikker på hva som skjedde.

–Vi er ikke helt sikre, men vi tror det en slags avtale de har underskrevet.

Maila og Mathea i Alta under signeringen av avtale

Maila og Mathea var kommet for å se når samarbeidsavtalen ble underskrevet.

Foto: Berit Solveig Gaup / NRK

Årlig diskusjon

Arbeiderpartiets sametingsrepresentant, Ronny Wilhelmsen, sier avtalen er en stadfesting av samarbeidet som har vært til nå, men samtidig er det en symbolsk handling.

– Alle blir klar over at det er en avtale mellom Sametinget og Alta kommune. Det tror jeg er veldig viktig for den samiske befolkningen som lever i Alta, sier Wilhelmsen.

Wilhelmsen understreker at avtalen gjør at det samiske i Alta vil bli diskutert hvert år.

Folkemengde i Alta under signeringen av samarbeidsavtale

Folkemengde samlet for å se avtalen bli underskrevet.

Foto: Berit Solveig Gaup / NRK