Hopp til innhold

Nå skal det samiske i Alta styrkes

Sametinget og Alta kommune signerte en historisk samarbeidsavtale. – En gledens dag, sier lederen for sameforening.

Aili Keskitalo og Monica Nilsen signerer samarbeidsavtale

Her signerer ordfører i Alta kommune, Monica Nielsen og Sametingspresident Aili Keskitalo samarbeidsavtalen.

Foto: Berit Solveig Gaup / NRK

– Det er en flott dag, og jeg har sett frem til signeringen av avtalen, for den er viktig for Alta, sier kommunens ordfører.

I avtalen står det blant annet at det skal etableres en samisk barnehage innen 2020. Lærere skal få tilbud om etterutdanning i samisk språk og kultur. Og befolkningen skal få bruke samisk i møte med det offentlige.

Ordfører i Alta kommune, Monica Nielsen, sier det er flere samisktalende barn i Alta enn i Karasjok.

– Vi er jo en stor befolkning her i Alta, og vi har snart 300 elever som får en eller annen form for samisk på skolene, og det syns jeg er veldig bra, sier hun.

Etter signeringen av samarbeidsavtale

Sametingspresidenten, Aili Keskitalo og ordfører i Alta kommune, Monica Nielsen etter signeringen av samarbeidsavtalen.

Foto: Berit Solveig Gaup / NRK

Jobbet i 10 år med avtalen

Sametingspresident Aili Keskitalo sier at i avtalen er det blant annet nevnt barnehageplass, opplæringstilbud, helsetjenestetilbud, kulturtilbud og samiske stedsnavn.

– Det som er så bra med avtalen er at Alta kommune og Sametinget kan jevnlig møtes, løfte andre muligheter og utfordringer som er knyttet til våre felles interesser, og som berører samene i Alta, sier Sametingets president Aili Keskitalo.

Keskitalo sier mye har skjedd siden de begynte å diskutere samarbeidsavtalen.

– Vi har jobbet med avtalen i 10 år, så det har vært en lang prosess. Det har vært positiv fremgang i Alta, og i dag er Alta en viktig samisk kommune, sier Keskitalo.

En gledens dag

Leder for Alta sameforening Brita Julianne Skum

Leder for Alta sameforening Brita Julianne Skum, sier avtalen styrker det samiske i Alta.

Foto: Eirik Larsen / Sámediggi - Sametinget

Leder for Alta sameforening Brita Julianne Skum, sier dette er en gledens dag og at avtalen gir mye positivet hos samene i Alta.

– Vi vet hvordan det har vært her før i tiden og i hele Finnmark. Jeg tror avtalen styrker det samiske i Alta og som synliggjør vårt kultur, sier hun.

4. klasseelevene ved Komsa skole, Maila og Mathea var kommet for å se når avtalen ble underskrevet av ordføreren og Sametingspresidenten. Men de to var ikke helt sikker på hva som skjedde.

–Vi er ikke helt sikre, men vi tror det en slags avtale de har underskrevet.

Maila og Mathea i Alta under signeringen av avtale

Maila og Mathea var kommet for å se når samarbeidsavtalen ble underskrevet.

Foto: Berit Solveig Gaup / NRK

Årlig diskusjon

Arbeiderpartiets sametingsrepresentant, Ronny Wilhelmsen, sier avtalen er en stadfesting av samarbeidet som har vært til nå, men samtidig er det en symbolsk handling.

– Alle blir klar over at det er en avtale mellom Sametinget og Alta kommune. Det tror jeg er veldig viktig for den samiske befolkningen som lever i Alta, sier Wilhelmsen.

Wilhelmsen understreker at avtalen gjør at det samiske i Alta vil bli diskutert hvert år.

Folkemengde i Alta under signeringen av samarbeidsavtale

Folkemengde samlet for å se avtalen bli underskrevet.

Foto: Berit Solveig Gaup / NRK

Korte nyheter

 • Anna Granefjell dan jaepien åarjelsaemien kultuvrebaalhkam åådtje

  Baalka Raasten Rastah'sne juekieji.

  Jurye jiehtieh "Dïhte vihkeles goh gïele-, kultuvre- jïh vuekieguedtijem orreme, dovne sov dajveektievoetesne jïh åarjelsaemien sïebredahken åvteste."

  Granefjell lïj NRK'n voestes åarjelsaemien journaliste, skïemtjesåjhtere, lohkehtæjja, jarkoestæjja, vytnesjæjja jïh organisasjovnebarkije.

  Bilde av Anna Granefjell, vinneren av sørsamisk kulturpris 2023.
  Foto: Solveig Norberg / NRK
 • Sortland: Kommuneoverlege fraråder å drikke vann fra naturen

  Onsdag meldte Folkehelseinstituttet (FHI) at det har vært en økning i antall personer smittet av harepest.

  Det var meldt om 54 personer som var smittet av harepest i august og september, med totalt 70 personer hittil i 2023.

  Høsten er nemlig høysesong for harepest, og nå er den også påvist i Sortland.

  Mattilsynet opplyste fredag at de hadde fått positivt prøvesvar på en hare funnet i Spjutvika. Det skriver Bladet Vesterålen.

  Harepest, tularemi, kan gi langvarig sykdom hos mennesker. Mennesker kan smittes gjennom å drikke vann i naturen, eller ved kontakt med gnagere og deres ekskrementer.

  Kommuneoverlegen anbefaler følgende forholdsregler:

  – Ikke drikk vann direkte fra naturen. Vannet kan drikkes etter koking eller annen desinfeksjon.

  – Unngå kontakt med syke eller døde harer og smågnagere. Bruk hansker hvis du må håndtere døde dyr og husk god håndvask etterpå.

  – Brønner eller oppkommer må sikres mot inntrenging av overflatevann og mot dyreliv som smågnagere og fugler. Inspiser brønner og oppkommer jevnlig. Fjern døde dyr eller annen synlig forurensning umiddelbart, og ikke drikk eller bruk vannet før det er gjort tiltak for å sikre at vannet er trygt

  – Ikke fei opp smågnagerlort (for eksempel muselort i hytta), men bruk heller en fuktig klut, og beskytt hendene med gummihansker.

  – Unngå å bli slikket av hunder og katter som nylig har vært i kontakt med et dødt eller sykt dyr, da de kan ha fått bakterien i munnhulen.

  Harepest
  Foto: Knut Fredrik Øi
 • Eieren fant elghund sin skutt

  Torsdag morgen fant jegerkollega og hundeeier Magnar Aslaksen en sørgelig opplevelse da hans elghund Loke (nær 2 år gamle) ble funnet død.

  Aslaksen var i fangst onsdag og dro med hunden sin fra hytta sin ved Idjajávrris til Nieiddaidvári fangstområde. Etter å ha gått i noen timer satte Aslaksen seg i en sandstrand for å koke kaffe. Hunden roet seg ned etter nærmere en halv time, før den luktet en elg og dro av gårde, som var siste gang Aslaksen så hunden i live.

  – Klokka var allerede litt over seks og det begynte å bli mørkt. Da jeg kom til stedet der hunden var, var det mørkt og jeg fant ikke hunden, selv om WeHunt viste at hunden var der. Det viste seg senere at jeg hadde gått bare noen få meter unna. Jeg ga opp og dro tilbake til hytta der jeg overnattet. Neste morgen dro jeg for å lete igjen, og da fant jeg hunden. Den var skutt, og det var et enormt hull rett mellom øynene, forteller Aslaksen.

  – Det første jeg tenkte på da jeg så det, var at det må ha vært en elg tyv i området og at hunden hadde funnet den. Heldigvis tok jeg en kaffepause og ble ikke med hunden, ellers kunne jeg også kanskje blitt skutt, sier Aslaksen alvorlig til Ávvir

  Aslaksen tok hunden med seg til hytta der han ringte politiet.

  Hunden ble funnet om lag 2,5 kilometer fra bilveien. Stedet ligger cirka to mil fra Karasjok, mot Lakselv. Politiet oppfordrer publikum som vet noe til å ta kontakt med dem. Dette skrev Ávvir