Hopp til innhold

Slår helse-alarm

Fylkesmannen og Helsetilsynet er bekymret for om folk i Karasjok har et godt nok tilbud.

Karasjok

I «samenes hovedstad» klager folk på helse- og omsorgstilbudet.

Foto: Sigve Nedredal / NRK

Tor Stafsnes

Assisterende fylkesmann Tor Stafsnes.

Foto: Fredrik Norum / NRK

– Kommunen holdt ikke tilstrekkelig kvalitet på områdene den er pålagt til å holde innenfor helse- og sosiallovgivningen. Når tilsynsmyndigheten ber om et møte så er det fordi vi mener at jobben ikke gjøres godt nok, sier assisterende fylkesmann i Finnmark, Tor Stafsnes til NRK.

Helsetilsynet og fylkesmannen har tilbudt hjelp til Karasjok kommune, og har allerede møttes for å finne ut hva som må gjøres. Begge parter betegner møtet som konstruktivt.

– Vi ble enige om at kommunen skulle jobbe videre med å finne ut hvordan man skal løse disse, sier Stafsnes.

– Forbanna plikt til å komme med oppstøt

Saken ble reist mens Kjell Harald Sæther (Ap) fortsatt var ordfører og hadde det øverste politiske ansvaret.

Kjell Sæther

Tidligere ordfører Kjell Harald Sæther.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK
Anne Toril Eriksen Balto

Ordfører Anne Toril Eriksen Balto.

Foto: Tor-Emil Schanche / NRK

Han kommenterer initativet fra tilsynsmyndighetene slik:

– Det er fylkesmannens forbanna plikt å komme med sånne oppstøt av og til.

Den nye ordføreren, Anne Toril Eriksen Balto (Sp) sier til NRK at kommunen har tatt tak i bekymringsmeldingen fra fylkesmannen og Helsetilsynet.

– Det er veldig beklagelig at man ikke har gode nok systemer til at folk får de lovpålagte tjenestene de har krav på. Nå jobber vi med å få disse på plass, sier hun til NRK.

Ordføreren har bedt om en fullstendig oversikt over alle pålegg og frister som kommunen har fått innenfor samtlige sektorer.

Gamle pliktbrudd

I brevet skriver fylkesmannen i Finnmark og Helsetilsynet:

«Med bakgrunn i gjennomførte tilsyn og rettighetsklager har vi for Karasjoks del avdekket og kommunisert avvik og pliktbrudd i forhold til styringssystem og tjenester til enkeltpersoner.»

– Det viser seg at avvikene som var avdekket gjennom tilsyn, ikke var lukket, forteller assisterende fylkesmann Tor Stafsnes.

I en av rapportene vises det til avvik fra 2007, men disse har ikke kommunen klart å lukke. Nå har kommunen fått klar beskjed om å gjøre rede for hvordan pliktbruddene skal lukkes.

Helsetilsynet og fylkesmannen skriver også at de mottar henvendelser fra enkeltpersoner som beskriver at de ikke får de tjenestene de har vedtak på eller at søknader ikke blir behandlet.

– Ingen dramatikk

Tidligere ordfører Kjell Sæther forstår at overordnede myndigheter må ta sine oppgaver på alvor. Samtidig forklarer han omfanget av klagene på denne måten:

– Man har alltids grunn til å klage, men i en velferdskommune og i en velferdsstat har man mer krav; man er mye mer kravstor og man har mye lettere for klage, sier Sæther som understreker at Karasjok har gode tilbud til sine innbyggere.

Han sier videre at kommunen har tatt tak i disse forholdene for å bedre på situasjonen.

– Men det er ikke en dramatisk situasjon i Karasjok kommune. Rettssikkerheten for folk er ikke mer truet her enn i hvilken som helst annen norsk kommune, sier han til NRK.

Kommunen betegner seg selv som «samenes hovedstad» blant annet på sin hjemmeside . Sæther er en av dem som lanserte Karasjok som dette.

– Bekymrer meg at fylkesmannen er bekymret

I brevet heter det videre:

«Fylkesmannen/Helsetilsynet i Finnmark er bekymret for om Karasjok kommune i denne situasjonen er i stand til å gi sine innbyggere forsvarlige tjenester, og om rettssikkerheten for disse blir ivaretatt.»

Ragnhild Vassvik Kalstad (Ap) var leder i hovedutvalget for helse og omsorg i forrige periode.

– Innholdet i brevet er alvorlig, og det bekymrer meg at fylkesmannen og helsetilsynet bekymrer seg så mye, sier hun til NRK.

Hun sier at hun ikke var klar over at omfanget var så stort at tilsynsmyndighetene så grunn til å skrive et strengt brev til kommunen.

Hilda Vuolab

Rådmann Hilda Vuolab.

Foto: Elvi Rosita Norvang / NRK

Rådmann Hilda mener saken er alvorlig.

– Det er en av de store utfordringene vi sliter med i dag, sier hun til NRK.

Hun mener rettssikkerheten til folk vil være truet fordi kommunen ikke får behandlet søknader om hjelp og bistand raskt nok.

– Det er en ganske alvorlig situasjon, og det jobber vi med nå, og det har vi jobbet mye for å få rettet opp, sier Vuolab.

Fylkesmannens og Helsetilsynets initativ om bistand kom lenge før Karasjok kommune begynte på kuttene for neste år.

Korte nyheter

 • Øker bemanningen i kampen mot fiskesmugling

  Tollvesenet øker bemanningen ved Narvik/Bjørnfjell tollstasjon for å forhindre smugling av fisk over grensa, skriver Fremover.

  Smugling av fisk er et utbredt problem. Utenlandske turister har lov til å ta med seg 18 kilo hvitfisk ut av Norge, men hvert år stoppes mange turistfiskere med for mye fisk i bagasjen.

  For eksempel stoppet tollerne i Junkerdalen en bil med over 700 kilo fisk i mars.

  – Fisk er et satsingsområde for Tollvesenet, sier seksjonssjef ved tollstasjonen Reidar Krogstad til Fremover.

  Dersom du blir stoppet med for mye fisk på vei over grensa, er startboten på 8.000 kroner. Videre øker boten med 200 kroner per kilo.

  – Men det virker som om bøtene ikke svir nok. Det mest absurde er at noen av de som blir tatt, betaler bøtene kontant. Når de kan cashe ut på den måten, er det fristende å tro at de gambler på at de kan bli tatt. Jeg tør ikke tenke på hvor mye de som ikke har blitt tatt ellers, har fått med seg ut av landet, sier Krogstad til avisen.

  Filetbeslag på Bjørnfjell tollsted
  Foto: Narvik tollsted
 • Topp nummer 9 for Kristin Harila

  Klatreren Kristin Harila og Tenjen Sherpa nådde toppen av verdens åttende høyeste fjell i natt. Manaslu i Nepal rager 8163 meter over havet, og er fjell nummer 9 i Harilas verdensrekordforsøk. Nå gjenstår fem topper over 8000 meter. Harila og laget hennes har fire måneder på seg til å slå den gamle rekorden, men de har allerede annonsert at de vil gjøre det på vesentlig kortere tid – kun tre måneder i alt.

  Kristin Harila, her i Katmandu tidligere denne måneden, siktet mot verdensrekord.
  Foto: Niranjan Shrestha / AP
 • Turisttat reagerejit: – Sii oidne dušše duohtavuođa

  Cruise-turisttat MS "Boletti" fatnasis ožžo veahá erenoamáš álggu beaivvái go oidne bossubivddu Honnesvági báikkis.

  Brihttalaš guossit reagerejedje iešguđetládje – muhtumiid mielas lei gelddolaš ja earát ges eai háliidan oaidnit go njuvve bosu.

  Visit Nordkappa beaivválaš jođiheaddji Martin Hansen deattuha ahte lea dárbu ipmirdit ja lohká ahte:

  – Mii árvvusatnit sin geat ellet mearas, muhto seammás ferte leat lohpi lohkat ahte bossubivdu ja cruisefatnasat eai heive nu bures oktii.

  Skiipahoavda Nils Jørgen Nilsen lohka ahte turisttat han dušše oidne duohtavuođa ja kommentere:

  – Ii leat mihkkege maid mii sáhttit čiegadit. Mii bivdit lobálaččat, muhtumat liikojit ja muhtumat eai liiko.