Hopp til innhold

Avdekket flere lovbrudd: – Jeg vet at enkelte elever ikke har det bra

Fylkesmannen i Troms og Finnmark er bekymret for elevenes ve og vell på Karasjok skole. Elevrådsleder Julia Somby mener skolen må ta tak.

Julia Somby og Stine Viktoria Thomassen

Julia Somby og Stine Viktoria Thomassen er elever ved skolen, som nå er under lupen til Fylkesmannen.

Foto: Marit Sofie Holmestrand / NRK

– Det er kjempealvorlig at vi vet at det er barn i Karasjok som ikke har det trygt og godt på skolen, sier leder for skoleseksjon hos Fylkesmannen i Troms og Finnmark, Liv-Inger Rystrøm, om at Karasjok kommune ikke følger opplæringsloven.

I en tilsynsrapport fra fylkesmannen kommer det fram at det er avdekket fire lovbrudd og 20 korreksjonspunkter ved barne- og ungdomsskolen i Karasjok.

Det ble under tilsynet undersøkt om Karasjok skole oppfyller pliktene til å følge med og gripe inn, varsle, undersøke og sette inn tiltak ved mistanke eller kjennskap til at en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø.

I konklusjonen kommer det blant annet fram at rektor ikke sikrer at alle som jobber på skolen, følger med på om elevene har et trygt og godt skolemiljø, og at de følger spesielt godt med på elever som kan være særskilt sårbare.

Dette er ikke første gang både skolen, og kommunen, har fått slakt av fylkesmannen. NRK skrev en lengre artikkel om problemene på skolen i Karasjok i 2018, men fortsatt er ikke ting på stell.

UTENFOR SKOLEKANTINA I KARASJOK

I en tilsynsrapport fra fylkesmannen kommer det fram at det er avdekket fire lovbrudd og 20 korreksjonspunkter på denne skolen.

Foto: NRK

Fanger ikke opp barn

Rystrøm trekker også fram at rektoren på skolen ikke sørger for at alle som jobber på skolen, griper inn mot krenkelser som for eksempel mobbing, vold og diskriminering, dersom det er mulig.

Nå håper lederen for skoleseksjon at rektor, kommunen, foreldrene og elevene sammen kan finne et godt system.

– Vi er bekymret for elevene som går på Karasjok skole, for de har ikke et system som fanger opp barn som ikke har det trygt og godt, sier Rystrøm.

Julia Somby er elevrådsleder ved Karasjok ungdomsskole.

Julia Somby er elevrådsleder på Karasjok ungdomsskole. Hun mener det er uheldig at skolen ikke følger opp elever som faller utenfor.

Foto: Privat

Bekymret

Elevrådsleder på Karasjok skole, Julia Somby, syns det er svært dårlig at skolen ikke klarer å ta vare på elevene som sliter eller som blir mobbet.

Selv har hun det bra på skolen, men Somby har registrert at det ikke gjelder alle på skolen.

– Jeg vet at enkelte elever ikke har det så bra. Det ender opp at de får mye fravær og er borte fra skolen. Det er svært dumt at noen elever har det sånn, sier Somby, som er klar på at de som underviser og har et lederansvar må ta ansvar.

– Lærerne må skjerpe seg. De må tenke på elevene og legge merke til hvordan de har det hver dag.

Julia Somby sier at elevrådet nå vil jobbe for å få på plass flere sosiale arrangementer for elevene, men at administrasjonen burde bruke elevrådet mer for å finne løsninger og tiltak.

– Det er det elevrådet handler om.

Karasjok barneskole

Det er blitt avdekket at skoleledelsen og kommunen ikke følger opp elevene som faller utenfor på barne- og ungdomsskolen i kommunen.

Foto: EWA-MARI HEDMAN / NRK

– Vi må ha ting på stell

Rektor på skolen i Karasjok, Jan-Gunnar Johansen, sier at de jobber med å rette opp i bruddene som ble avdekket i rapporten.

– Vi kommer til å rette opp det de reglene de har påpekt, for det er helt klart at vi må ha ting på stell her, sier Johansen om det som har blitt avdekket på hans skole.