Hopp til innhold

Foreslår å selge kulturhuset

Salg av kulturhuset er et av de omfattende kuttforslagene formannskapet i Karasjok kommer med for å redde kommuneøkonomien.

Kulturhuset i Karasjok

Kulturhuset i Karasjok kan snart være til salgs.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Formannskapet i Karasjok kommune foreslår blant annet å selge Karasjok kulturhus, selge utleieboliger, kutte politikerutgifteftene og kutte stillinger som hører under sentraladministrasjonen og vaktmestertjenesten.

Formannskapet foreslår derimot å beholde eller iverksette nye tiltak i forhold til blant annet Krisesenteret, skolehelsesøstertjenesten og hjelpepleierstillinger.

Kommunen må gjennomføre innsparinger på 15 millioner kroner for å unngå å havne under fylkesmannens administrasjon - den såkalte ROBEK-lista.

Gårsdagens formannskapsmøte varte helt til klokken 23.30. Det var på forhånd forventet at gårsdagens formannskapsmøte ville bli svært krevende, da en av sakene som stod på agendaen var hvilke tiltak som må gjøres for å berge kommuneøkonomien.

Korte nyheter

 • Gearggus vuolláičállit ovttasbargošiehtadusa

  Sámediggi lea čađahan gulahallanproseassa sámi valáštallan birrasiin máŋggaid jagiid badjel, ja lea dál gearggus vuolláičállit ovttasbargošiehtadusa Sámi Valáštallan Lihtuin. Dáinna ođđa valáštallan šiehtadusain lea Sámediggi gearggus searvat bargui loktet sámi valáštallama politihkalaš dásis, dieđiha Sámediggi preassadieđáhusas.

 • Meannuda ođasmahttojuvvon oahpponeavvoráhkadeami doaibmaplána

  Norgga stáda bealis lea unnon ruhtajuolludeapmi sámi oahpponeavvuid váste, mii dagaha ahte Sámediggi šaddá rievdadit vuoruheami sámi oahpponeavvuid ektui. Sámedikki dievasčoahkkin meannuda dán vahku ođasmahttojuvvon oahpponeavvoráhkadeami doaibmaplána 2020-2024, mii galgá sihkkarastit ahte sámi oahpponeavvuid ráhkadeamis lea buorre kvalitehta. – Lea dárbbašlaš buoridit buot lađđasiid oahpponeavvoráhkadeamis, dadjá sámediggeráđđi Mikkel Eskil Mikkelsen (NSR), čállá Sámediggi preassadieđáhusas.

  Sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen (NSR).
  Foto: Vaino Rensberg / Sametinget
 • Mátta-Várjjaga gielda ovttasbargagoahtá Sámedikkiin

  Ovttasbargosoahpamuš Mátta-Várjjaga gieldda ja Sámedikki gaskkas lea dál sáddejuvvon gulaskuddamiidda.

  Soahpamuša mihttun lea láhčit ovttasbargodili seailluhit ja ovdánahttit sámi giela ja kultuvrra gielddas.

  Soahpamuš nanne earret eará dan ahte Mátta-Várjjat lea oassin árbevirolaš sámi guovllus. Okta mihttomearri lea ásahit nuortalaš- ja davvisámegiel giellaguovddáža.

  Gulaskuddanáigemearri lea ođđajagimánu 27. beaivve 2023.

  Sameflagg
  Foto: Máret Biret Sárá Oskal / NRK