Hopp til innhold
Julia Somby og Stine Viktoria Thomassen

Avdekket flere lovbrudd: – Jeg vet at enkelte elever ikke har det bra

Fylkesmannen i Troms og Finnmark er bekymret for elevenes ve og vell på Karasjok skole. Elevrådsleder Julia Somby mener skolen må ta tak.

Blodprøver

Kriserammet kommune betalte 800 kroner i timen for sykepleiere for å berge sommeren

Vanligvis er timelønnen langt under 300 kroner timen for sykepleierne.

Monica Mæland

Gir Karasjok 11 millioner i krisehjelp

Krisen har vært langvarig i Karasjok kommune. Men nå får kommunen nesten 11 millioner kroner ekstra til prosjekt «Framtidas Karasjok».

Ole og Biret Ánne Tretteskog

Biret Ánne (89) lea buozas muhto ferte dikšut iežas isida

Fylkkamánni áigu guorahallat Kárášjoga dearvvašvuođafálaldagaid.

Ordfører Svein Atle Somby står ved en hvit vegg og ser til siden for kamera

Ordfører i Karasjok til sine innbyggere: – Jeg beklager

– Det skal nok bli bedre, det lover jeg, sier Karasjok-ordfører Svein Atle Somby. Politikerne i kommunen har sendt ut SOS-signal til både fylkesmannen og regjering, fordi kommunen er ute av kontroll.

Svein Somby, ordfører i Karasjok og kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland

Monica Mæland lover hjelp til fattig kommune i krise

Problemene har hopet seg opp de siste årene i den kriserammede kommunen Karasjok. Varaordfører skylder på forholdet med administrasjonen.

Sametinget med Karasjok bygda i bakgrunnen

Lutfattig kommune i krise – Fylkesmannen slår alarm

En kommune ute av styring går ut over innbyggernes rettssikkerhet i Karasjok. Nå ber Fylkesmannen departementet om å gripe inn.

Helsemedarbeider leier en eldre kvinne.

Sykepleierkrise: – Situasjonen blir bare verre og verre

Mangelen på sykepleiere og spesialsykepleiere i Norge har økt kraftig. Og situasjonen ser ut til å forverre seg.

Karasjok koallisjon, Ap, Sp og FSL

Her er arbeidet som venter, jenter

Disse skal styre Karasjok kommune de fire neste årene. Flere rapporter som avdekker store og omfattende utfordringer, vil prege hverdagen til politikerne.