Hopp til innhold

Sjarkfiskere: – Vi sitter igjen med ei «sult-i-hjel lønn»

Norge tar torsken fra fiskere i nord og gir den til EU-flåten.

Robert Pettersen Johansen og Ulf Inge Johansen leverer fisk

KJEMPER FOR Å OVERLEVE: – Dramatiske kutt i årets torskefiske, gjør det vanskelig for sjarkfiskere å overleve. Derfor har vi ikke lenger råd til å ha mannskap om bord på båtene, noe som utgjør en sikkerhetsrisiko, sier Ulf Inge Johansen (t.h.) i Nervei Fisk AS.

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

Fisker Ulf Inge Johansen fra Gamvik kommune i Finnmark, er en av de mange sjarkfiskere i nord som reagerer kraftig på den årlige byttehandelen mellom Norge og EU.

– I realiteten er det vi som gir torsk i Barentshavet til EU-flåten, og så får vi i bytte fiskeslag som bare sørnorske fiskere drar nytte av. Dette er fiskeslag som i hovedsak fanges av trålere, og som vi fjordfiskere kan se langt etter, mener Johansen.

Byttehandel for åtte milliarder kroner

Det var før jul at EU og Norge ble enige om årets fiskeriavtale. Verdien av fellesbestandene og kvotebytte er beregnet til å være omtrent åtte milliarder kroner.

EU får kvoter på torsk, sei og hyse i Barentshavet, samt en del kvoter på fisk i Nordsjøen. Norge får kvoter på kolmule, blåkveite og andre bestander i EU-farvann, samt en del av EUs kvoter i farvannet utenfor Grønland.

– Blodig urettferdig

Sverre Kimo Pedersen på kongekrabbefiske

MINDRE LØNNSOMT: Fjordfiskere blir utsatt for store kutt ikke bare torskekvoter, men også i kongekrabbekvoter. Dette skaper stor usikkerhet, og en nedverdigende inntekt, sier fisker Sverre Kimo Pedersen.

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

– Ordningen oppfattes som meget urettferdig for oss sjarkfiskere i nord. Og den ble ikke mindre etter at fiskeriministeren samtidig kuttet torskekvotene til sjarkfiskere på grunn av tidligere overfiske, sier Johansen.

Også fjordfisker Sverre Kimo Pedersen fra Tana reagerer med vantro på kvotekuttet og byttehandelen.

– Mens regjeringen slår beina under på småbåtene, får trålere en julegave i byttehandel med EU. Dette er blodig urettferdig, og resultatet er at sjarkfiskere sitter igjen med ei «sult-i-hjel lønn», raser Pedersen.

Halvert lønn

I fjor fikk han fiske nesten 37 tonn torsk. Årets kvote er blitt redusert til 21 tonn, inkludert kystfiskekvoten.

– Dette betyr i realiteten at min inntekt fra torskefiske er blitt halvert med et pennestrøk fra cirka 600.000 kroner til knappe 300.000 kroner. Det går en grense for hvor mye en yrkesgruppe kan tåle, mener Pedersen.

Kollega Ulf Inge Johansen er enig, og ønsker å avvikle bytteordningen med EU slik den nu fungerer.

– En reell byttehandel skal gagne alle parter, det gjør den ikke i dag. Fisken flyttes fra de mange til nytte for noen få trålere, mener Johansen.

Folkerettslige forpliktelser

Harald T. Nesvik

VIL IKKE SVARE: Mens kyst- og fjordfiskere i Nord raser, vil ikke fiskeriminister Harald Tom Nesvik ikke si noe om dagens kvotebytte med EU er urettferdig.

Foto: Morten Andersen / NRK

Fiskeriminister Harald T. Nesvik (Frp) sier at Norge har en folkerettslig forpliktelse til å tilby EU ca. fire prosent av den norske torskekvoten. Som kompensasjon må EU tilby Norge andre fiskemuligheter.

– I de senere årene har imidlertid EU ikke kunnet eller ønsket å bytte til seg hele kvantumet som Norge må tilby, så slik sett har faktisk overføringene vært noe mindre enn det vi avtalemessig sett er forpliktet til, sier Nesvik.

Han mener at kvotebyttet med EU er en sentral del av samarbeidet mellom EU og Norge, og kan derfor ikke uten videre avvikles uten å påvirke samarbeidet med EU på andre områder.

EUs torskekvote i norsk sone i Barentshavet

År:

Kvotestørrelse:

2000:

16.150 tonn

2001:

16.355 tonn

2002:

16.355 tonn

2003:

16.350 tonn

2004:

20.120 tonn

2005:

19.500 tonn

2006:

18.920 tonn

2007:

16.974 tonn

2008:

17.057 tonn

2009:

19.324 tonn

2010:

20.050 tonn

2011:

12.127 tonn

2012:

16.309 tonn

2013:

18.202 tonn

2014:

20.524 tonn

2015:

22.036 tonn

2016:

19.900 tonn

2017:

23.002 tonn

2018:

23.002 tonn

2019:

21.518 tonn

Korte nyheter

 • En person til sykehus etter trafikkulykke

  En person blir flydd til sykehus med helikopter etter trafikkulykken på E6 ved Indre Kjerringdal i Langfjorden i Alta, ifølge politiet i Finnmark på Twitter. Trafikken på veien dirigeres i påvente av bilberging.

 • Njulgen boastut čállojuvvon šilttaid

  Dál lea Stáhta geaidnodoaimmat divvon dáid boastut čállojuvvon šilttaid Evenáššis, Nordlánddas. Šilttat leat čužžon masa vihta jagi. Várdobáikki sámi guovddáža báikenammalávdegoddi lea máŋgii cuiggodan dán ja dáhttun divvut dáid. Lávdegotte-jođiheaddji Gudmund Johnsen lea duhtavaš.

  – Dat orru hui vuogas, viimmat leat guldalan min. Dát lea leamaš lossa proseassa, go bohtet boastut čállojuvvon namat, seammás go báikenammalávdegoddi geahččala oažžut dáid riekta čállojuvvon, dadjá Johnsen.

  Lidaláddi / Liland
  Foto: Mathis Eira / NRK
 • Badjel 14 miljon ruvnnu oahpponeavvuide

  Sámediggi juolluda 14.366.000 ruvnnu ođđa oahpponeavvuide, čállá Sámediggi preassadieđáhusas.

  Dál buvttadišgohtet oahpponeavvuid lullisámegiel fágas 1. - 4. ceahkkái, julevsámegiel nubbingiellan vuođđooahpahussii ja davvisámegiella nubbingiellan joatkkaskuvladásis, čállá Sámediggi.

  – Lea dehálaš buvttadit oahpponeavvuid buot golmma sámegillii, dárbu ođasmahtton ja áigeguovdilis oahpponeavvuide lea stuoris. Lean duhtavaš go vuoruhuvvojit oahpponeavvut sihke vuosttaš- ja nuppegielagiidda, dadjá sámediggeráđđi Mikkel Eskil Mikkelsen.

  Sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen (NSR).
  Foto: Vaino Rensberg / Sametinget