NRK Meny
Normal

Sier nei til Nussir

– Regjeringen begår brudd på folkeretten når det ikke er innhentet informert samtykke, og ikke har konsultasjoner med rettighetshavere eller Sametinget, mener Arbeiderpartiets sametingsgruppe, som ikke samtykker til driftkonsesjon til Nussir ASA.

Arbeiderpartiets sametingsgruppe 2013-2017

Arbeiderpartiets sametingsgruppe 2013-2017

Foto: Åse Pulk/NRK

– Regjeringen skyver reindriftsamer foran seg i vanskelige saker, sier Mariann W. Magga i Arbeiderpartiets sametingsgruppe. Hun er leder i Nærings- og kulturkomiteen og skyggesaksordfører i saken om gruvedrift i Nussir og Gumppenjunni.

Mener regjeringen bryter folkeretten

Reguleringsplanen for Nussir er godkjent av Kommunal- og moderniseringsdeparetementet, og Miljødirektoratet har gitt utslippstillatelse. Utslippstillatelsen ligger til klagebehandling i miljødepartementet. Dersom klagen ikke fører fram er driftskonsesjon neste trinn.

Her er Arbeiderpartiets forslag til vedtak i Nussir-saken

Aps sametingsgruppe mener regjeringen bryter folkeretten i denne saken.

– Regjeringen foretar klare brudd på folkeretten når man verken konsulterer eller innhenter forhåndsinformert samtykke. Sametinget kan ikke sette folkeretten til side slik regjeringen har gjort i denne saken, sier Mariann W. Magga.

Magga viser til at ILO-konvensjonens artikkel 169 legger føringer for hvordan slike saker skal håndteres og det er et absolutt krav om innhenting av informert samtykke både i ILO-konvensjonen og FNs urfolkserklæring.

Behandler saken i dag

Sametinget behandler saken i plenum i dag.

Her er sametingsrådets forslag til innstilling:

«Sametinget konstaterer at de samlede negative konsekvensene er så store for fiske, reindrift, miljø, og samisk kultur og samfunn at det ikke kan etableres gruvedrift i Nussir og Gumppenjunni i Repparfjord. Sametinget ber Nussir ASA og Regjeringen legge avgjørende vekt på hensynet til miljø, eksisterende bærekraftige næringer og samisk kultur og samfunn og slik ikke gå videre med planer om, eller tillate etablering av denne gruvedriften.»